Si vis pacem, para bellum!

Magyarság

140 éve született vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó

|
Horthy Miklós (Nagybányai, vitéz)(Kenderes, 1868. jún. 18. – Estoril, Portugália, 1957. febr. 9.): tengerésztiszt, Magyarorság kormányzója. Régi beregmegyei családból származott. Atyja, Horthy István a főrendiház tagja volt, anyja dévaványai Halassy Paula. A debreceni kollégiumot végezte és 1882-ben a fiumei tengerészeti akadémiát, melynek elvégzése után 1886-ban tengerészhadapróddá nevezték ki.

Magyar Tízparancsolat

|
1. Szeresd magyar testvéredet, mint önmagadat!
2. Tégy különbséget testvér, barát, ellenfél és ellenség között! Ellenfeledből ellenséget ne csinálj!
...

Rózsa-Flores Eduardo: Palesztina?

|
Idegenszívűek többször is megpróbálták megrongálni a győri Országzászlót az avató előtt
(beszámoló Győrből)

Reményik Sándor: Keserű szívvel

|
Keserű szívvel bizony mondom néktek,
Ti csonka-magyarok:
Az ország szíve, Magyarország szíve
Ma már a végeken dobog.
Hangos szóval hiába fogadkoztok:
Hogy soha! s mindörökké !
Az ország szíve, Magyarország szíve
Ott ver, hol Magyarország nincsen többé.

Rózsa-Flores Eduardo: Trianon, gyász vagy ünnep?

|
Sokan vallják, hogy, amit a történelem elvett, azt már nehéz visszaszerezni. De nincs is MIT visszaszereznünk. Magunkat kell megtartanunk, magunkban magunknak a Nemzet Tudatot.
A Nemzet, több mint egy kiszínesített kép. "Nem térkép e táj..." ugye?
Nem veszítettünk mást, mint vonalakat a térképen. "Vonal- pont-vonal" halmaza, de a lényeg, ha rájövünk végre, megmaradt, ma is megvan, ma is dobog.
Elmehettünk a legtávolabbi pontra - persze nem lesz egyszerű a "természetes"-nek mondott népfogyás miatt- és ott is hallhattunk magyar szót, él a magyar hagyomány, él a magyar értékvilág.

Csíksomlyó egyetemessége

|
Találós kérdés: ön szerint a magyar kormány melyik rendezvényt és létrehozóit támogatja? Az 1567 óta évente sorra kerülő csíksomlyói búcsút, amelyen évente legalább fél millió magyar vesz részt, vagy a Tilos Rádió eddig két ízben megrendezett Baszd meg a karácsonyt! „fesztiválját”?

Tormay Cecile: Az eltüntetett ország

|
Volt egy ország a világon, amelyet eltüntettek az emberiség tudatából, és az emberiség jóformán csak akkor vette észre, hogy van, mikor szétszaggatta.

Két levél – társalog a mi oldalunk

| |
Tanulságos levélváltás egy jobboldali és egy nemzeti magyar között…
Így kell fölvenni a kesztyűt, szerény véleményem szerint.
Barátom természetesen Y.

A Benes-dekrétumok ellen az MVSZ Nógrád megyei szervezete

| | |
Felhívás a szlovákiai magyarság ügye melletti kiállásra, a Benes-dekrétumok sérthetetlensége elleni tiltakozásra, a magyar nemzeti összetartozás tudatának erősítésére.
A Magyarok Világszövetsége Nógrád Megyei Szervezete csatlakozik a szlovák nemzeti tanács 2007. évi 1487. számú határozatával megerősített Benes-dekrétumok elleni, 2008. április 19-i tiltakozáshoz

Iványi Sándor: Fogy a magyar! Gyarapodásunk érdekében Magyarországon engedélyezni kell a többnejűséget!

|
Magyarországon vészesen fogy a népesség: amíg Trianon előtt még majdnem 21 millióan éltünk a Nagy Magyarországon, amelyek több mint a fele magyar nemzetiségűnek vallotta magát, addig mára alig vagyunk 10 millióan, és két nemzetiséget – a cigányokat, és a zsidókat* – kivéve erősen fogyatkozunk:

XXI. századi magyar könyörgés.

Egy jó pedagógust küldj nekünk gyorsan Uram, amig nem késő, ki vezetni is tudja az ifjúságot. Olyan legyen, ki képes begyújtani szívükben az eszmék tiszta szerelmét; ki egy tiszta nemzedéket tud teremteni, mely nem csak megélni, de meghalni is tud azért, amiért lelkesül.

Hitért, hazáért, családért és szabadságért.

Jövő!

A folytonos mozgás tette naggyá és csodálhatóvá nemzetünket. Ha a nagyság és csodálat egyszer megszünik, ismét atomjaira oszlik szét nemzetünk.

"Fasiszta szemét"? Nagy gond van ebben az országban...

| |
Vihar se mozdít
Helyéből sziklát
Semmilyen szél
Nem vihet innen
Nem űzhet el
Se szó se fegyver
Nem űzhet el

Lengyel Ferenc: A magyarság és a heroizmus

| |
Julius Evola az egyik legismertebb tradicionalista gondolkodó A Zsidóságról című művében a világ népeit két részre osztotta. Az egyikhez tartoznak azok a népek, amelyek a hold világához tartoznak, vagyis a lunáris női princípium határozza meg jellemüket. Ez az ő értelmezésében egyfajta hetérai karaktert jelent, amelyből mindenfajta heroizmus hiányzik. Vagyis minden nemesség és tisztaság, ami a harcos férfiprincípium sajátja. Főként a sémi népeket sorolta ide. Azok közül is elsősorban a zsidókat.

Fradizmus és magyarságtudat

„Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egyszerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő.”
(Esterházy Péter)
Tartalom átvétel