Si vis pacem, para bellum!

„Mindszenty mentette a zsidókat, és mentette volna a magyarokat is, ha a zsidók hagyják”

| |
Ártatlannak és igaznak nevezte a Népszabadságnak adott nyilatkozatában Rácz Sándor azt a feliratot, amely az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban rendezett kiállításon, Mindszenty József bíboros hercegprímás arcképe alatt olvasható, és amelyre egyik olvasónk hívta fel lapunk figyelmét.


"Az új kardinálisok közül - mondta neki XII. Piusz pápa 1946. február 21-én - Te leszel az első, akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot!"
Az „Ő mentette a zsidókat, és mentette volna a magyarokat is, ha a zsidók hagyják” feliratról a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnökét, volt ötvenhatos halálraítéltet, a kiállítás rendezőjét kérdeztük. Válaszul Rácz Sándor az alábbi nyilatkozat teljes terjedelmű közlésére kérte a Népszabadságot:

„Az a kor, melyben Mindszenty hercegprímás és én éltünk, fájdalmas, mély nyomokat hagyott az életünkben. Ezeket a fájdalmakat polemizált újságcikkekkel nem lehet kezelni. Az ártatlan felirat a kép alatt az általam ismert igazságot tartalmazza. De akik emiatt rögtön antiszemitizmust kiáltanak, azoknak az irányultságával van baj. Kérem, vegye elő a korabeli újságokat, és olvasás közben tegye fel a kérdéseket! Ki volt az ország akkori vezetője (1948 Karácsonya)? Ki adta ki a letartóztatási parancsot? Ki vitette a magyarországi hercegprímást az Andrássy út 60-ba? Kik és milyen módszerekkel vallatták? Ha a kérdésekre pontos és igaz választ kap, akkor meg fogja érteni a kép alatti írást.”

Rácz megválaszolta a kérdéseket, mintegy „emlékeztetőként” közölve, hogy Mindszenty letartóztatásakor a szovjetek által megszállt Magyarország vezetői Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Péter Gábor voltak, „valamennyien zsidó származásúak”.

Czifra Károly, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht. jogi képviselője tegnap tudósítónknak leszögezte: a társaság teljes mértékben elhatárolódik a felháborító, arcátlan, antiszemita felirat tartalmától, és felszólította a Magyarok Világszövetségét, hogy a feliratot haladéktalanul tüntesse el a bíboros képe alól. Hozzátette: a Magyarok Világszövetsége résztulajdonosa a kht.-nak, de ez nem jelenti azt, hogy a közhasznú társaság bármiféle közösséget vállalna a felirattal. a tulajdonosok taggyűlése dönt majd arról, alkalmaz-e szankciót az MVSZ-szel szemben. Hangsúlyozta: egy ilyen felirat sem a kht., sem az emlékpark szellemiségével nem egyeztethető össze.

A Csongrád Megyei Önkormányzat – az emlékparkot működtető kht. többségi tulajdonosa – a történtek teljes körű kivizsgálását kérte, hangsúlyozva, hogy az antiszemitizmus minden megnyilvánulási formáját elítéli.

Az ominózus feliratot jelenleg nem láthatja a közönség, mert október 27-e óta az emlékpark átállt a téli nyitva tartásra, így az összes külső kiállítás, köztük az 1956-os is, bezárt.

A barikád.hu szerkesztősége gratulál Rácz Sándornak és az MVSZ-nek a bátor kiálláshoz.

Forrás: nol.hu - barikád.hu

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Ahogyan cseppben a tenger ..

Ahogyan cseppben a tenger .. ..ugy e képaláírás mondatában  szinte az egész XX.sz-i magyar sors... ..Nem csodálkozom ,hogy hőbörögnek miatta.Sőt!Kezd ez az egész antiszemitizmusosdi olyan lenni mint Arany J. Péter és Pál pacsirtája... ..Ez már nekünk fütyül akármerről ütnek!...

Mindig Paskai kerül elő, Erdővel

Mindig Paskai kerül elő, utódjával Erdővel együtt, ha Mindszenty egykori bíboros hercegprímásunkról esik szó. Halála után Paskai volt az egyedüli, aki ellenezte holtetstének Magyarországra hozatalát és a magyarországi temetését.

Mint tudjuk és több forrás is megerősítette, hogy Paskai utódjának Erdőnek a  kinevezése nem váltást jelentett, hanem a paskai-féle nyomoronc zsidó származású katolikusnak hazudott "főpapság" további erőlködését a magyar katolikusok megtörésére.

Sajnos

Nukleon, sajnos igazad van! Zsidó hittel, tettel a katolikus Magyarországért...?
Hajjaj.

Ha jól emlékszem

Ha jól emlékszem Mindszenty hercegpímás magyarországi újratemetését Paskai László bíboros érsek celebrálta. Ez ellene mond a "hazahozatal ellenzésének". Ne üljünk fel az egyházellenes provokációknak.

Mindszenty újratemetése

Mindszenty 1975 május 6-án meghalt szívelégtelenségben.

Kívánságának megfelelően ideiglenesen a máriacelli kegytemplomban temették el abban a reményben, hogy, ,,ha Mária országa felett lehull a moszkvai hitetlenség csillaga'', földi maradványait hazavihetik az esztergomi bazilika sírboltjába.
 
Halála másnapján VI. Pál pápa az általános audiencia kezdetén a Megboldogultra emlékezve -- többek között -- ezeket mondta: ,,Gyászolunk, mert a halál kioltott a földön egy fáklyát, amely az utóbbi évtizedekben fényével világított az Egyházban.''

1976 augusztusában az amerikai Philadelphiában megtartott Eucharisztikus Világkongresszussal kapcsolatos magyar papi értekezleten, amelyen Lékai László bíboros-érsek vezetésével a kongresszusra érkezett magyar delegáció is résztvett, konkréte is előterjesztette a szenttéavatást előkészítő teendőket.
   A tervezet utolsó pontja így szól: ,,Végül arra kérjük otthoni testvéreinket, elsősorban a magyar püspöki kart, hassanak oda, hogy Mindszenty otthon teljesen rehabilitáltassék és amint az emigrációban, otthon is dolgozzanak a szenttéavatásán.''

Paskai ügynöki tevékenysége először csak külföldi útjaival kapcsolatos jelentésekre, illetve egyházi személyek védelmére adott elterelő információkra korlátozódott. Ám 1965-ös beszervezése után  6 évvel, 1971-ben már terhelő információkkal is szolgált a belügyi szerveknek egyházi személyekről. 1972-ben pl. elmarasztalóan nyilatkozott egy apátról, aki állambiztonsági szempontból szerinte nem megfelelően készítette elő a pannonhalmi főapátválasztást. A magyar katolikus egyház fejeként Ungváry szerint az akkori egyházi kontroll fő szervének, az Állami Egyházügyi Hivatalnak és az állambiztonságnak meghosszabbított karjaként nyomta el a kis közösségi mozgalmakat. 1989-ben, tehát a rendszerváltás idején Paskai László ellenezte az Állami Egyházügyi Hivatal felszámolását és Mindszenty József rehabilitációját is.

De forrás lehet az e portálon már megjelent Stoffán-féle írás is:

forrás: http://jobbik.net/index.php?q=node/1342

Nem antagonisztikus

ellentmondás, hogy ellenezte a hazahozatalt és ő celebrálta a szentmisét.

Persze, hogy nem

Persze, hogy nem antagonisztikus! A talmud szerint a gojt átverni nem bűn. A katolikus főpapság, zsidó háttérrel, ortodox zsidó technikákkal veri át a keresztényeket immár 100 (több száz?) éve. Ebbe bőven belefér a kétszínű (idegenszívű) Paskai tevékenysége.

Ha megakadályozni nem (is) tudta

akkor legalább álljon az élére a dolognak. Mármint mutassa be a szentmisét. Bocsásson meg neki a mindenség Ura!

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.