Si vis pacem, para bellum!

Győztek a JOBB-ak Mária országában

A vasárnap lezajlott EP-választások margójára. Rengeteg latolgatás elhangzott különböző politológusoktól, média szakemberektől, milyenné lesz Magyarország politikai térképe a jövőben. Azt hiszem nem mindenkit ért váratlanul az eredmény, az események hátterét tekintve, bátran kijelenthetem, nincs min meglepődni.                         Győztek a JOBB-ak!

A választópolgároknak vannak (lennének) elvárásaik, amelyek valljuk be "férfiasan", nagyon nem teljesültek az utóbbi években, ellenben rendre nyakukba kapták a hideg zuhanyt.  Adók "átcsoportosítása", szigorítások, áremelkedések stb. Népnyúzás folyik Magyar honban! Nem akarok politikai elemzésekbe kezdeni, megtették azt már annyian, szakavatottabbak. A választópolgárok is unják már az esélyek latolgatását, jogosan. Kezd mindenkinek elege lenni abból a politikai nyomásból, szerecsen mosdatásból, hazugsággyárból (adó optimalizálásból), maszatolásból, aminek az utóbbi időben részesei, szenvedő alanyai lehettünk. Elkeserítő az, hogy mind ezeknek koránt sincs vége. Most kezdődik csak a java, mert mindegyik "párt" bizonyítani akar. Ki az igazát, ki az igazságát! Hagyjuk őket most egy kicsit főni saját levükben. Dolgozzanak értünk választókért. Úgyis kiderül ki(k) rejtőznek a "Janus arc" ál/arca mögé bújva. Bízzunk abban, hogy a nyertes JOBB oldal nem egymás ellen, hanem egymással kezet fogva, védi meg az agyonterhelt, kisemmizett magyar állampolgárok érdekeit az Európai Unióban. Bízzunk abban, hogy ők is rájönnek előbb vagy utóbb, hogy csak konszenzus teremtéssel lehet egy stabilabb társadalmat létrehozni. Mindent el kell követni a jövőben, hogy a családok végre fellélegezhessenek, felszabadulhassanak a baloldali (terror) nyomás alól! Újult és immár egységes erővel tudnak belekezdeni abba, ami az ÉLET valódi értelmét adja. "Isten, Haza, Család"! Segítsük egymást abban, hogy ne kelljen több ártatlan könnynek hullnia, segítsük egymást jó szóval, szeretettel, jótékony cselekedetekkel. Utasítsunk el mindent, ami a globális karvalytőkét szolgálja, utasítsuk el a kizsákmányolást, és legyünk megértőbbek egymás iránt is! Ugyanezt kérjük a JOBB oldal győzteseitől is. Nyújtsanak végre béke JOBB-ot egymásnak! Fogjuk, fogják meg egymás kezét, alkossunk együtt  "élőláncot" a gonosz erőivel szemben. "Magyarország (nemcsak) a magyaroké!" , hanem minden jószándékú emberé is, akik aktívan részt kívánnak venni a társadalom újjáépítésében, és nem tudatos rombolásán törik szürkeállományukat. Ne legyünk kirekesztőek senkivel szemben sem, főleg azokkal szemben ne, akik nem ártanak nekünk. Itt olyan kisebbségekre gondolok, akik tisztességesen adózva élnek Mária országában. Nagy tehertétele lesz ez most a magyar embereknek és a győztes JOBB oldalinak valló pártoknak, mozgalmaknak is. Valamikor el kell kezdeni, az építkezést, amíg nem késő! Nekünk várakozási időszak, győzteseinknek pedig sok munka következik. Tiszta szívből kívánom, hogy senki ne csalódjon választottjában, és azért, hogy a magyar nép, újra más népek által elismert nemzetté kovácsolódjon össze!

Mária soha nem vette le kezét országunkról!

Magyarországnak a Boldogságos Szűz oltalmába való fölajánlásának megújítása (ima)

Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja, a Szentháromság színe előtt, az ég angyalai és szentjei színe előtt, valamint a küzdő Egyház színe előtt megújítjuk ma hazánknak a Te szeplőtelen, kegyelemteljes és anyai Szívednek való ünnepélyes fölajánlását. Csaknem ezer éve I. István, a szent király és a keresztény Magyarország államalapítója, ezt a fölajánlást ünnepélyesen teljesítette, amivel ő Neked ajándékozta, fölajánlotta és átadta hazánkat, mint máriai országot. Vedd Te anyai kezedbe mindenkorra Magyarország sorsát, azok után a súlyos csapások után, amelyeket az istentelen uralkodás hozott hazánkra! 

Légy TE a kormányzók és kormányzottak valódi királynője! Vésd minden szellembe és szívbe Krisztus kegyes törvényét, hogy fiad királysága az egész társadalomban fölragyogjon és Krisztus békéje Krisztus országában megkezdődjék! Akarjuk, hogy ő uralkodjék korlátlanul rajtunk! Vedd hathatós védelmed alá népünket és országunkat, családjainkat; légy és maradj szent katolikus hitünk védőgátja! Ajándékozz nekünk az igaz és szent miseáldozatra katolikus szent helyeket és templomokat, alkalmas rendi utánpótlást és szentéletű papokat; eszközölj ki gyermekeink számára katolikus iskolákat.

Légy az ártatlanság védője, bűnösök menedéke, a betegek üdvössége! Neked ajánljuk egész életünket, munkánkat, szenvedésünket, legkülönösebben azonban halálunk óráját. Fogadd el kegyesen ezt a fölajánlást; méltass minket annak megfelelően élni, és halálunk óráján mutasd nekünk méhednek gyümölcsét, Jézust.  Amen
(Forrás: FSSPX)

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Ne legyünk kirekesztőek?

Ne legyünk kirekesztők senkivel szemben sem?
Ugye az ingyenélő cigányokat nem sorolod ebbe a kategóriába?

?

HA TE ÍGY GONDOLOD, NEM OLVASTAD EL ELÉG FIGYELMESEN AZ ÍRÁST
"NIMITUR IN VETITUM SEMPER CUPIMUSQUE NEGATA"

Most azt hiszed, valami okosat mondtál.

Olyan jó jobbikosat...

Az elitista bolsik kereszténység üldözése alatt

a szerencsétlen papok pincéböl pincébe hurcoltak engem tanítani az elsõ áldozásomra, örökké lesvén a lesõket. Hát ilyen körülmények alatt csoda az hogy félre-értettem dolgokat?

"Mária soha nem vette le kezét országunkról!"

Mások sem! Imádkozzunk tehát hogy mint bűnösök menedéke velük is legyen a haláluk oráján, minnél hamarabb.

"Úgyis kiderül ki(k)

"Úgyis kiderül ki(k) rejtőznek a "Janus arc" ál/arca mögé bújva."
 
Ez màr régen kiderült. A probléma az hogy amig az europai uniohoz tartozunk nem szabad erre pontosan ràmutatni, a politikailag korrekt kényszere miatt. Pedig enélkül nincs hatékony megoldàs.

Hamar kiderül, hogy a

Hamar kiderül, hogy a politikai korrektség mit jelent majd a Jobbik képviselők számára az EP-ban. A háromból kettőt jól ismerek, azok eddig is karakán magyar emberek voltak, nem a politikai korrektség megszállottai. Meggyőződésem, hogy új szint visznek az áporodott brüsszeli légkörbe.

Telelopott zsebekkel, türelmetlen a tőke

Az új szín már ott vár de nincs elég, más országok is be lettek húzva. Hogy lehet az hogy a ki-gányok pont akkor bolondulnak meg mindenhol mikor leg jobban megy a dolguk? Pont ezért kell titokba ingerelni őket, hogy minden országbol megérkezzen egy jobbik. Máskép nem halad elég gyorsan az palesztinizáció egész Europában.

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.