logo
Published on Jobbik.NET (http://portal.jobbik.net)

Egy tisztességes és erkölcsös képviselő asszony...

By yoda
Létrehozva 2009-08-29 08:17

Stiegler Sándor, a Magyar LMBT Szövetség ügyvivője szerint szerint nem megengedhető, hogy egy párt a szólás és a gyülekezés jogának korlátozására szólítsa fel a rendőrséget, és mindenképpen lesz melegfelvonulás a fővárosban.

Az LMBT-szövetség ügyvivője Ékes Ilona fideszes képviselő felvetésére reagált, aki a szeptember 5-ére tervezett melegfelvonulás betiltását kérte a budapesti rendőrfőkapitánytól. Steigler Sándor szerint "ha Ékes Ilona valóban tenni szeretne valamit az emberek jogaiért, akkor jelenjen meg a felvonuláson s ott nyilvánítsa ki véleményét", és ahogy egyetlen uniós országban, úgy Magyarországon sem tilthatják be a melegfelvonulást.

Az ügyvivő szerint Ékes Ilona tudatlanságáról tett tanúbizonyságot, amikor azt nyilatkozta, hogy a homoszexualitás mentális betegség. Több szervezet - köztük az Egészségügyi Világszervezet - is kinyilvánította, hogy a homoszexualitás nem betegség, és ezt 2007-ben az Egészségügyi Minisztérium is megerősítette. Az előző hónapban például az Amerikai Pszichológiai Társaság határolódott el az úgynevezett konverziós terápiáktól, amelyek során a meleg páciens szexuális beállítottságát próbálják megváltoztatni.

A terápiáknak nem a meleg irányultság megváltoztatására, hanem az önelfogadás erősítésére kellene irányulniuk - jelentette ki Steigler Sándor.

Magánember magánvéleménye

Takács Judit szociológus szerint Ékes Ilona nyilatkozata tipikus példája annak, amikor a politika a saját érdekei miatt megpróbál démonizálni egy társadalmi kisebbséget, majd, ahhoz, hogy érveit alátámassza, "medikalizálja a problémát". Jellemző, hogy nem társadalomtudományi példákkal próbálja a homoszexualitás károsságát érzékeltetni, hanem pszichológiai példákkal él.

"Nem a homoszexualitás a társadalmi probléma, hanem annak az el nem fogadása" - fűzte hozzá. Kutatásai során azt tapasztalata: a szexuális beállítottságot valóban el lehet nyomni, vagyis képesek a melegek látszólag heteroszexuálisként élni, de megváltoztatni az irányultságot nem lehet.

Ékes Ilona, az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának fideszes tagja a budapesti rendőrfőkapitányhoz, Tóth Gáborhoz intézett levelében azt írta: a melegfelvonulás alkalmas arra, hogy félelmet, visszatetszést keltsen az emberekben, és veszélyezteti a kiskorúak fejlődését.

Arra a kérdésre, hogy a homoszexualitást betegségnek gondolja-e, Ékes Ilona azt mondta: mentális sérülésnek tartja. Szerinte az eddigi kutatások nem találtak bizonyító összefüggést a genetikai, biológiai okokra, arra, hogy a homoszexualitás az egyes emberekkel született hajlam lenne.

Havasi Bertalan, az ellenzéki párt sajtófőnöke az MTI kérdésére azt közölte, hogy Ékes Ilona magánemberként tartott egy saját maga által szervezett sajtótájékoztatót a melegfelvonulásról, amelyen a magánvéleményét mondta el, ezért a Fidesz ehhez semmit nem kíván hozzáfűzni.


Nyilatkozat

Az Actio Catholica Mozgalom kiáll Ékes Ilona Országgyűlési Képviselő javaslata mellett és csatlakozik ahhoz a kéréséhez, hogy a budapesti rendőrfőkapitány tiltsa be a 2009. szeptember 5-ére tervezett homoszexuális felvonulást.

A homoszexualitás betegség (A WHO, az Amerikai Egészségügyi Minisztérium és az Amerikai Pszichológiai Társaság véleményével ellentétben), illetve deviancia, ami fejlődési illetve személyiségi probléma. Ismerünk olyan homoszexuálisokat, akik érvényesülési – karrier – vágyból válnak azzá, de talán pontosabb úgy fogalmazni, hogy a homoszexuálisok nagy többsége inkább biszexuális.

Azon túl, hogy véleményünk szerint a homoszexualitás betegség, sérti, sőt rombolja a keresztény emberek erkölcsét, hitét és gyermekeink fejlődését (ezáltal véleményünk szerint Alkotmány ellenes is), hiszen szent könyvünk – a könyvek könyve, vagy ismertebb görög nevén a Biblia  - tanítása szerint:

„Isten bűnös, gyalázatos tevékenységnek ítéli mind az Ószövetségben [Leviták 18,22: „Ne hálj férfival úgy, ahogyan asszonnyal szokás hálni, ez gyalázatos dolog.”], mind az Újszövetségben [Római levél 1,27: „A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét.”]”

A Biblia tanításán és az erkölcsök rombolásán túl minden keresztény embert lelke mélyéig sért az az intolerancia, ami tapasztalható ezeken a felvonulásokon. Például a katolikus egyház felszentelt szolgáinak öltözékébe – itt és most reverendába - öltözött és kollárét viselő homoszexuális vonaglik kezében egy rózsaszínű Bibliával a felvonuláson, miközben perverz mozdulatokat tesz és mutogat.

A fentiek miatt csatlakozunk a Ékes Ilona Képviselő asszony kéréséhez, de mi nem csak kérjük, hanem követeljük a felvonulás betiltását.
Kelt Miskolc, 2009. augusztus 29.

Kucsora Tamás
hittanár
Actio Catholica Mozgalom
Országos Elnöke

Forrás: www.nemenyi.net


Source URL:
http://portal.jobbik.net/index.php?q=node/6347