Si vis pacem, para bellum!

Magyarság

SZÁMVETÉS - egy tanulságos összeállítás Horthy 17 évéről

Tizenhét év. Ez a történelemben semmicske, apró idő néha megtelik nemzetpusztító tragédiákkal, mint egykor Mohácstól a török berendezkedéséig, de megtelhet nemzetet felemelő építkezéssel, mint máskor: az 1832-es reform-országgyűléstől a szabadságharcig eltelt több mint másfél évtized.

A zsidó, aki felvételét kérte a Magyar Gárdába - interjú Reiner Péterrel

| |

Reiner Péter – ahogy mondja – egész életét a nemzet felemelkedésére tette föl. Több száz erdélyi út áll mögötte, a Ceausescu-diktatúra idején a romániai ellenzékkel tartott fent szoros kapcsolatot, az MDF alapításában is részt vett. Származása szerint zsidó, a magyar nemzet tagjának tartja magát. Lakásában minden bútor, kerámia Székelyföldet idézi, kertjének dísze a Hargitáról csemeteként hozott, ma már háromméteres ezüstfenyő. Szerinte nem engedhető meg, hogy egy gyalázatos történelmi időszak miatt bárki megtagadja az Árpád-ház szimbólumát. Azt vallja: a zsidóságnak szembe kell néznie azzal, hogy egyes tagjai milyen módon segítették a gyilkos kommunista diktatúra működését. Reiner Péter felvételét kérte a Magyar Gárdába. Arról kérdeztük: miért?

A Szent Korona Tana

Ajánlás:
Sok szeretettel ajánlom I. Gyurcsány Ferencnek a Magyar (Nép)Köztársaságban ideiglenesen állomásozó sátáni erők vezetőjének elolvasásra, hogy ne beszéljen butaságokat (hogy finoman fogalmazzak) egy idegen ország kancellárjának (miniszterelnökének).

Csontos Gábor : Melegfront 2

|

„Ha a szegényeknek nyomoríttatását, és a törvénynek és igazságnak elfordíttatását látod a tartományban: ne csodálkozzál e dolgon; mert egyik felsőbbrendű vigyáz a másik felsőbbrendűre, és ezek felett még felsőbbrendűek vannak”.
/A prédikátor, Salamon könyve, 5./8., A Szent Biblia, Budapest, 1989./

Eltávolították a román hatóságok a Székelyföld határát jelző táblát

Arra hivatkozva távolították el a román hatóságok hétfőn reggel a Székelyföld határát jelző tájékoztató táblát, hogy túl közel helyezték el azt az országúthoz.

Többnyelvű tábla jelzi Székelyföld határát

Székelyföld határát jelző, háromnyelvű táblát avatott fel csütörtökön a Kovászna megyei tanács vezetősége. Az ünnepségen Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke is részt vett - olvasható az RMDSZ tájékoztató hírlevelében.

Nemzeti Nagygyűles szeptember 15-én!

| |

13 Kossuth Téri Forradalmi Szervezet összefogásából létrejött NEMZETI KOORDINÁCIÓS TESTÜLET döntött, és az igazi rendszerváltás végrehajtása, nemzeti jövőnk megmentése végett, az Alkotmányban biztosított népfelség jogán Nemzeti Kerekasztal Tárgyalás összehívását határozta el. Ennek előkészítésre, és a követeléseink ismertetéséért Nemzeti Nagygyűlést hívunk össze...

Stoffán György: „Nemzetvédő” bohóckodás és a valóság

Néha azt hiszem, hogy a megszüntetendő Lipótmező magánrádiójának híreit hallgatom a Kossuthon. Hol Ormos Mária beszél ostoba baromságokat és riogatja „történészi” szemmel a hallgatókat, hol meg a Magyar Gárda édes apukája nyilatkozik… közben meg emberek ezreit gyilkolja halomra a fékevesztett maffia-kormány… mert mindenről fecsegünk, de a lényegről nem beszélünk. 

Szlovák értelmiségiek: Igazságot Malina Hedvignek! (----Frissítve----)

Kapjon esélyt az igazság! – ezzel a címmel jelentette meg felhívását a szlovák politikai és társadalmi élet tisztaságát vizsgáló, nagy nemzetközi tekintélynek örvendő Aliancia Fair-play nevű szervezet, amelyben arra hívja fel a nyilvánosság figyelmét, hogy a tavaly augusztusban Nyitrán megvert magyar diáklány, Malina Hedvig esetében felmerül: a nyomozó hatóságok nem végeztek „pártatlan és szakszerű munkát”.

Gyűlnek az aláírások Gergely István Csíksomlyón való maradásáért

Mi, a csíksomlyói, csobotfalvi és csomortáni római katolikusok, akik közvetlenül hívei vagyunk, de a csíki, székelyföldi vagy a világon bárhol élő magyarok, akik ismerjük Gergely István csíksomlyói plébánost, megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy az atyát, akit egyszerűen csak Tisztiként emlegetünk, egy szabályzat betű szerinti értelmezése következtében el akarják helyezni egyházközségünkből.
 

Latin-amerikai bérmodell hazánkban

|
A fejlett országok közül hazánkban a legnagyobb a különbség a legfelső és a legalsó jövedelmek között – számítja az OECD.

ÁRPÁD = Dicsőségre választott - A szíriai Árpád város története

Nem úgy megvettem-é Kalnót, mint Kárkemist? És Hamáthot, mint Arphádot? És Samariát, mint Damaskust?

Ézsaiás könyve 10,9

Sokan észrevették már, hogy régi, közel-keleti térképeken feltűnően nagyszámú magyarul hangzó helységnév van. Ezek közé tartozik az Arpad név, pontosan ugyanúgy írva, mint a magyar Árpád, csak éppen az ékezetek hiányoznak.

Nemzeti Ünnepünk a Rákóczi Szabadságharc!


3 0 0  É V E  1707. JÚNIUS 16.
Ezen a napon II. RÁKÓCZI FERENC, a Nagyságos Fejedelem ÓNÓDRÓL keltezett Kiáltványában tudatta Európa népeivel, a trónfosztást, hogy a Habsburg-házat a konföderáció detronizálta, és a magyar trónt üresnek nyilvánította.
CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE  1 7 0 3  j ú n i u s  1 6.

Közel kétszáz évig az elhallgatás leple borította a kivételes tehetségű, feddhetetlen erkölcsű, hajthatat-lan fejedelmet és csodálatos nyolc éves szabadságharcát. De mi mégsem feledtük azt a kiváló tudóst, írót, politikust és hadvezért aki génjeiben hordozta mindazt, amit kiváló őseitől a Z r í n y i e k t ő l  és a  R á k ó c z i a k t ó l  örökölt.

Trianon elvitte az első magyar dínót - és az első repülőgép elterítő is a miénk volt....

Több őslényfaj – többek között az Elopteryx nopcsai ősmadár – neve őrzi ifj. Nopcsa Ferenc báró emlékét, akinek az első magyarországi dinoszauruszleletet köszönhetjük, de az általa felfedezett Magyarosaurus dacus neve is beszédes. A lelőhely ma már Romániában található, a báró azonban mindig magyarnak tartotta magát. Esetleg egy kicsit albánnak. Kém volt, tudós és kalandor – a legújabb kori történelemben kevés hazánkfiának volt mozgalmasabb élete. Utánajártunk a romantikus sorsú erdélyinek.

Wittner: Nem várt megtiszteltetés, hatalmas elégtétel

|

A nem várt megtiszteltetés erőt adó, hatalmas lelki elégtétel a meghurcoltatások után, egész életem megkoronázása – mondta el a Ferihegyi repülőtéren a Magyar Nemzetnek a ma hetvenéves Wittner Mária ötvenhatos szabadsághős azután, hogy a Vatikánban XVI. Benedek pápa áldásában részesült.

Tartalom átvétel