Si vis pacem, para bellum!

A zelóta

Megjelent egy publicisztika a kuruc.info hírportálon Perge Ottó billentyűzetéből "Nem vagyok többé katolikus" címmel. A publicisztika több megállapításával egyet lehet(ne) érteni, de a cím gyakorlatilag lenullázza az egyetértést. Lenullázza, mert olyan megállapítást tesz, mely elfogadhatlan és támogathatatlan. Indulatának okát "...Aki tagadja a holokausztot, az nem katolikus..." meg lehet érteni, de egyetérteni nem lehet vele, bár a Vatikán Izraeli nagykövete mondta.

Első és legfontosabb megállapítandó tény, hogy ilyet még - a valószínüleg bíborosi címmel rendelkező - nuncius sem állíthat - bár mondhat -, mert valaki nem attól katolikus, hogy hiszi vagy nem hiszi, esetleg tagadja a holokausztot, hanem attól, hogy "... hiszem az Egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházat..."[1] azaz a katolikus anyaszentegyház által tanított hitet, mely az egy lényegű, háromszemélyű Istenről és tanításáról szól, és nem a holokausztról.

Megértem felháborodását és türelmetlenségét, de Perge Ottó reakciója pontosan a zelóta[2] Barrabást példázza, aki a megváltóban nem szellemi vezért - uralkodót várt - hanem egy politikai vezetőt, aki Izrael élére áll vezetni a népet és megszabadítja azt a római megszállástól. Ebben van Barrabás tévedése, de ugyan itt van Perge Ottóé is. Mert Ottó - barátunk és Krisztusban testvérünk  - az egyháztól nem az Istenhez vezető szellemi vezetést várja, hanem hogy politikai pártként viselkedve karolja fel az ő nézeteit és azt képviselve nyilvánuljon meg. Ez a nézetrendszer vezette oda Barrabást, hogy késsel leszúrja a római katonát - amiért is a rómaiak 'letartóztatták, majd a kereszt halála várt volna rá, ha Pilátus nem adja meg a zsidóknak a választás lehetőségét Jézus és Barrabás között.

Perge Ottó másik tévedése ott van, hogy "...a katolikus egyház kirekesztett a soraiból...". Kedves Ottó! Az egyház nem tud kirekeszteni a soraiból, mert - és ez itt és most a te hittan tudásodnak a hiányát mutatja, bár írod, hogy eddig misére jártál - az egyház Te, Én, Mi vagyunk... Minden megkeresztelt emberben ott van a szentlélek - ugye emlékszel a harmadik Isteni személy -, aminek te a Temploma vagy. Amire te gondolsz az nem az egyház, hanem egy felszentelt klerikus, aki "sajnos megkapta a papirend teljes hatalmát', de ettől még ember, így esendő. A maga erényeivel és jó tulajdonságaival, de ugyanígy a maga bűneivel és hibáival.

Ottó harmadik tévedése ott van, hogy '...a mai naptól nem járok misékre, és nem élek a szentségekkel...' Ő úgy gondolja, hogy az egyházat bünteti, de nem. Saját magát, ugyanis ha "nem járulok szentségekhez", akkor a szentáldozásban sem egyesülök Krisztus titokzatos testével és vérével, magával Jézussal.

Yoda

[1] Nicea-Konstantinápolyi hitvallás, vagy latinul a Credo.
[2] zelóta: (görög)
     1. vakbuzgó, türelmetlen ember;
     2. Jézus korában és Jézus után az a harcias zsidó mozgalom, amely a rómaiak elűzését kívánta elérni

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Kell az ilyen!

Ha Atilla nem lenne, ki kéne találni! Felpörgeti a lanyhuló fórumozást!

Apa! Ne! Az ég szerelmére,

Apa!
Ne! Az ég szerelmére, ne! Nem új hitről, új vallásról kell beszélni, hanem hitünk, vallásunk tudatosabb, tökéletesebb megéléséről, tudományosabb meggyőződéssel, sokkal komolyabb hozzáállással való vállalásáról. Mert ami Isten és az ember között akár kommunikáció, akár educatio, akár megváltás terén történt az elmúlt évezredek folyamán, azt nem lehet semmiféle új vallás nevében és indokolásával félresöpörni. Krisztus Urunk három évi ige-hirdetése, kereszt-halála, feltámadása, Anyaszentegyházunk alapítása, Szentségek alapítása, az örök élet ígérete....-  tessék már mondani: ki akar ennél tökéletesebb vallást, hitet?  -  A tagadás.
 Egy történet jutott eszembe (vagy igaz, vagy nem, -  de nem is ez a döntő, hanem a lényege:) Egy ember új vallást szeretett volna alapítani, de azon panaszkodott tanult barátjának, hogy hiába hírdeti a szép eszméit, nem gyarapodnak a hívei.
 - Mondd meg, mit csináljak?
 - Egyszerű ez - válaszolta a barátja  -  feszíttesd magad keresztre, halj meg, és harmadnap támadj fel,  - hidd el, mindenki követni fog...
Az a véleményem, hogy modern korunknak és keresztény hitünknek az egy igen komoly problémája, hogy igen soka vallják magukat hívőnek, de ez a legtöbb, magát vllásosnak tekintő keresztény esetében inkább érzelmi, - talán emocionális, lehet, hogy neveltetéséből származó momentum,mint tudományos alapon való meggyőződésből származó, életének meghatározóalapja.
 Nem új vallásra van szüksége az emberiségnek (így is sok van belőle), hanem annak tökéletesebb megélésére, hirdetésére, megértésére, megértetésére, természettudományos, filozófiai, és történelmi  - egyértelmű, egyszerű, meggyőző magyarázatára. Ugyanis most érkezett el az idő, hogy a tudomány és a vallás nem egymás ellen, hanem egymást kiegészítve találja meg az emberiség jövöjének módját.

Szép volt reménytelen magyar

a példázatod tökéletes. Ezt nem csak az új vallásalapítóknak, hanem a szakadásokat okozóknak is meg kell(et volna) fontolni.

Iványi Sándor barátomnak üzenem:

Kedves Sanyi,
ismerve téged nem csodálkozom a csatlakozásodon, de én csak azt a példát tudom eléd és mindenki elé állítani, ami megtörtént:

"a megtérésem korai időszakában történt, hogy volt/van két barátom és az ő családjuk. Az egyik katolikus család, a másik protestáns (5 fő illetve 6 fő). A katolikus barátom attól tért vissza a hithez, hogy megéltem a én a friss megtérő a sajátomat. Hét év pogány házasság után felesége eljutott oda, hogy felkészült az elsőáldozásra, majd utána a bérmálkozásra és rendezték családi állapotukat az egyház törvénye szerint. Az esküvői szentmisében megkeresztelték a két gyermeküket.
A másik család egy protestáns vegyes házasság:az egyik fél református, a másik evangélikus a, a gyrekek fele ilyen, a másik fele olyan. Ők is a kis példám alapján találtak vissza saját egyházukba."
A fenti történetből egy fontos dolgot le lehet szűrni: a Szentlélek kegyelme működik. A hitébresztés, nem feltétlenül az egyházaknak fenntartott kiváltság.
-------
Yoda
"...Ideje van a hallgatásnak, ideje a szólásnak. Elérkezett a tettek ideje. Nincs hova hátrálnunk.
... Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!"

" A virágnak megtiltani nem lehet..."

Kedves Yoda és Reménytelen Magyar!
Reagálásotokat megköszönve maradok tisztelettel  apa

Kedves Yoda

Ahogy körbenéz az ember sok itt a hitébresztendő. Persze nem csak itt szerte a világban.
Ami szerintem a legfontosabb, hogy a hit gyakran próbára tesz mindannyiunkat. Van ahol a hitébresztés játszi virány, de van ahol nem.

Isten mindenkire csak akkora terhet ró, amekkorát az el bír viselni. Igaz ez arra is aki tudója valami titoknak, a hitébresztésnek. Attól a pillanattól kezdve, hogy magára vállalja eme terhet nem férkőzhet be más tett, szó vagy gondolat.

Hiszem, hogy bőségesen megjutalmazza Isten azokat, akik a szeretet tanításához akkor is hűek, amikor körülöttük tombol a gyűlölet.

Kedves Zelóta!

Egyre rosszabb, talán hallgatnod kellene és nem a bizonyítványt magyarázni. Ugyan is, ahogyan "kezeled" a próblémádat és magyarázod, csak engem erősítesz meg abban a nézetemben, hogy Te csak "virtuális keresztény" vagy, és nem hívő! Ha innen nézem a dolgokat majdnem arra a következtetésre jutok, hogy a szekták tagjai legalább megélik a hitüket, nem úgy mint te.

Elmesélek egy valós történetet, csak hogy láss és tanulj - bár nem fűzök hozzád nagy reményeket -:

"[1]1598-ban meghalt Hideyoshi és utóda, Dajfuzáma keresztények százait végeztette ki. Mivel uralmát csak polgárháború után tudta megerősíteni, és ebben a háborúban a keresztény daimyók ellene fordultak, ezért állt bosszút a kereszténységen.
1614 elején Dajfuzáma rendeletet adott ki: minden hithirdetőt ki kell űzni az országból, a templomokat le kell rombolni, s minden kereszténynek meg kell tagadnia a keresztet. A hithirdetők egy része titokban továbbra is az országban maradt, de a japán kereszténységet úgyszólván kiírtották a föld színéről.

........

A japán egyházüldözés bármilyen borzalmas és végzetes volt, egyet fényesen igazolt, azt, hogy a hithirdetők komoly munkát végeztek. A rettentő kínzások között ugyan sokan meg-tagadták hitüket, de több tízezren állhatatosak maradtak. Az áldozatok számát két-háromszázezerre becsülik. 1639-ben már csak négy élő jezsuita bujdosott Japán területén, lassan azonban minden keresztény élet elhalt Japánban, 200 éven át Japán nem engedett be többé európait területére. Ennek ellenére, amikor a XIX. század elején ismét megérkeztek a hithirdetők, találtak olyan japánokat, akik keresztényeknek nevezték magukat, de papjaik nem voltak. Ennek ellenére képesek voltak arra, hogy levizsgáztassák a hithirdetőket, mennyire hithű elveket vallanak, például: „megkérdezték tőlük a papok nősülnek-e, valóban egy Isten van-e három személyben, stb.” Ezek a kérdések rávilágítanak arra, hogy ezek az emberek megőrizték hitük alapjait.
"

-------

Yoda
"...Ideje van a hallgatásnak, ideje a szólásnak. Elérkezett a tettek ideje. Nincs hova hátrálnunk.
... Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!"

[1] Az idézet a japán kereszténység történetéből való.

Beköszöntött a tavasz és a VÍZÖNTŐ..el ne feledjük!!!

Kedves Yoda!
Ebben a kulturális és hit-vallási közegben teljesen egyet értek Önnel.
A hit azonban semmi esetre sem a  jelennek hanem a jövőnek szól.A jövőt Hála Istennek minden bizonnyal valamilyen uj hit alapján fogják az emberek az emberiség megélni és átélni.A jelenlegi hitünk alapján ugyan is a Föld nevű bolybón van néhány évszázadnyi időnk,ha van egyáltalán.Ami semmi egyebet nem jelent mint azt,hogy nem tudtuk a" mindenséggel"(József A.) mérni magunkat,mert könnyünek találtattunk..S ha igen.. ... akkor bizony ez alól sajnos a legátfogóbb legteljesebb emberi megnyilvánulás a hit sem lehet kivétel.
Az egyik drámai tény,hogy  a világ hatalmi erőközpontjainak  globalizációs törekvéseire , valamint ezen körök világhatalmi ambicióinak beteljesülése   érdekében  az emberiség civilizációs tévútra térítése ellen, a jelenlegi hitünk nem tudott elégséges erőt felmutatni.Ennek hiányában pedig a teljes emberi civikizáció immár nem  Istennel karöltve vesz részt a termtésben ,hanem ahogyan a  filmbéli gazda egy szőlőkarót ragadva elkeseredésében sorra verte ki a tőkéket és közben dühösen és elkeseredetten kiabálta (....had lám Uran Isten mire megyünk mi ketten...)sajnos nem jut eszembe a magyar film cime amiben elhangzott az előbb említett mondat .. ami egyben sajnos a mai világunk quinteszenciája is.
Az amit ma teremtésnek de inkább márcsak termelésnek mondunk az  a totális és eszeveszett pusztítás.
Ez alapján mondom kell jönnie egy olyan hitnek ahogyan jött egykoron Mózes a" ne ölj"  és jött Jézus a" szeretet" tanításaival.Ma, holnap vagy a közeljövőben jönnie kell valakinek aki megtanit bennünket ujra együtt teremteni Istennel.Az új hit természetesem nem e kettő előbb említett ellen, sokkal inkább ennek tulhaladásaként fog megjelenni.
Ugy ahogyan Jézus idejében senki számára nem lehetett kérdés a ne ölj parancsa ez az emberi cselekedetek természetes mozgatórugójává vált a keresztények köreiben.Az ami természetessé válik azt nem kell tovább hangsúlyozni.Az uj vallásban igy fog megmaradni mind a "ne ölj" mind a" szeretet" parancsa.Mindkettő természetessé válik vált az emberiség számára.Nem ezeken lesz az eljövendő időkben a fő hangsuly.Ahogyan a gyerek elkezdi az iskolát és egyre felsőbb osztályokba lépkedve uj és ujabb ismereteket tanul meg ugy az emberiség előtt is uj tanulni való lesz.Mondhatni azt is aki bujt bujt aki nem nem az idő megy tovább.A zsidóságnak is ez volt és mind a mai napig ez a legnagyobb drámája,hogy Mózes után nem volt képes befogadni az uj tanulni valókat Jézustól.Párszáz év mulva biztosan lesz majd olyan tanulmány amiben megállapitják a zsidók megrekedtek Mózesnél a keresztények (vagy ki tudja hogyan nevezik majd Őket) megrekedtek Jézusnál.

A média minden eszközt

A média minden eszközt megragad az egyház mocskolására. Ennek sokan felülnek, sokan meg úgy tesznek, mintha eddig hívők lettek volna, és most eljátsszák a megcsalattottat. Ez a Perge is leleplezte önmagát, mert amit leírt, abból nyilvánvaló, hogy fogalma sincsen arról, amit yoda "szakszerűen" megfogalmazott. Egy hitét gyakorló katolikus ilyen marhaságokat nem tálalt volna a világ elé. Ez csak provokátor lehet, még abból is a gyatrább fajta, mert legalább felkészültebben nyilatkozhatott volna. Persze a sok újpogánynak elegendő ez a vallásellenes propaganda. Isten szándékai azonban kifürkészhetetlenek, különösen ezzel a holokauszt rémtörténettel. De mindenkit megnyugtathatunk, hogy nem a holokauszt mibenléte és hogyanja fogja meghozni az örök üdvösséget. Ezt még egy nuncius is jól tudja, ha egyáltalán kimondta a neki tulajdonított véleményt.

Egyetértek.

Kedves Yoda, valóban a cikked minden mondata Igaz. Perge nem tudja, hogy a Katolikus Egyház bojkottjára való felszólítás ellentétes a vallásának gyakorlásával, de nem ellentétes a katolikus vallás ellenségeinek érdekével.

Így pont nekik tesz szívességet. Persze más kérdés, ha azt vesszük alapul, amit XVI. Benedek is mondott ezzel kapcsoltaban. Miszerint a vallásokról az emberek azt hiszik, hogy instant formában a boltokban meg lehet kapni akár a hipermárketekben is. És ha valamely egyház képviselője az adott térség népeivel szemben nem elfogadó, úgy annak termékének bojkottjával lehet érdekvédelmet gyakorolni.

Nos XVI. Benedek óvott attól, hogy a vallást kereskedelmi áruvá degradáljuk.

Persze az vesse az első követ Pergére, aki nem feledkezett bele a reklámok akár fájdalomküszöbik felerősített zajában hogy van ami nem pénzben mért és nem kereskedelmi áru, vagy szolgáltatás.

Sajnos a plébánosok köré gyűlt hívők gyakran a temetések megszaladt költségeit és az egyéb egyházi szolgáltatások költségeit kapcsolt szolgáltatásként értelmezik, melyben a plébános az "ügyfélszolgálatos"....

Ma már sokan sokféleképpen próbálják az egyház figyelmét felhívni, hogy nem mindig célszerű a vallások közötti párbeszédet erőltetni holmi zsarolásnak engedve. Eme erőtlen félreértelmezett akció lényege feltehetően a címzettnek szánva nem egy egyház ellenes kirohanásban, hanem a düh munkája és az egyház hívőkkel történő passzív kommunikációjában látható.

En még soha nem làttam

En még soha nem làttam szàmomra egyértelmü és vitathatatlan bizonyitékokat hogy gàzkamràkat hasznàltak volna a zsidók  megsemmisitésére. Nem tudom azt sem mondani hogy ez abszolut lehetetlen...
Hogy tudnék hinni ebben? Abban sem tudok hinni hogy valahol földön kivuli értelmes lényeket lehet talàlni mivel még nem lettem meggyőzve arról sem...Ez a holokauszt történet lassan kezd olyan formàt őlteni hogy eretnekségnek szàmit nem hinni benne. 

Egyetértek

Egyetértek.

A holokauszt, azaz a

A holokauszt, azaz a népírtás melyet a náci németország  halálgyárai ipari tervszerűséggel vittek végbe  történelmi tény, melyet számtalan BIZONYÍTÉK támaszt alá.
Jól tudja ezt mindenki, a holokauszttagadók is. A holokauszttagadás egy politikai  megnyilvánulás. Nem támaszkodik se valós  bizonyítékokra célja a náci rendszert kimozsdatni a vállalhatatlan bűneiből és persze a zsidókat  ha lehet még sötétebb színben  ábrázolni.

Amikor Perge Otto leírta, hogy aki katolikus az nem lehet holokauszttagadó, nyílván arra gondolt,  egy igaz keresztény katolikus embernek  olyan erkölcsi magaslaton kell állnia, hogy bármiféle kapcsolata egy embertelen leáldozott rendszerrel elképzelhetetlen. Perge szerint a katolicizmus összeegyezhetetlen  a NS propagandával. Egy keresztényi értékeket magáénak valló katolikus nem gyalázhatja meg emberek százezreinek millióinak emlékét egy  minden  szinten lejáratott eszme érdekében.
Nos Perge Otto, (Yodával értek egyet) többszörösen tévedett.

Számtalan bizonyíték?

Vannak felvételek, a táborok felszabadításakor készültek. Látni rajta csontsovány embereket, meg hullahegyeket, akiket dózerrel "temettek" az amerikaiak óriási tömegsírba. Viszont semmi bizonyíték nem látszik a tömeggyilkosságokra. A halottak meghalhattak betegségtől, éhségtől, kimerültségtől. A háború vége felé már a németek sem nagyon ettek, a foglyoknak nyilván még kevesebb jutott. A különböző rémségekről az állítólagos szemtanúk számoltak be, aminek nagy részéről bebizonyosodott, hogy kitaláció: pl. a lámpaernyő- és szappanfőzős mese, gödrökben való tömeges elégetés és még lehet folytatni. A gázkamrákra SINCS HITELES BIZONYÍTÉK! Az áldozatok számáról is méltatlan vita folyik és ennek során kiderül, hogy az eddig hangoztatott számok erősen eltúlzottak voltak. Vegyük pl. a Dunába lőtt 600 ezer zsidót. Ennyi zsidó talán összesen nem élt akkoriban Magyarországon. Ezzel nem azt állítom, hogy a nyilasok nem tették meg. De a zsidók mellett a Dunába lőttek sok mást is, aki nem volt zsidó, csak a nyilasoknak nem tetszettek. Őket miért nem említjük? A leszármazottaik mennyi kárpótlást kaptak? Mint mindíg, most is felbukkan a kettős mérce, a zsidók egyenlőbbek az egyenlők között, valamint sérthetetlenek. Miért lehet kételkedni a kommunizmus bűneiben, és miért tilos kérdéseket feltenni a zsidó holokausztról?

Kedves Jimmy01

Attila egy provokátor. Kérlek ne ülj fel a kvézi ostobaságainak. azt még nem tudom, hogy pénzt is kap-e érte, vagy egy angol agit-prop-osztály által keltett rémhírverseny holo-hívőjéről van szó. De az bizonyos, hoy ezen a portálon provokátor semmi több. Korábbi írásaiból ez kiderül.

Ha valaki  tervszerűen

Ha valaki  tervszerűen kiirtja a családodat  akkor azt hiszem nem az a legfontosabb, hogy azt  pontosan milyen eszközzel teszi. A bűntény megítélésében szinte mindegy, milyen halált  szántak nekik, gyors gázosítást vagy lassú éhhalált. Ez esetleg az áldozatoknak nem volt mindegy, hogy precek alatt kimultak, vagy esetleg hónapokig tartott a kínszenvedésük.
Érdekes, hogy logikád szerint a lassú kínhalál mindha  elfogadhatóbb lenne, mint a kíméletesnek mondott gázosítás. A legkevésbé fájdalmas halálnem tárgyi kellékeit vitatod a legjobban.  Mindha  emberek tervszerű halálraéheztetése nem is lenne  bűn. Ki érti ezt ?

Amúgy a nácik igyekeztek minden , a tervszerű kivégzések nyomát eltüntetni.
Az Auscwitzi gázkamrákat mind felrobbantották, ezért a ma ott látható épület csak egy rekonstrukció. Elég álságos ezek után a rekonstrukciós épület falából mintát venni, a ciángáz nyomainak kutatására ! :)
De minden bűnnyom eltüntetése nem volt lehetséges, ezért a sok  beszámolón  tanuvallomáson kivül rengeteg tárgyi bizonyíték maradt. Levelek,  hivatalos náci dokumentumok,fényképek.

Én sehol nem olvastam olyat, hogy a nyilasok 600 ezer embert löttek volna a Dunába, tehát ezt cáfolni ez ellen érvelni értelmetlen. A nyilasok sok magyart is eltüntettek. Mi az, hogy nem említik őket  ?  Bacsó Péter még meg is filmesítette...
Kárpotlást egyetlen zsidó túlélő ismerősőm se kapott. Pedig nem csak családjukat,hanem üzletüket,házukat  ingóságaikat is elvesztették.

Ki mondta, hogy lehet kételkedni a kommunizmus bűneiben ? A bűn az bűn bárki is követte el.  Nem  olvastam viszont még Gulágtagadó propagandát  !

Azok a felrobbantott gázkamrák!??

 1/7 Nézd meg mielött letiltatja a Mazsihisz! (11)

Atilla kérem...nézze meg ezeket a filmeket.

Még egy hozzáfüznivalóm lenne a gondolatmenetéhez.Az emberi gondolkodás és tenulási folyamat olyan,hogy ha valamilyen információt elég sokszor elismételnek és az agy személyre szabot ellenőrző rendszere fáradság,kellő ismeret vegy egyébb ok folytán nem müködik, akkor egy bizonyos idő után az igy eljuttatott ismétlődő információkat agyunk axiómaként kezeli.Alapigazságnak magyarul.Ami azt jelenti,hogy soha nem kérdőjelezi meg. pl a fű zöld az ég kék..a cukor édes és a holokauszt pedig volt.A saját önbecsülése érdekében merjen rákérezni!Üdvözlettel ..apa

Megnéztem ( már láttam )

De te meg olvasd el ezt :

„Ezt a nyilatkozatot abból az igyekezetből tettem, hogy tisztázzam a holokauszttal és a holokauszt tagadással kapcsolatos jelenlegi nézeteimet. Ahogy mindenki tudja, aki a holokauszt tagadás kérdését nyomon követte, 1991-től 1994-ig engem jól ismertek a mozgalomban, mint egy zsidó holokauszt tagadót (önjellemzésemben: holokauszt revizionistát). Az utóbbi három évben már nincs kapcsolatom a mozgalommal, miután felismertem, hogy tévedtem, és életutam önsors-rontó, és mások számára kártékony volt. Az utóbbi néhány évet úgy töltöttem el, hogy hallgattam a tagadási mozgalomban töltött időszakom tárgyában. A hallgatásomat főleg az afölötti szégyenem okozta, amit az életemmel tettem, és az a kívánságom, hogy elhatárolódjam attól az élettől.
Az előéletem miatt szeretném leszögezni, hogy nincs kétség bennem a tekintetben, hogy az európai zsidók második világháborús holokausztjában a nácik gázkamrákat használtak a zsidók elleni népirtás kísérletében. Mind a kelet-európai, mind a nyugat-európai táborokban olyan gázkamrákban gyilkolták a zsidókat, amelyek olyan mérgező gázokat alkalmaztak, mint a Ciklon B és a szénmonoxid (az auschwitzi táborban pl. Ciklon B-t használtak a gázkamrákban). Ennek a bizonyítékai elsöprők és félreérthetetlenek.
A nácik szándéka az volt, hogy minden európai zsidót megöljenek és e megkísérelt népirtás áldozatainak a végleges száma hatmillió volt. Ez az embertelenséget, amely egyedülálló a maga nagyságában és mértéktelenségében, soha sem szabad elfelejteni.
Az én tagadóként eltöltött négy évem során engem tönkretett az öngyűlölet és utálkozás, egy olyan tény, amelyre a bírálóim közül sokan nagyon hamar rámutattak. Tény, hogy ez az öngyűlölet sokak számára volt nyilvánvaló, de én túl vak voltam ahhoz, hogy észrevegyem. A gyűlöletet, amelyet magam iránt éreztem, kivetítettem a népemre. Elcsábított az áltörténelmi képtelenség és az okosan hangzó, de üres elméletek, és a figyelemfelkeltő szólamok. Amikor végre kinyíltak a szemeim, hála néhány jó és kedves barátomnak, akik nem voltak hajlandók letenni rólam még akkor sem, amikor a legrosszabb állapotomban voltam, én elszörnyedtem azon, amit tettem. Az ösztönöm azt súgta, hogy meneküljek el, és soha többé ne nézzek vissza, de mára megértettem, hogy tartozom azzal a népemnek, amelyet megsértettem, hogy határozottan megtagadjam a korábbi nézeteimet. Nem csak annak a sok embernek tartozom mély megbánással, akiket haragra gerjesztettem, és a barátoknak és a családnak, akiket megsértettem, hanem főként a holokauszt túlélőinek, akik csak tiszteletet és együttérzést érdemelnek, és nem az áldozati sors megismétlését.
Emiatt hadd ajánljam föl a fölsorolt emberek számára a legalázatosabb és nagyon, nagyon őszinte bocsánatkérésemet. Sajnálom, amit tettem, és sajnálom a fájdalmat, amit okoztam.
Most, hogy tisztáztam a nézeteimet, az is kötelességem, hogy tisztázzam magam azokkal a video „dokumentációkkal” és médiaszereplésekkel kapcsolatban, amelyekben 1991. és 1994. között részt vettem. Ezek a „dokumentációk” csupán szalagra fölvett szemétség, amely telve van öngyűlölettel és álértelmiségi értelmetlenségekkel. A „média megjelenéseim” számomra csak szégyent jelentenek. Az üveges tekintetem, megtévesztő érvelésem és mellébeszélésem a beszélgető műsorokban való föllépéseim alkalmával remélhetőleg minden értelmes nézőt ráébresztett arra, hogy én egy olyan ember voltam, akinek nem sok köze volt a valósághoz.
A tudomásomra jutott, hogy Bradley Smith még mindig szerepelteti az egyik videó felvételemet az egyetemeken közzétett hirdetményeiben. Emiatt le kell még rögzítenem az alábbi, kiegészítő bejelentéseimet: Ezt a videót az én hozzájárulásom nélkül hirdetik, és én most elárulom erről a videóról, hogy értéktelen. Bradley Smith nem történész, a tagadás pedig nem „történettudományos terület”. Az egyetemi hallgatóknak másfelé kell fordulniuk, ha meg akarják ismerni a holokausztot. Ezeknek a hallgatóknak mondanám, hogy pontos ismeretekért olyan könyvekbe nézzenek bele, mint Hilberg-től a „Destruction of the European Jews (Az európai zsidók elpusztítása), Yahil-tól a „The Holocaust” és Dawidowitz-tól a „War against Jews” (Háború a zsidók ellen). Ha a tanintézetük könyvtárában ezek a művek nem találhatók meg, rendeljenek másolatokat. „David Cole” videóit figyelemre se méltassák, azzal a kivétellel, hogy igazságosan leleplezik őket, mint szélhámosságokat.
Hálás vagyok, hogy alkalmat adtak nekem, hogy megtehessem ezt a nyilatkozatot. Ezt a nyilatkozatot szabad akaratomból és minden kényszertől mentesen tettem meg, és készséggel, sőt boldogan adom át Irv Rubin úrnak a Zsidó Védelmi Ligánál, hogy a lehető legszélesebb körben terjessze. Ez a nyilatkozat a nézeteimnek a legidőszerűbb és pontos összeállítása és érvényteleníti minden korábbi írásomat, videómat, vagy megnyilatkozásomat. Köszönöm, hogy lehetővé tették, hogy a múltamat tisztázzam.”
David Cole

"Az üveges tekintetem,

"Az üveges tekintetem, megtévesztő érvelésem és mellébeszélésem a beszélgető műsorokban való föllépéseim alkalmával remélhetőleg minden értelmes nézőt ráébresztett arra, hogy én egy olyan ember voltam, akinek nem sok köze volt a valósághoz."
Igy senki nem beszélhet igazàbol sajàt magàrol...Miért  lenne üveges tekintete? Mert tagadja a Holocaust? 
"mára megértettem, hogy tartozom azzal a népemnek, amelyet megsértettem"
Igy màr jól érthetö miért ez a hirtelen véleményvàltoztatàs....
 

Köszönöm ,a helyzet

Köszönöm ,a helyzet hasonló ..olvastam.

A Pilecki ügy

A Pilecki ügy

http://www.mult-kor.hu/20090312_nem_hittek_a_politikusok_a_holokausztot_leleplezo_lengyel_tisztnek

Tárgyi tévedésed van Attila,

mert a holokauszt (eredeti értelemben - egyébként görög eredetű kifejezés) nem népírtást, hanem "egészen elégő áldozatot" jelent az Ószövetségben. Ha nekem a teológusnak nem hiszel, akkor ajánlom a figyelmedbe: http://hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszt
Az első tervszerű népírtást nem a németek vitték végbe, hanem a zsidók (lásd lejjebb). De a másodikat sem a németek vitték végbe, hanem a törökök az örmény holokauszttal.

Egyébként Attila sikerült szokásodnak megfelelően eltalálni a tehénen a szarva közt a tőgyét. Ugyan is itt nem a holokauszt a lényeg, meg a zsidóság fájdalma, hanem Perge Ottó tévedései. Egyébként tájékoztatlak, hogy az első holokausztot (dokumentálva és leírva a Biblia, vagyis a Szentírás tartalmmazza a Eszter könyvében [Eszt 9,1-32], ahol is a zsidók három nap alatt 75000 perzsát gyilkoltak le. Számolj: abban az időben meggyilkolt 75000 ember [Eszt 9,16] a mai világban hánynak felelne meg? Hány milliónak, hány tízmilliónak? És mennyi előkészületet, "szervezést" igényelt abban az időben, hogy véghez vigyék "csodás"tettüket három nap alatt? Akkor még nem voltak kazettás bombák és foszfor lövedékek, melyek tömeggyilkosságra alkalmasak (lást a Libanoni és Gázai háborút.)
-------
Yoda
"...Iideje van a hallgatásnak, ideje a szólásnak. Elérkezett a tettek ideje. Nincs hova hátrálnunk.
... Ne hagyjátok a templomot, a templomo s az iskolát

YODA

CRUSE: Ha olvasnád is az Eszter könyvét akkor tudnád és tisztában is lennél azzal, hogy a zsidókat ért igazságtalan népirtást szenvedtek. Aminek a kitalálója Márdokeus volt. Hamis vádak alapján a saját királyától kért segítséget a zsidó nép kiirtására. Amikor a király elött kiderült, Márdokeus hazugsága, akkor a bűnöst kivégeztette, és rendeletben engedélyeztette a zsidóság számára a bosszút, azokon akik tevőlegessen részt vettek az ő kiirtásukban. 

Mellé beszélsz

nem a körülményekről volt szó a hozzászólásomban, hanem a száraz tényekről és azokhoz szükséges körülményekről. Erről beszélj és ne arról, hogy: "...úgy kezdődöt, hogy visszalőttünk!..."
-------
Yoda
"...Ideje van a hallgatásnak, ideje a szólásnak. Elérkezett a tettek ideje. Nincs hova hátrálnunk.
... Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!

Ha olvastam,

akkor tudom azt is, hogy 75000 ember kiírtása három nap alatt 2500 évvel ezelőtt igen jelentős előkészületet1 - idő, tervezés, logisztika, kommunikáció, hogy ilyen manapság használt kifejezéseket használjak - igényel. Ha az akkori lélekszámokat konvertáljuk jelenünkre, az most tízmilliós nagyságrendű lenne.
"...azokon akik tevőlegessen részt vettek az ő kiirtásukban..." az igen erős túlzás - inkább a holokauszt zsidó magyarázata - hogy 75000 vettek részt tevőlegesen a kiirtásuk előkészítésében. Mondhatom azt is hogy ne röhögtess.
-------
Yoda
"...Ideje van a hallgatásnak, ideje a szólásnak. Elérkezett a tettek ideje. Nincs hova hátrálnunk.
... Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!

1 Ha foglalkoznál rendszerszervezéssel, akkor tudnád

Pontosan tudom mit jelent a

Pontosan tudom mit jelent a holokauszt szó,  honnan ered, és mikortól kezdték a zsidók  ezt a szót alkalmazni a háborű alatt elkövetett  népírtással kapcsolatban.
De  ez nem számít, a lényeg az, hogy ma mit takar ez a kifejezés. Népírtást takar. Negy csak a zsidó nép írtását, hanem  másokét is. Tervszerűen,  egy elöre kidolgozott forgatókönyv szerint.
Annak sincs  jelentősége az ügy megítélésében, hogy ki vitt véghez hamarabb tervszerű tömeggyilkosságokat. A precedens esetek  nem  igazolhatják a későbbi  bűntényeket.

Ami az Eszer  könyvében szereplő népírtást  illeti, nem szeretnék veled hitvitát kezdeni, főleg ezen auz oldalon nem amit te magad moderálsz, de abban azt hiszem egyet kell értened, hogy a Biblia nem egy történelemkönyv,  nem lehet az abban olvasható adatokat  komolyan venni.

Valamikor nagyon szépen

Valamikor nagyon szépen leirtàk a "történelemkönyvek" hogy a sok lengyel tiszteket akiket megtalàltak a tömegsirban a németek ölték meg Katyin-ba. Most màr mindenki tudja hogy ez "tévedés" volt az oroszok voltak. Ilyen a "történelemkönyvek" komolysàga.Te meg itt olyan biztos vagy magadban. Ez az "elöre kidolgozott forgatókönyv" csak a zsidók és csatlosaik fejében létezik vagy inkàbb a kijelentéseikben. Atilla te ugye zsidó vagy igazàbol vagy csak...?

Igazából csak magyar

Igazából csak magyar vagyok  megáldva  egy kis empatikus készséggel.
Nekem még volt szerencsém személyesen elbeszélgetni egy pár tulélővel.
Szüleim és nagyszüleim környezetéből meglehetősen sok embert  deportáltak és csak nagyon kevesen élték tul. A tulélők sorsáról a nyolcvanas évek végéig van tudomásom.
Népes középosztálybeli családok, gyerekekkel ,őregekkel .Családonként egy két ember élte tul, vagy egyse. A gyerekek, és öregek még aznap el lettek pusztítva ahogy kiérkeztek.
Ezek az emberek többnyire magyar érzelműek voltak, volt aki nem is tudta, hogy zsidó felmenői vannak. Jellemző, hogy a túlélők minden megpróbáltatásuk után is megmaradtak magyarnak.
Holott  az lett volna logikus, ha elrománosodnak, mint tette azt számtalan gerinctelen magyar aki Kovaciu, Sabáu, Chis, stb . románra fordította családnevét.

Igen, biztos vagyok magamban. A holokauszttagadás teljes irodalmát ismerem és szánalmas hazugsághalmaznak tartom.
Már a deportálások alatt is mindenki tudta, hogy akit bevagoniroznak az nem éli tul. Nyilván a részleteket nem ismerték, csak a szándékot. Tudta Horthy Miklós is mire megy ki a játék, hisz ha nem tudta volna akkor nem  " mentette volna meg " na mitől is ?  a budapesti zsidóságot.

Szánalmas a holokauszttagadás.

Egy holo-gyáros? Hazudni menny máshová!

A holokausztról többet tudunk. Tudjuk, hogy Auschwitzban a táblán lévő elhúnytakat jelző számot a zsidók többször már módosították "lefelé". És ez még a legnagyobb holomítoszok közepette tették. Vajon mi lesz, ha ezek a mesék teljesen bedőlnek?  Ellenben a hazudozást be lehet fejezni. Azt tudjuk Attila, hogy provokátor vagy ezen a honlapon semmi több.

Hazudni menj máshová!!!!

"hogy a túlélők minden

"hogy a túlélők minden megpróbáltatásuk után is megmaradtak magyarnak"
Ezt miböl lehet igy kikövetkeztetni? En meg azt hittem hogy egy zsidó az nem érez közösséget a gojokkal, mivel àllatoknak tekinti őket.... 
 "számtalan gerinctelen magyar aki Kovaciu, Sabáu, Chis, stb . románra fordította családnevét."
Ha jól értem ezek a gerinces "zsidó ismerősők" soha nem vettek volna fel màs nevet mint amivel szűlettek ugye?
Hàt igen, ha én is a zsidók àltal dominàlt médiàk, vagy "jó zsidó ismerősők" szavahihetőségére épiteném hogy mit hiszek vagy mit nem, akkor talàn igy beszélnék én is a "szegény" zsidókrol akiket a többség nem szeret furcsa módon....Talàn csak azok mégis akik egy napon ràjottek hogy zsidó felmenőik vannak?

CRUSE: Neked is vannak

CRUSE: Neked is vannak zsidó rokonaid!

Kedves SzaboZ

Attila egy provokátor. Azért van itt, hogy zvart keltsen. Semmi másért.

Elbizonytalanítson és ha teheti, minél több  marhaságot és legfőképp hazugságot összehordjon.

A beteges megélhetési hazudozók kora lejárt...

Nem következtetek,konkrét

Nem következtetek,konkrét általam ismert emberekről beszélek.

És nem vettem észre, hogy Magyarossy Margit volt matematikatanárnőm bárkit is állatnak nézett volna.

Attila, milyen szép "tősgyökeres"

magyar név ez a Magyarossy!!
Csak nem ez is magyarosított?
A zsidók ha kellett német neveket, ha érdekeik úgy kívánták, magyarosított családneveket vettek fel. így lett pl. Szajlerből Szamosfalvi, Kohnból Kun, stb.) Igen, igen biztosan azért mert szegényeket annyira bántották, ugye?
Vagy talán azért, mert igazi internacionalista nép, és mindenkor csak a vegytiszta érdek és haszonelvűség vezérli?
Mit gondolsz erről Attila?
 

A jelenség neve

A jelenség neve asszimiláció.
Nem csak a zsidóknál figyelhető meg, hanem akár  a magyaroknál is. Vannak magyarok, akik ha érdekeik úgy kívánják elferdítik a családneveiket.
A haszonelvűség emberi jellemző.

De gyorsan véleményt

De gyorsan véleményt vàltoztattàl... Ha zsidó vàltoztat nevet az szàmodra asszimilàció, de ha magyar akkor az gerinctelenség?...Persze igaz, nagyon feltűnö lenne és sok problémàt okozna ha minden zsidó hirtelen az eredeti nevét hasznàlnà....Erre a problémàra még nem talàltak végleges megoldàst.

Nincs itt semmilyen

Nincs itt semmilyen véleményváltoztatás. Az éremnek két oldala van.
 A kisebség szemében árulás a többség szemében üdvözlendő az asszimiláció.
Létezik egy érdekellentét,ezért minkét fél másként ítéli meg a jelenséget.
A lényeg viszont az, hogy semmi olyat nem tettek a zsidaink amit  a mi magyarjaink szintén meg nem tettek volna.
Zsigeri gyűlőleted nagyon elfogulttá tesz.

En inkàbb

En inkàbb disszimulàciónak neveznèm mikor a zsidó nevet vàltoztat és nem asszimilàciónak...Nem azért vàltoztatnak nevet hogy magyarrà vàljanak hanem csak hogy kevèsbè làthatoan tudjàk folytatni kàros tevékenységuket. Szerencsétlenségukre fel lehet a legtöbbjét ismerni , sokakat azonnal, némelyeket egy kis idő eltelte utàn.

Disszimuláció ?

Disszimuláció

(lat.) a. m. eltitkolás. Az orvostanban a kóros tünetek elhallgatása, sőt eltagadása, különösen némely krónikus elmebetegek tulajdonsága, kik a kezelő orvos félrevezetésével gyógyultaknak, vagy a vizsgáló orvos előtt épelméjüeknek iparkodnak feltünni. Céljuk lehet az, hogy a tébolydát kikerüljék azáltal, hogy a vizsgáló orvos előtt téveszméiket elhallgassák, v. az, hogy a tébolydából szabadulhassanak.
 
Szerintem ez a kifejezés inkább rád illik  nem ?  :))))

Ha egy kicsit keresnél màs

Ha egy kicsit keresnél màs jelentést is talàlhatnàl...Probàld elemezni ezt a szót, és ràjössz hogy tul gyorsan vàlaszoltàl.Itt az leplezésen van a hangsuly és ez nem csak egy orvosok szàmàra létrehozott szo, dehàt ezt nem tudhattad....

Atilla egy kisebbségi Roma polgár .

Néhány hónappal ezelőtt már   próbálta villogtatni nem létező  inteleganciáját.Mondja a hülyeségeit közben meg röhög magában,  hogy   lám ,valakit már megint sikerült felbosszantania hülyeségeivel .  Vélemény mutatja az embert,  aki a vélemény mögött van .Ő volt az aki  az unborkás kertjét árammal  védő idős öreg embert elítélte .A cigányokat akik loptak ,meg megvédte ..Ő volt  az , itt a portálon az első ,aki osztotta az észt ,elítélte az uborkáját,  kertjét védő idős öreg embert .Ez Ő !........   Nincs azon az értelmi szinten ,hogy érdemes lenne vitázni vele .

Védtem a tolvaj cigányokat ?

Nincs szükség a hangulatkeltő hazugságaidra, mert engem anélkül is épp eléggé utálnak itt ezen a fórumon.  Hazugságaiddal viszont  magadat is lejáratod.

Árammal viszont továbbra se védheti senki a kertjét.  Ez tény.

villanypásztor ismeretlen?

Persze villannyal senki.... :-) Szabó Gáor nem hazudik.  Ellenben  te igen.

Kedves rit

Engedd meg, hogy Attila helyett most ezúttal én válaszoljak.

Hogy Attila mit válaszolna azt tudjuk.... Elég csak bekapcsolni valamelyik pártadót...

Kun-ból valóban volt egy tanárnőm. Soha nem házasodott meg, és ronda zsidó vénlány volt. Kohnból "magyarosított". Utálta a magyarokat. Aki pedig nemzeti érzelmű volt azt megpróbálta kirúgatni a suliból. De a minimum az, hogy elmondta mindennek.

Egyik alkalommal észrevettem, hogy egy általam ismert szintén ott tanuló zsidó lány pénzügyeit egyengeti a suliban szüneteben. Szervezett neki "lehetőséget", hogy a diákoknak pol-korrektek méregdrága könyveket áruljon a folyosón ingyen (mintha azzal segítené a diákok ismereteinek bővülését). A lány egy gazdag zsidó vállalkozó lánya volt ismertem őket. A kép akkor állt össze amikor a szünetek végén szinte együtt számolták meg (a zsidó tanárnő megy a zsidó diáklány) mennyi pénz a szünetvégi bevétel...

Ezt a képet soha nem felejtem el két kilincsorrú pénzsóvár szánalmas lény a pénz fölé hajolva számolgatja a pénzt minden szünet végén.

Ha egyáltalán volt ilyen ember....

Szerintem hülyítsél másokat máshol...

Á, nem volt ilyen ember.

Á, nem volt ilyen ember. Sőt én sem létezem, én csak egy bot vagyok amit a Mosad informatikusai írtak, hogy bosszantsák az állatokat :)

botnak hülye, hülyítőnek mégrosszabb, de hazudni tudsz

:-|

Annál

még szánalmasabb, inkább undorítóbb, ahogy a mostaniak azok tragédiájából pénzt gyártanak. Valamint azok tragédiájára hivatkozva felmentve érzik magukat ugyanazon gaztettek felelőssége alól. Palesztinokra gondolok és a zsidónácikra...

En beérném egyetlen

En beérném egyetlen bizonyitékkal is, nincs szűkségem "szàmtalan" bizonyitékra...Eddig minden "bizonyiték" meg lett càfolva.
 

Nem mindenkit égettek el,

Nem mindenkit égettek el, vannak ismert tömegsírok is. 1945-ben majd 1990-ben megismételve  mintákat vettek az emberek szőrzetéből. A minták egyértelmúen kimutatták a berlini kék jelenlétét a szőrzetben mely a cyclon B reakciója álltal jön létre.
Ezek az emberek egyértelmúen a cyclon B  álltali elgázosítással pusztultak el.
Ez egy olyan megdönthetetlen bizonyíték, melyről mélyen hallgatnak a holokauszrevizionista körök.

http://www.holocaust-history.org/auschwitz/chemistry/#iii

"Ezek az emberek

"Ezek az emberek egyértelmúen a cyclon B  álltali elgázosítással pusztultak el."
Feltételezem hogy ezeket a vizsgàlatokat a zsidó megbizoik àltal "teljesen megbizhato" specialistàk végezték (talàn zsidók?) ...Olyan megbizhatoak, mint akik felfedezték hogy  zsidóbőrből làmpaernyőt, vagy zsidózsirbol szappant csinàltak a németek (amit ma màr a zsidók is kénytelenek "tévedésnek" itélni). Az nyilvàn nem zavarta a "specialistàkat" hogy a ruhàk cyclon B vel lettek fertőtlenitve és igy nyomokban mindig kimutathato lesz ez a berlini kék az ezeket viselö emberek szőrzetében?  

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.