Si vis pacem, para bellum!

Hitélet

Rózsa-Flores Eduardo: Mi a gond a cionistákkal? Vizuális adalék utálatunk alátámasztására (Videó!!!)

| | | |

Mert Isten gyermeke és népe, minden Egy Isten hivő ember és nép ezen a földön.
Mert aki hisz az Örökkévalóban alapvetően szelíd, tehát védtelen.
Mert aki ilyenre támad, az csak Isten karomló, velejéig romlott és gonosz ember lehet.
Mert manapság, nap mint nap történnek ilyen szörnyűségek, olyanok által elkövetve, akik nekünk szeretnék diktálni mit gondoljunk, milyen zászlót lobogtassunk, hogyan éljünk.
Legyünk szolidárisak a távoli áldozatokkal, hogy mások azok lehessenek velünk

Iványi Sándor: A zöldellő fügefa példázatáról, másképpen

| | | |

Mottó: "Köztünk élnek, házainkban laknak, élvezik a védelmünket, használják földjeinket és utainkat, piacainkat és utcáinkat. Hercegek és kormányok támogatják őket, tátott szájjal hagyják, hogy a zsidók elvegyék pénztárcájukat, pénzes ládájukat, lopjanak és raboljanak, mindent, amit csak megkívánnak. Azaz megengedik, hogy saját magukat és alattvalóikat a zsidók kiszipolyozzák, és koldusbotra juttassák a saját pénzükért, mindezt a zsidók uzsorája miatt. A zsidóknak, mint idegeneknek semmijük sem szabadna, hogy tőlünk legyen. Amijük csak van, az mind tőlünk van. Dolgozni nem dolgoznak, nem keresnek nálunk semmit, nem is adakozunk nekik. Ennek ellenére övék a pénzünk és javaink és ők az urak a mi országunkban, ahol ők menekültek.
("Kivonatok "Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi," Luther Mártontól, Forrás: "The Jew in Christian Theology", Gerhard Falk, McFarland és Társaság RT,, Jefferson, NC és London, 1931)

MKPK: Méltánytalan támadások az Egyház ellen

Igazságtalan, méltánytalan és durva támadások érték a Magyar Katolikus Egyházat az elmúlt napokban újságírók, politikusok és magukat értelmiséginek nevező személyek részéről a Magyar Gárda nevű szervezet megalakulásával és több más témával kapcsolatban. Értetlenül állunk az időzített egyházellenesség hulláma előtt.

Minden Keresztény Magyart Várunk!

Váci Egyházmegyei Találkozó  Taksony 2007. június 29-30.

Joachim Gnilka: Biblia és Korán – Ami összeköti és ami elválasztja őket

|

Joachim Gnilka rendkívüli alapossággal megírt, tárgyilagos hangvételű és az iszlám szent könyvéhez keresztény teológusként tisztelettel közelítő tanulmánya ebben nyújt segítséget a szakembereknek és a téma iránt érdeklődő olvasóknak egyaránt. (Szent István Társulat, 2007)

A katolikus egyház megvonja anyagi segítségét az Amnesty International szervezettől

Renato Martino bíboros bejelentette, hogy a katolikus egyház megvonja anyagi segítségét az Amnesty International humanitárius szervezettől, miután az támogatja az abortuszhoz való jogot.

Beiktatták Dr. Ternyák Csaba egri érseket

Az egri bazilikában június 9-én, szombaton délelőtt ünnepi szertartás keretében foglalta el érseki székét Ternyák Csaba érsek, az Egri Főegyházmegye új főpásztora. A szertartáson vatikáni küldöttség is képviseltette magát, jelen volt többek között Cláudio Hummes bíboros, a Papi Kongregáció prefektusa és a Kongregáció több tagja is. Jelen voltak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, határon túli magyar püspökök, valamint a közélet számos képviselője.

„Elég az izraeli megszállásból” – A jeruzsálemi keresztény egyházak vezetőinek felhívása

|
Fokozni a tárgyalásokat egy független palesztin állam létrehozása érdekében, amelynek az ENSZ 242. és 338. határozata alapján jelöljék ki pontosan határait ezáltal mind az izraeli és a palesztin nép számára biztosítsa az emberi méltóságot, a biztonságot és az egyenlő esélyeket.

Idén legalább 1 millió magyar zarándokolt el Csíksomlyóra

A Jobbik.net szerkesztőségének két munkatársa zárandókként ott volt az ez évi Csiksomlyói pünkösdi búcsún. Resztvettünk a "nyeregben" a Szentmisén, később a Palóc Istentiszteleten, virrasztottunk és hajnalban ott voltunk, megint a "nyeregben", ahol több száz nemzettársunkkal együtt vártuk a napfelkeltét. Részletes beszámolónkat (képekkel) pár nap múlva közétesszük.

Piros pünkösd napja

A pünkösd egy egyházi ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek eljövetelének emlékét üli meg. Húsvét után az ötvenedik napon tartják. Görög nevének (Pentecostes) a jelentése is 50, a magyar pünkösd szó ebből származik. Az ünnepről május hónapot Pünkösd havának is nevezik.


XVI. Benedek pápa üzenete

a tömegtájékoztatás 41. világnapjára –
„A gyermekek és a tömegtájékoztatási eszközök: a nevelés kihívása”
A világegyház 2007. május 20-án ünnepli a tömegtájékoztatás 41. világnapját. Közöljük a Szentatya erre a napra írt üzenetének magyar fordítását.

Nem tetszik a kormánynak az egyházi vezetők véleménye

|

A kormány nem fog szóba állni azokkal az egyházi személyiségekkel, akik aláírták a Csoóri Sándor nevével fémjelzett Márciusi Chartát – írta a kormány közeli Népszava névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva. Az értelmiségi összefogás szükségességét hangsúlyozó kiáltványt olyan papok is aláírták, akik aktívan részt vesznek a Vatikáni–Magyar Vegyes Bizottság munkájában. Az egyházi kapcsolatokért felelős titkárság vezetője, Csepregi András ebben az összefüggésben nem kívánta kommentálni a lapban megjelenteket.

Egy református panasza

Egyházaink, különösen a hitem szerinti Református Egyház jelenkori szerepvállalásával vagyok mélységesen elégedetlen. Hívő keresztény ember lévén vallom az Újszövetségben írt értékrend, Jézus tanításainak egyetemes jóságát, és ezért mélységes meghökkenéssel olvastam a "Reformátusok Lapja" 2007 május 6-ai számának egyik cikkjét, amelybőlalább idéznék is:

Márfi Gyula: szüntessék meg a koncepciós eljárásokat

Az egyházi vezető a szószékről kérte, hogy "azokkal az emberekkel szemben, akiket tavaly október 23-án ártatlanul bántalmaztak, többnyire azért, mert nemzetiszínű jelvényeket hordtak ... szüntessék meg a legsötétebb időket idéző koncepciós eljárásokat és elszenvedett sérelmeikért kapjanak méltányos elégtételt".


Tartalom átvétel