Si vis pacem, para bellum!

Elemzés

Hetesi Zsolt: Az utolsó óra - Hí­radás a Föld állapotáról

Az előadás az Életfa Kulturális Alapítvány, a Békés Városi Kulturális Központ és a Közös Pont Egyesület együttműködésével valósult meg a Békés Városi Kulturális Központban 2008. október 22-én.

Tűzvihar - szociális robbanás Magyarországon?

|
Ausztrália gyászol. 181 ember pusztult el a legutóbbi tűzviharban. 21 ember vesztette életét, mert egy föltehetően elmebeteg gyújtotta fel Churchill mellett a bozótot. 100 ember pusztult el, mert a Kinglake környezetében a nagyfeszültségű vezetékeket a hálózatot birtokló nem tartotta karban – napi profitot termelő takarékossági elvek miatt. A többi ember halála okát még nem tudjuk.

Európa lerombolása? - Migrációs főfájás? – Röhej

Európa töri a fejét és milliárdokat költ euróban a migrációs kérdés megoldására.
Közös európai megközelítés – azért, hogy a nyakig érő fekáliának adjanak egy pofont.
Tanulmányok, sirámok, „áthidalhatatlan” problémák.
Ugyan, ugyan.

Még egyszer az adósságcsapdáról

| | | | | |

Az ország közvélekedését irányító, szûk elitérdekek közpolitikai tematizálását megszabó média félelemkeltõ hadjáratainak mozgatórugója, Horn Gábor (SZDSZ) szavaival élve: „Nekem az SZDSZ jövõje fontos, nem az országé!” Miközben, a közvélemény szemében lényegtelen problémává zsugorodik a tényleges, és egyre súlyosabb és mélyülõ szociális problémává önmagát kinövõ társadalmi helyzet: a szabaddemokrata pénzügyi-gazdasági-politikai-média hálózat hatalomgyakorlásához és görcsös hatalommegtartásához szervesen kapcsolódó, attól elválaszthatatlan adósságválság.

Csontos Gábor: Mégis azt kell jelentenem: a neoliberalizmus csõdbe ment!

| | | |

Ez év szeptember 5.-én azzal kezdtem írásom, hogy a neoliberális pénzügy –és gazdaságpolitika csõdbe vitte a világgazdaságot. Nem sejtettem, hogy alig 10 nappal késõbb a világ tõzsdéi óriási, megállíthatatlan zuhanással reagáltak az egyesült államokbeli kulcsfontosságú jelzáloghitel intézetek, a Fannie Mea és a Freddi Mac államosítására. Bekövetkezett az, ami elképzelhetetlennek bizonyult. A kapitalizmus fellegvárában, az Egyesült Államokban egymás után dõltek be a világ pénzügyi rendszerének éllovasai: a Lehman Brothers, Washington Mutual becsõdölt, a Merill Lynchet és a Wachovia-t felvásárolták. AIG, a világ legnagyobb viszont biztosítója közel 100 milliárd US$-os szövetségi támogatást kapott. 

Csontos Gábor: Alázatosan jelentem: a neoliberalizmus csődbe ment!

| |
Paradigmaváltás előtt áll a világ.
30 évvel Thatcher brit miniszterelnök 1978-as, és az 1980-as amerikai elnökválasztás győztese, Ronald Reagan, elnökként való beiktatása után kiderült, hogy a nevük fémjelezte neoliberális gazdaságpolitika (tharcherizmus, reagenomics) és a ’washingtoni konszenzus’, privatizáció, dereguláció, liberalizáció, és a szemellenzősen az inflációra összpontosító jegybanki rendszer olyan társadalomszociális és gazdasági zsákutcába vezetett, amelyből a kivezető út csak a visszafordulás és a teljes visszamenet lehet. Vagyis, az ultraliberális gazdaságpolitika által kikényszerített társadalmi szociáldarwinizmus (pusztuljanak a kiszolgáltatottak) után nemcsak a gazdasági rendszert kell újból, hanem magát a társadalmat lesz muszáj alapjaitól felépíteni.

Dobrocsi Ferenc: OLIMPIA

| |
Az Olimpia olyan a magyar léleknek, mint halnak a víz. De a víz most zavaros, szennyezett és a hal nem mindig érzi jól magát. Végigmegyünk az eseményeken időrendi sorrendben,
Idézünk, szembesítünk. Némely dolgot a fejéről a talpára állítunk.
Mielőtt elkezdődtek a játékok, majdnem több volt az éremesélyes, mint ami kiosztható. Színes kiadványokban az egekig magasztalták a sportolókat. A sportolók dicsekedtek. „Gyurcsányizmus” árasztotta el a légkört.

Két új állam születik: Oroszország elismerte Dél-Oszétia és Abházia függetlenségét!

|
A kétszínű Nyugat ellenkezése ellenére Oroszország elismerte Dél-Oszétia és Abházia függetlenségét. Más államok –tömegesen- valószínűleg, a közeljövőben nem fogják követni Moszkva lépését. A döntés mögött az áll, hogy -így- orosz csapatok védelmezhetik a két kis köztársasság határait, a nyugati hatalmi központoknak és a cionistáknak a grúzokat kiárusító, eszelős, Saakashvili elnök ellen.

Paul Craig Roberts: A Neokonok és Grúzia

| | |
A Bush rendszer 2001. szeptember 11-ét követő propaganda hazugságai és megtévesztő műveletei roppant sikerrel jártak a hiszékeny és nemtörődöm amerikaiak körében. Az értelmes emberek körében azonban ez a siker komoly kétségeket támaszt az Amerikai Egyesült Államok jövőjét illetőleg. Az amerikai sajtó az elmúlt nyolc évben a jelenlegi, háborús bűnöket elkövető rendszer Propaganda Minisztériumaként működött. Az önálló gondolkodásra és a sorok közötti olvasásra képtelen, az Interneten elérhető idegen nyelvű sajtót olvasni nem tudó amerikaiak egy mindent elöntő agymosás áldozatai.

Czike László: Magyarország újrafelosztása

| |

Előre bocsátom, hogy most „kapitális baromságokat” fogok leírni. Hogy miért? Egyrészt, mert ha már az ország (és persze a glo­bali­zált világ) mindenkori-mai ve­zetőinek „van joguk” reggeltől estig, (mi több, éjjel is!) kapitális baromságokat mondani, nyilatkozni, s főleg cselekedni, akkor miért ne lenne nekem, egyszerű – amúgyis a közélet szinte minden területén deklaráltan fe­lesleges – közál­lam­pol­gárnak is jogom ugyan­ezt tenni? Bőven van kiket majmol­nom! Másrészt pedig alapvető, íratlan, megelőző egészség-védelmi szabály, hogy ami az emberből hirtelen kikívánkozik, nos, azt bi­zony célszerű mielőbb kiengedni, mert a tartós visszatartás sú­lyos következményekkel – pl. felfúvódás, bélcsavarodás – is járhat.

Kiss Tibor: A nyersanyagárak drasztikus emelkedése és az infláció: Mi a kapcsolat ezek között?

| |
Miközben drasztikus áremelkedésekről szóló hírek látnak napvilágot a nyersolajjal kapcsolatban, egyre több ködösítő elemzés is megjelenik, igyekezvén elfedni a válság valódi okait. Ezek az elemzések leragadnak a következmények egymásra való hatásuknak a magyarázásában és az óvatlanabb olvasó unalmasan magáévá teheti a téves diagnózisok sorozatát is. Ez pedig olyan, mint egy zaj a rejtjelezés tudományában.
Ilyen körülmények között, e sorok írója abban reménykedik, hogy mégis halló fülekre talál. Kiindulási pontjaiban hasonló elemzésnek tűnik ezen írás is, hiszen a közgazdászoknál megszokott logikai eszmefuttatásokkal próbálja keresni a választ. Mivel sokszor éri az a vád a rendszerkritikusokat, hogy csak egy megalapozatlan elégedetlenséget képesek megfogalmazni, éppen ezért most ehhez alkalmazkodva is megfogalmazzuk az érveket.

Csontos Gábor: A válság feloldása

| |
A felelős politikai elemző előtt nyilvánvaló, hogy a jelenlegi magyarországi belpolitikai válság egyetlen kiútja egy azonnali, előre hozott választás lehet csak. A hivatalos politikum ezt a megoldást szeretné minél távolabbra kitolni, hiszen a (nem csak hazai) általános politikai, társadalmi válság gyökere elsősorban pénzügyi (és gazdasági) okokra vezethető vissza. Az eladósodott költségvetés, önkormányzatok, hazai közép-kisvállalkozások legrémisztőbb felismerése az, amikor már nem tudnak kibújni a stagnáló belső gazdaság és a növekvő, kezelhetetlen infláció okozta pénzügyi csőd következményei alól.

Csontos Gábor: Nyakunkon a valóság

|
Távolról sem örülök annak, hogy az utóbbi hónapokban közölt politikai/gazdasági előrejelzéseim ennyire a valóság talaján mozogtak. Még kevésbé sem örülök annak, hogy a hazai politikai elit, elsősorban az ellenzék meghatározó ereje, a Fidesz-KDNP politikai szövetség még mindig nem érti meg a kialakult gazdaságpolitikai helyzet súlyosságát. Vagy, ha megérti, akkor még mindig nem képes megszabadulni attól a haszonelvű politikai taktikázás terhétől, amit úgy fogalmazhatnánk meg, hogy „minél rosszabb az ellenségemnek, annál jobbak lesznek majd az én alkupozícióim”.

Czike László: Pénzügyi tönkretételünk története

| |
Mindig új hiteleket veszünk fel, romló feltételekkel, hogy meglévő hiteleink adósságszolgálatát fizetni tudjuk. Hogyan lett a 22-ből 230 s a százból nulla? E képletben az előbbi az adósság, az utóbbi a népvagyon. A rendszerváltás óta a nemzetgazdaság összesített adóssága dollárban kifejezve mintegy a tízszeresére nőtt, a profittermelő működő tőke pedig nagyjából-egészében eltűnt.

Olgyay Szabó Attila: A politikai helyzet elemzése – hogy mindenki tisztán lásson

|
A február 18-i Gyurcsány értékelés ellenpontjaként
A 2007 év az 1989-es politikai változások óta a leghosszabb év volt. A 2007-es év 2006. szeptember 17-én kezdődött és valószínűsíthetően valamikor 2008 március 9-én fejeződik be a népszavazással. Ez a hosszú esztendő változatos, fordulatos év volt. A politikai paletta átrendeződése helyett politikai pótcselekvések sokaságát hozta. Egy nagyon fontos momentum köré koncentrálódott minden: a Gyurcsányi hatalmi gyakorlási rendszer egy majdnem diktatúra teljes kiépítése köré
.
Tartalom átvétel