Si vis pacem, para bellum!

Magyarság

Orbán: Keleten semmi keresnivalónk sincs

| |
"Amerika példája az önbecsülésre tanít minket, ami nélkül nem létezhet egy nemzet sem. Ez az önbecsülés hiányzik ma Magyarországon" - mondta az Egysült Államokban tárgyaló Orbán Viktor lapunknak. A Fidesz elnöke Washingtonban a magyar jobboldal Amerika-elleneségéről és a transzatlanti együttműködés szükségességéről is beszélt.

Esernyőt nyitott egy torontói magyar

Esernyőt nyitott egy torontói magyar a Civil Jogász Bizottság torontói előadásán tiltakozásul a (2007. november 11.) tegnap esti beszámoló kezdetén. Dr. Morvai Krisztina lépett a mikrofonhoz, amikor az elsötétített nézőtéren az egyik vendég a színpad elé sétált egy fekete esernyővel. A nyitott esernyőn a helyszínen készült fénykép alapján a következő szöveg volt olvasható nagy fehér betűkkel:

Volt egyszer egy Fehér Gárda

| |


Dokumentumfilm készült az 1949 nyarán kibontakozó kommunistadiktatúra-ellenes alföldi szervezkedésről, az úgynevezett Fehér Gárda működéséről. A Baté Szilveszter rendezte művet november 15-én, csütörtökön este hat órakor a hódmezővásárhelyi Emlékpont Múzeumban mutatják be először.

Levelezőnk (az igazi!) Magyarországról újságíró leckét ad a Magyarországot nem ismerő olasz sajtónak

| | | |
Az olasz hírportálok ... "szélsőjobboldali", egyenesen "újfasiszta" vagy "neonáci" tüntetőkről számolnak be, akik este 22 órakor az Operaházat akarták megtámadni, pont abban az időben, amikor az első miniszter az 1956-os forradalomról emlékezett meg. De senki nem teszi hozzá, hogy az Operaház környékét a kommandós csapatok lezárták már aznap kora délután, nem engedvén a békés állampolgárok áthaladását. Ez alól kivételt képeztek az igazolni tudó, az érdekelt utcák egyikén lakók, akiket ugyanúgy megmotoztak (!), mint a miniszterelnök beszédét követő program énekeseit és színészeit...

IDEGENEK VÉLEMÉNYE A MAGYAROKRÓL

Ezt nem mi mondjuk magunkról - avagy - több mint tízparancsolat!
IDEGENEK VÉLEMÉNYE A MAGYAROKRÓL
AMIT A VILÁG NAGYJAI MONDTAK RÓLUNK
FENET: Ezek a vélemények nem holmi jött-mentektől vannak

Határozat a székely nép egységéről

| |
Kezdeményezzük Székelyföld megye létrehozását, amely a jelenleg hatályos jogszabályok alapján jönne létre, Kovászna és Hargita megyékbol és a Maros megyéhez tartozó történelmi Marosszékbol, azokból a településekbol, amelyeket a Székely Nemzeti Tanács törvénytervezetének függeléke Székelyföld településeiként megjelöl, nyitva hagyva a csatlakozás lehetoségét más települések számára is.

Wass Albert igazáért - Interjú Kincses Előddel

| |

Kincses Előd ügyvéd, a perújítás fejleményeiről beszél. A népbíróság két hét alatt hozott ítéletet, a 16 cselekményt tárgyaló ügyben. A perújítás lényege, ha olyan új dokumentumok kerülnek elő, amelyekből kiderül, hogy a bírói ítélet téves, el lehet érni az ügy újratárgyalását.

Dobai Miklós: In memoriam Gömbös Gyula

Memento mori! Már az antik Rómában is illő, sőt kötelező volt halottakról megemlékezni. Nekünk, magyaroknak, főleg október 6-án bőségesen van emlékeznivalónk. Utcanevek, terek és szobrok sokasága, nem csak e csonka hazában, de a Kárpát medence számos területén emlékeztet az Aradon kivégzett 13 tábornokra, akik a kényelmes császári szolgálat helyett a Haza szolgálatát választották, s szenvedték el ezért a császári udvar bosszúját.

Lakitelek: új rendszerváltozást követelnek

| |

Új rendszerváltozást szeretnének elérni a lakiteleki nyilatkozat egykori aláírói. Lezsák Sándor kijelentette, hogy kétkamarás parlamentre van szükség, ahol helyet kapnak az elcsatolt országrészek képviselői is. A tanácskozáson az egykori MDF-es politikusok élesen bírálták az MSZP-SZDSZ kormányokat.

Prof. Dr. Pungur József : Átvertek - 1526 óta

| | |

Minket. Megint. A Nyugat. Mint ötszáz éve mindig. 1526 óta. Jött a török. Kértünk katonát. Nem adtak. Elvesztünk 150 évre. Európa megmenekült. Jött az osztrák s nyögtük 400 évig. Négy szabadságharcunkat nem segitették. 1867-ben kiegyezés. Ára 1914 volt. 1916: wilsoni ígéret népszavazásról. Ebben bízva fegyverletétel 1918-ban. Károlyi Mihály bizalmas tanácsra lefegyverkezett, mert ez kedvező lesz. Mások meg fegyverkezek...

Tényleg, mire jó az EU? És akkor még mi vagyunk nacionalisták, soviniszták, fasiszták? Benes dekrétumai visszatérnek

| |

Tiltakozunk!
Európában, a 21. században, az unió tagjaként bármit meg lehet csinálni. Ezt bizonyította tegnapi határozatával a szlovák parlament, amikor – hatvankét esztendővel eredeti kiadásuk után – ismételten törvényesítette a Benes-dekrétumokat. A képviselők olyan határozatot fogadtak el, amely egyértelműen tanúsítja, hogy a szlovák politikai elit értékrendjében még mindig egy, a modern Európában egyértelműen elfogadhatatlan, az alapvető emberi jogokat sértő, kirekesztő gondolkodásmód uralkodik.

Egy kötelező tanítás...

A jobboldali politika mind jobban hasonlatossá vált a kommunista-liberális politikához, azaz, az ellenség és az ellenfél gyűlöletéhez. A gyűlölet azonban még akkor sem vezet sehová, ha azt jogosnak és megalapozottnak tartjuk. Ezért tartom rendkívül fontosnak az alábbiakat közreadni, kérve mindenkit, aki olvassa, gondolkodjon el a parancsokon... és akkor győzni fog az igazság, a nemzet.

Román "demokrácia" - őrizetbe vett magyar fiatalok Nagyszebenben

| |

EMI-s fiatalokat vettek őrizetbe Nagyszebenben

MSZP-SNS: tiltva legyen a Trianon-ellenesség!

| |
MSZP-SNS jelvények: Nem tudják hol a határ

Úgy nézz ki közös álláspontra jutott a magyarországi szocialisták pártja (MSZP) és a Felvidéken megszerveződött soviniszta Szlovák Nemzeti Párt.


Sylvester Lajos: Török zászlón székely minták

| | | |

Geliboluban (Gallipoli), Mikesék első szálláshelyén található a Karaca Bey síremléke. A hős, hogy a rábízott zászló ne kerüljön az ellenség kezére, inkább megette azt. A felettesei nem hitték el, erre felmetszette a gyomrát, s megmutatta a zászlót. Meghalt ugyan, de legendájának emléke ma is él, sírhelye fölött a zászlók ezrei lobognak. Oda idegen zászló nem közelíthet. De amikor a székely zászló kékjét, rajta a Napot és Holdat vendéglátóink meglátták, a közös motívumok révén testvéreinknek tekintettek, s beinvitáltak a szentségesen szent sátorba, Karaca Bey – síremléke mellé.

Tartalom átvétel