Si vis pacem, para bellum!

Magyarság

WASS ALBERT TITKAI - Könyvismertetés

|
2006 viharverte magyarjainak egy szívet-lelket melengető, fájdalmasan szép, új Wass Albert könyvet ajánlunk a Czegei Wass család kéziratos levéltárából. A Szabad Tér Kiadó és Takaró Mihály szerkesztő közel száz bizalmas levelet ad közre Wass Albert titkai – válogatott levelek öt asszonyhoz címmel, melyek olyan hölgybarátoknak szóltak, akik életének tanúi, inspirálói és társai voltak.


 

Az Árpád-sávos lobogó

Magyarországon ma is gyakran látni „piros-fehér csíkos”, ún. Árpád-sávos zászlókat különböző  rendezvényeken. És sokan vitatják ennek helyességét, illetve felvetődik a kérdés, tiltani, tűrni vagy tisztelni kell ezt a szimbólumot?


Erdő Péter a Szűzanya oltalmába ajánlotta nemzetünket

Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke a jelenlévő püspökökkel és papokkal október 19-én, csütörtökön felajánló szentmisét mutatott be a nemzeti zarándoklaton, a fatimai szentélyben, amelynek során az alábbi, II. János Pál nyomán írt imával ajánlotta nemzetünket a Szűzanya oltalmába.

A Kormányzó Úr Ő Főméltóságának beszéde 1931- július 18.

A nemzet ősi erényeibe vetett bizalommal és hazafias örömmel üdvözlöm az országgyűlés tagjait! Egészen kivételes nemzeti erények: férfias erő és szívós kitartás, a köz szempontjainak az egyéni szempontok fölé emelése, páratlan áldozatkészség, politikai bölcsesség, tették képessé a magyarságot arra, ami a honfoglalás előtt egyetlen egy népnek sem sikerült : hogy a Duna völgyében szilárd alapokon nyugvó államot alkosson. és ezt az elmúlt évszázadok szörnyű vérzivatarai között fenntartsa.

70 évvel ezelőtt halt meg Gömbös Gyula

70 évvel ezelőtt halt meg Gömbös Gyula magyar miniszterelnök. Az Országházban felállított ravatal mellett Darányi Kálmán hivatalban levő miniszterelnök többek közt ezeket mondta:
'Gömbös Gyula a végtelenséget kereste a magyar életben. Hitt a magyar nép életrevalóságában és elhivatottságában. Ezzel a hittel vette kezébe az új generáció vezéreként és építőmunkásaként az irányítást. Felrázta közönyéből a Nemzetet. Hirdette a Nemzet összefogásának a szükségét. Magyar testvérnek tekintett mindenkit, aki a magyar feltámadásért munkálkodik.

 

Prof. dr. Papp Lajos: MAGYAROKHOZ

Minden magyarokhoz fordulok: fő-, és közemberekhez, bármely párthoz, vallási felekezethez tartozó kétkezi-, vagy szellemi munkával kenyerét kereső jó szándékú Magyar Emberhez országhatáron innen és országhatáron túl. Könyörögve kérek mindenkit a közös gondolkodásra, közös munkálkodásra. Tizenhat éve az idegen elnyomástól fel- és megszabadultunk. Tizenhat éve belső háborút folytatunk ketté-, időnként többfelé szakított Magyar Nemzetünkben.


A szombathelyi püspök az alábbi körlevéllel fordult egyházmegyéje magyar népéhez:

|
Isten akaratából születtünk magyarnak. Ezért kell, hogy magunkénak érezzük magyar népünk múltját, jelenét és jövőjét. Örüljünk annak, amiben nagy, és szomorkodjunk amiatt, amiben vétkes. Fájjanak nekünk is nemzetünk sebei és megpróbáltatásai.


 


Stoffán György: Magyar hiszekegy


Ünnepnek számít ez a mai nap… számomra. Nyolcvanegy éves öreg barátom látogatott meg otthonomban. Öreg barátom, aki maga a történelem, a hazaszeretet, az elkötelezettség a nemzet iránt, elkötelezettség a szeretet és a hit iránt. Szekeres Gyula nyolc és fél esztendőt töltött a szovjet koncentrációs lágerek egyik legfájdalmasabbjában, a vorkutai lágerben, amelyről könyvet is írt, „Nyolc év rabmunka a Szovjetunió vorkutai lágereiben – 1945-1953” címmel.

Wass Albert: Intelem

|
Percre se feledd, hogy testvéred
minden magyar, bárhol is éljen.
Összetartásban rejlik csak erő.
Más ember földjén nincs számodra hely.
Ma temetik Sütő Andrást....

Ma temetik Sütő Andrást. Búcsúzóul az Erdély Riport, az íróval készül utolsó interjú-részletével búcsúzunk...

Stoffán György: Neugebeude... Arad...1849...

Méltassak? Minek! Aki tudja mi történt e két helyszínen 1849-ben, annak nem kell méltatni a hősöket. Szidjam az elkövetőket? Minek? Akit ismeri az eseményeket, az úgysem kedveli ezeket az embernek aligha nevezhető hatalom-ittas elnyomókat. Állítsak párhuzamot a múlt és a mai események között? Minek? Aki mindkettőt ismeri, éli és magyar, az, párhuzamot von nélkülem is. Emlékezni azonban kell, de ez az emlékezés ma furcsa gondolatokat ébreszt bennem. Hiszen a magyarság helyzete ma sokkal drámaibb, mint volt az 1848-as szabadságharc előtt… 

Az Észak-Amerikai Polgári Körök közleménye

Az Észak-Amerikai Magyar Polgári Körök levelet juttattak el a Budapestre akkreditált amerikai és kanadai nagykövetségekhez, amelyben felkérik az említett országok nagyköveteit, kérjenek hivatalos magyarázatot a magyar kormánytól, a magyar rendõrség és hatóságok alkotmány - és törvényellenes, ártatlan állampolgárokkal szembeni viselkedése, letartoztatások, fogvatartások, és kegyetlenkedések kapcsán.

Stoffán György: Isten veled András…

Még dörögtek a fegyverek, amikor nálad találtam menedéket…. Néztük a TV-ben miként zajlanak az események, s te csak fejcsóválva mormogtál orrod alatt néhány érthetetlen szót… Arcodon viszont látszott, hogy mit gondolsz…

 

Aktuális fohászok - nem csak mára! - , az 1600-as évekből....

Most segíts meg Mária, Óh irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg, Hő imáját gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg! Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segíts meg Mária, óh irgalmas Szűzanya!

Amen


Spányi Antal püspök a tüntetők között

„Kezdjünk új korszakot!” mondta tegnap esti beszédében Spányi Antal székesfehérvári püspök a fehérváriak tüntetésén. A miniszterelnök lemondását követelők múlthét hétfő óta gyűlnek össze a főtéren, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyben Gyurcsány Ferenc az MSZP-frakció előtt beismerte, hogy az elmúlt kormányzati ciklusban félrevezették a közvéleményt.

Tartalom átvétel