Si vis pacem, para bellum!

"Irracionális agresszió lehet a válság következménye"

A magyar társadalomban nincsenek közös célok, és mivel individualisták vagyunk, összefogás helyett egymásnak ugrunk - ezt állítja lapunknak adott interjújában Kopp Mária, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének vezetője. Szerinte ez magyarázhatja a veszprémi esetet is.

A tavaly év végén kirobbant pénzügyi válságnak mennyire van Ön szerint már mérhető hatása a társadalom lelki állapotára?

Ezt most még nagyon nehéz lenne megmondani. Tavaly év végén jött ki egy vaskos könyv, Magyar Lelkiállapot 2008 címmel, amelyet én szerkesztettem, és amelyben sok év tapasztalatait rögzítettük. Ebből az derül ki, hogy a lelkiállapotunkra és az egészségi állapotunkra is az jellemző, hogy hatalmas ellentétek feszülnek a háttérben.

Milyen ellentétekre gondol?

A magyarok az értékek szintjén az egyik leginkább értékkereső és legegészségesebb nemzet lehetne Európában.

Ezek szerint viszont mégsem…

Így van, a lehetne itt fontos szó. Magyarországon mondják a legtöbben azt, hogy az nem lehet boldog, akinek nincsen gyereke. Az egyszerűség kedvéért kerekítsünk: 20 fiatal 23 gyereket szeretne, ehelyett viszont csak 13 születik. Az összes szomszédunknál növekszik a népesség, sőt már az oroszok is előttünk járnak ebben a tekintetben. A népességfogyás pedig a lelkiállapotnak egy nagyon jó mérőszáma: olyan, mint a szervezetnek a láz.

Ez azt jelenti, hogy nem bízunk a jövőben?

Igen. Abból, hogy korán halnak az emberek, és hogy nem születik sok gyerek, arra lehet következtetni, hogy nem bízunk a jövőben, bizonytalannak érezzük a helyünket a világban. De mondok még egy érdekes ellentétet: nálunk az emberek 89 százaléka mondja azt, hogy büszke arra, hogy magyar. Ez rendkívül magas arány. Ezzel szemben viszont hihetetlenül értékvesztett a társadalom, szaknyelven ezt hívjuk anómiának. Nincsenek közös értékek, nincsenek közös célok, nincsen jövőkép. Ezek a mutatók 1995 és 2002 között egy kicsit javultak. Nem nagyon, de legalább a romló tendencia megfordult. És most 2002 és 2006 között olyan mértékben romlott a társadalomnak ez a bizonyos értékvesztett anómiás állapota, hogy ez már a legsúlyosabb lázas állapotnak felel meg.

De pontosan milyen értékeket vesztettünk el?

Például az a megítélés, hogy senki sem törődik azzal, hogy mi történik a másikkal, 50 százalékról 80 százalékra emelkedett, miközben például a svédek csupán húsz százaléka mond ilyeneket. Ugyanígy az is romlott, hogy nincsenek célok, amiket az ember ki tud tűzni, mert minden annyira gyorsan változik, illetve hogy nem lehet másokban bízni, és hogy az ember rákényszerül arra, hogy a törvényeket kijátssza. Fontos, hogy ezek a mutatók már a gazdasági válság kirobbanása előtt is ilyen rosszak voltak.

Nem lenne nehéz megjósolni akkor, milyen képet kapnának, ha 2009-ben is megnéznék a magyarok lelkiállapotát.

Tény, hogy sok szempontból igen speciális helyzetben van Magyarország, és emiatt nagyon különbözünk is a szomszédainktól. A kutatásunkban felvettük a Hofstede-féle úgynevezett kulturális dimenziókat. Kiderült, hogy a magyar társadalom alapvetően individualista, miközben a szomszédaink mind kollektivistábbak. Ilyen szempontból csak az amerikaiak, az ausztrálok, az angolok és a hollandok előznek meg minket. 

És ez valamiben hátráltat minket?

Egy individualista nemzet nagyon hatékony tud lenni, gondoljunk csak a hollandokra. Viszont az említett országokban nagyon fontosnak tartják a közös értékeket és célokat, nálunk pedig az individualizmus egymás ellen fordítja az embereket. Az amerikai társadalom például nemcsak hogy individualista, de kifejezetten kockázatkereső, és a legkevésbé jövő orientált ország, ami a gazdasági válság szempontjából elég érdekes párosítás. Ők a mának élnek. A hollandok nagyon femininek, fontosnak tartják a szolidaritást. Amiből pedig mi a legrosszabbul állunk: nálunk a legeslegerősebb vonása ma a társadalomnak a bizonytalanság kerülés. Ez egy beszorított, szorongó állapotnak felel meg.

Ezt pedig talán még az iskolában tanítják, igaz, patkányokon: a beszorított, szorongó állat egy idő után agresszívvá válik.

Így van. Ez az egyik út: ha szorongó állatokat összezárnak, akkor vagy egymásnak esnek, vagy lebénulnak a tehetetlenségtől. Az ember ilyen állapotban rendkívül manipulálhatóvá válik..

És ez a beszorítottság vezethet akár olyan értelmetlen erőszakhoz is, amit Veszprémben láttunk most? 

Bár nem vagyok jós, de én ezt már korábban is mondtam, ha megkérdezték, hogy mi lehet a válság következménye. Ez. Irracionális agresszió. Sajnos egyáltalán nem elrugaszkodott következtetés az, hogy a veszprémi tragikus eset ezzel hozható összefüggésbe. De azért egy dolgot fontosnak tartok megjegyezni: nagyon veszélyes dolog általában beszélni roma elkövetőkről. 

Mi vizsgáltuk 2002-ben és 2006-ban is, hogy ki tartja cigánynak, romának saját magát, és azt is megkérdeztük, hogy ki tartja magát magyarnak. És a magyar cigányok 75 százaléka magyarnak és cigánynak tartja saját magát. Ez a rétege a magyar cigányságnak sokkal jobb lelki, egészségi állapotban van. A roma hagyomány még maszkulinabb, mint a magyar, ezért, ha lehet ilyet mondani, ők még jobban szenvednek attól, ha nem tudják eltartani a családjukat. Az előbbi példánál maradva emiatt ők még frusztráltabbak, ami elviheti őket a devianciák irányába. Önértékelésre mindenkinek szüksége van, ez a csoport ott találja ezt meg. Éppen ezért óriási a politika felelőssége. Holott nem feltétlenül ennek kellene történnie: a válság kiválthatná az összetartozást is az emberekből.

Ezek után ezt nehéz elképzelni.

Angliában a német bombázások idején igencsak megnőtt a beszorított emberek várható élettartama, pusztán azért, mert összefogtak. A magyar társadalom bipoláris: nagyon el tud keseredni, de ha van közös cél, akkor nagyon tud lelkesedni is. A mi társadalmunkban viszont - szemben például az amerikaival, ahol jól szervezhetőek az emberek - nem lehet parancsszóval megmondani, hogy mi legyen. Nálunk a jó vezetők fantasztikus eredményeket tudnak elérni.

És a közös célt most lehet látni?

Hát nem. A baj az, hogy az emberek 75-80 százaléka azt mondja, hogy nincsenek közös célok. Ha nincsenek nagy közös célok, akkor egy individualista társadalomban egymás ellen acsarkodnak az emberek és ez borzasztó helyzet. Ezen kívül az, hogy nálunk a közvélekedés szerint nem lehet betartani a szabályokat, elég félelmetes irány az ország számára.

Mi fordíthatja meg ezt a helyzetet?

Most már csak jó irány jöhet, mert annyira rosszul állunk. Fontos volna, hogy a szavak visszanyerjék az értéküket, hogy újra bízni lehessen. Változtatni mindenkinek a saját közvetlen környezetében kellene. Főleg most, hogy pénztőke nincs, szükség lenne a társadalmi tőkére: bizalomra, kölcsönösségre. 

Forrás: hirszerzo.hu
Dreissiger Ágnes

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

A kéz a haldokló ütőerén

Erről az effektusról már korábban írtam hozzászólásomban.

Sajnos a zsidók még mindig nem értik, hogy az általuk nyakeret vágott magyarságnak miért fáj és miért akar még mindig élni....

Persze érthetőbbé is tehető a történet, amikor arra keressük a választ, hogy miért akar egy magatartástudományban élő tudós optimista lenni, hiszen valljuk be nincs mire optimistának lenni.

A veszprémi esetet már 20x-szor patyolat tisztára próbálták mosni a cigányfajvédők. Most egy polkorrektkedő belterjes szocreál felsőoktatási nomenklatúra őskövület óvna tőle, hogy a magyarországon élő cigányokat nevén nevezzük. Sőt!!!

Mi magyarok tehetünk arról, hogy a cigány leszúrt egy román élpsportolót egy veszprémi vendéglátó helyen. És a teljes veszprémi kosárlapdaválogatott épp hogy megúszta vese kivétellel, életmentő műtétekkel, plasztikai műtétekkel és életfogytig tartó lelki romhalmazként élik le életüket...

Tényleg nem értem miért nem ítélem el magam kellőképpen azért amit tettem, vagy nem tettem. Hiszen az én hibám a magyar hibája, hogy a cigánynak elő kellett vennie a kést és bele kellett szúrnia a román sportoló szívébe és megforgatni benne, hogy még csak esélye se legyen az életmentő műtétre...

Valóban a magyarok bűne ebben az aspektusban kellően el nem ítélhető módon aljas tett volt!!!!
Szegény cigányok!

Nem is értem hogy hogy nem jutott az eszembe, hogy mi tehetünk az ő nehéz sorsukról!

Szerintem kevesebb cigány több magyart jelent.

Piszkos kumunisták ?

Piszkos kommunistáknak   köszönhetjük mind ezt ? Nem jó a megfogalmazás .Ezt egy ,a valamikori kommunista akaraton túl lépett,  maffiózó ideológia , szokás,  a ma meg élt helyzet következménye.   Kis emberek szintjén, kik is voltak a kommunista párt tagjai és miért. ?  Semmilyen  szintű elő menetel,  sem a munkahelyeken ,sem  az élet más területén sem volt lehetséges kumunista párt tagság megléte nélkül .  .Mindenki tudta , a kis párt tag kicsit lop ,a ranglétra felső fokain lévők ,többet lopnak ,és ezt tudomásul is vette mindenki .  Például a LEHEL hűtőgépgyárban ,a munkás egy marék csavart lopott ,a vezetők egy egész teherautónyi radiátor fűtő testet ,vagy egész autónyi hűtő szekrényt .A pártgyűlések témája a tervezett ár emelések voltak ,és ezt a párt tag , az ár emelés előtt tudhatta meg .Ez volt az ő kiváltsága .Előre be vásárolhatott a még olcsóbb árú termékekből,az ár emelés előtt .A rendszer váltást követően ,sokan aki ettől a párt tagságtól várt  volna valamit ,rá jött hogy alsóbb szinteken vége a kiváltságoknak .Ki is léptek a pártból ,de félve egykori ,apró kis disznóságaik felhánytorgatásától ,esetleges felelősségre vonástól ,titkon még mindig az MSZP -t támogatják .Az MSZMP-t és az MSZP-t ,  a bűn ,és az egymásra utaltság az  azonos saját  anyagi jellegű , érdekek tartják össze .Fanatizmusukra jellemző ,hogy míg a felsőbb hierarhiákban a saját zsebüket tömik ,egy percre sem gondolnak arra,  hogy a   fogyó türelem ,a polgárok élet  helyzetének egyre megalázóbb helyzete miatt félniük kellene .A nagy összetartás ,majd megvédi őket mindentől   .Áldásosnak nem nevezhető ,  hazaáruló tetteik miatt ,a magyar emberek életkilátásai romlottak .Teljesen joggal, kilátástalan a magyar polgárok helyzete.Tudatilag el kell jutnunk odáig ,hogy ennek a rendszernek a teljes hatalmi  személyi szereplőinek száműzetése ,felelőségre vonása, a köz igazgatás minden  területéről, a politikai éltből  való teljes száműzetésük nélkül,  nem lesz megvalósítható ,a  boldugulni és dolgozni tudók,  és akarók  élhető, gazdag ,örömteli ,magyar országa .

Van más is!

Lehet, hogy ezek viszonylag kis számban, de léteznek: az elvakult, hithű kommunisták. Csak meg kell nézni egy-egy balos összejövésnél a gyűlölettől eltorzult arcokat, még tettlegességre is vetemedtek olykor a matuzsálemek. Emlékezzünk a szovjet hősi emlékmű előtti összetűzésre, vagy a Gyurcsány dedikáláskor történtekre, vagy március 15-én, a Nemzeti Múzeum előtt: a vén, gyűlölettől eltorzult arcú kommunista szaros fideszesnek nevezett egy tüntetőt és meg akarta ütni, ha le nem fogják. Hát illyenek is vannak, ezek és a megélhetésiek adják azt a 18-20%-nyi törzsszavazó gárdát + még aki nem használja az eszét.

Az IDŐ

akként segíti az országot, hogy ezek az "önkényuralom megszűnésébe bele nem törődő" urak/elvársak (vén komcsik) is pusztulnak. Szarból porrá válnak.

Erre már ők a prolik is

Erre már ők a prolik is rájöttek. Meg arra is, hogy eltékozolták az életüket egy hazugság oltárán. De tragédiájuk az, hogy képtelenek a megbánásra, ezért a bűnbocsánat is reménytelen számukra. Maradnak a gyűlölet mocsarában, mert az irigység és az indulat viszi őket a végső bukásba. Alázat nélkül nincs megtérés.

Ámde...

Csak amíg türelemmel várunk erre, rámegy a már amúgy is tönkretett életünk!

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.