Si vis pacem, para bellum!

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnökének beszéde

|
Hirdessünk nemzeti ellenállást! A nemzeti ellenállás nem valamiféle elavult, jobboldali, nacionalista jelszó. A nemzeti ellenállás az egyetlen, amely ma még megmentheti a magyar nemzetet. Ne engedjük, hogy a globalizáció, az EU "közös" érdekek érvényesítése miatt elveszítsük a nemzeti ellenállás lehetőségét! Ne tűrjük, hogy az egységesített világszemlélet, az új világvallás bevezetése megtörje a nemzeti emlékezetet!

Nem férhet kétség ahhoz, hogy István nem csak épített, István rombolt is. István építkezéséért nagy árat fizettünk. És ebből a szempontból értjük Koppány igazát. István leszármazottjai vagyunk, de vállaljuk Koppány örökségét. Igen, mindig van más út, mindig lehet másként cselekedni. István vagy Koppány? A mi válaszunk: István és Koppány!

Igen, István rombolt is. De István rombolt, hogy építhessen. Rombolt, hogy az ország legjobb hite szerint erősebb legyen. Rombolt azért, hogy a magyar paraszt több és jobb kenyeret termeljen. Rombolt azért, hogy Magyarországra felnézzenek szomszédjai és az akkori világ hatalmai. István által biztos, hogy veszítettünk is, de nyertünk is. Ez az a többlet, amiért ma meghajolunk Szent István műve előtt.


Hirdessünk nemzeti ellenállást, mi, a dolgozók, a munkások, a szegények tömegei! A nemzeti ellenállás nem a polgárság előjoga. A nemzeti ellenállás a mi harci eszközünk is, az elnyomottaké. Akik ma nem engedik, hogy magyarul beszéljünk, magyar húst együnk, magyar bort igyunk, a tőke, a külföldi tőke jármába hajtanak bennünket. Merjünk magyaroknak lenni, csak így lehetünk munkások, dolgozók, emberek.

Védjük meg Magyarországot! Ne engedjük, hogy végleg beolvasszanak bennünket a globalizált világba! Merjünk nemet mondani az Európai Unió gyarmatosítására, ahogyan nemet mondtak a franciák, az írek! Védjük nemzeti sajátosságainkat, hagyományainkat, gyarapítsuk azt, amiben jók vagyunk és vegyük át azt, amiben mások jók!

Védjük meg a magyar oktatást! Ne engedjük, hogy összevonják a fizikát a biológiával, és valami amerikai tantárgyat tanítsanak! Ne engedjük, hogy a magyar nép szellemi rabszolga legyen saját világában!

A beszéd teljes szövege:

Tisztelt Ünneplők!
Elvtársak! Barátaim!

Tisztelettel köszöntöm Orosháza polgármesterét, a város minden lakosát, vendégeinket. Békés, a Viharsarok népe mindig közel állt a szívemhez. Az elmúlt húsz évben azonban különösen megtanultam tisztelni, becsülni őket. Egyszerre kellett szembenézniük a múlt következményeivel és a jelen bűneivel. Trianon kettészelte ezt a megyét, és ennek következményeit soha senki nem számolta fel. A rendszerváltás elvette az emberek kenyerét, a mezőgazdaságot, a ráépülő élelmiszeripart, sok-sok embert tett földönfutóvá. És mégis, „él nemzet a hazán”. Ha nehezen is, de boldogulnak az itt élők. Tiszteletünk és megbecsülésünk Orosháza népéé. Kívánjuk Önnek, polgármester úr, a város honszerető erőinek: hívjanak vissza minden orosházit, adjanak minden itt élő kezébe biztos kenyeret. Kívánjuk, hogy virágozzék Orosháza az itt élők és a magyar haza örömére.

Városépítő és országfejlesztő munkájukban bizton számíthatnak a Munkáspárt rokonszenvére és aktív támogatására. Éljen Orosháza és dolgos népe!

Barátaim!

A Munkáspárt aktív tényező a város és a térség életében. Köszönöm Nektek, a Munkáspárt Békés megyei szervezetének, ezen belül az orosháziaknak, hogy szívesen fogadtátok be a Munkáspárt idei Szent István napi rendezvényét. Lelkesek voltatok és leleményesek. Nem riadtatok vissza a nehézségektől. Átéreztétek a párt előtti felelősségeteket és cselekedtetek. Hiszem, hogy ebben a munkában a párt erősebb lett, sok új barátot találtatok. A Munkáspárt tagsága és vezetése hisz Bennetek, bízik a Békés megyei kommunistákban, és sokat várunk Tőletek az eljövendő csatákban.

Tisztelt Vendégeink! Orosháziak! Dolgozó barátaim!

Szent Istvánt ünnepeljük ma, a magyar államiságot, az új kenyeret, a magyar nép, a magyar emberek alkotó munkáját. Visszagondolunk az 1949-es alkotmányra is, amely szilárd kereteket teremtett a magyar államiságnak, és jogokat adott a jogtalanoknak.

Ezer éve első királyunk új országot teremtett. Elvetette a magyarság addigi hitét, és a magyarok sorsát új Isten kezébe tette. A keresztény népek nagy családjának tagjai lettünk. István szakított a magyarság sok évszázados szokásaival. Eldobta, tiltotta, sőt üldözte ősi kultúránk hordozóját, a rovásírást. Kaput nyitott a latin nyelv, a keresztény civilizáció előtt. Eltörölte az addigi magyar államot, helyén új feudális királyságot teremtett. Új szövetségeket is kötött. Elfordult a kelettől, bízva abban, hogy Nyugat Európa életképesebb lesz.

Nem férhet kétség ahhoz, hogy István nem csak épített, István rombolt is. István építkezéséért nagy árat fizettünk. És ebből a szempontból értjük Koppány igazát. István leszármazottjai vagyunk, de vállaljuk Koppány örökségét. Igen, mindig van más út, mindig lehet másként cselekedni. István vagy Koppány? A mi válaszunk: István és Koppány!

Igen, István rombolt is. De István rombolt, hogy építhessen. Rombolt, hogy az ország legjobb hite szerint erősebb legyen. Rombolt azért, hogy a magyar paraszt több és jobb kenyeret termeljen. Rombolt azért, hogy Magyarországra felnézzenek szomszédjai és az akkori világ hatalmai. István által biztos, hogy veszítettünk is, de nyertünk is. Ez az a többlet, amiért ma meghajolunk Szent István műve előtt.

Barátaim!

A történelem fontos számunkra, de nem takarózhatunk vele. Nekünk, magyaroknak újra és újra meg kell hoznunk az istváni döntéseket. Nem hozhatjuk ugyanazokat a döntéseket. Nem igazolhatjuk a jelent István döntéseivel. Nekünk is szembe kell néznünk a valósággal, ahogyan István is tette.

Veszélyben a haza! Veszélyben Magyarország! Veszélyben Szent István műve! Magyarország ma nem erősebb, hanem gyengébb lesz. Már a múlté az az idő, amikor jó volt magyarnak lenni, s becsültek bennünket keleten is, nyugaton is. Ma lenéznek bennünket, egy vagyunk Kelet-Európa kis országai közül.

Mit tudunk 20 év kapitalizmus után felmutatni? A multik irodaházait ott, ahol egykor a magyar nemzeti ipar virágzott? Parlagfűvel teli mezőket gazdag gabonaföldek helyett? Egy millió munkanélkülit ott, ahol egykor mindenki dolgozhatott?

A magyarság végzetesen lemarad a nemzetek versenyében. A pekingi olimpián szégyenteljesen szerepelünk. Tisztelet a sportolóknak, nem ők a bűnösök. De bűnös minden politikus, akik nem csak a pénztől fosztják meg a sportot, de egész hátországától. Magyarországon a sport nem nemzeti ügy. Magyarországon a sport nem érdekli az államot. Magyarországon a sport, az ifjúság sorsa nem érdekli a miniszterelnököt. Magyarországon az állami luxus előbbre való a fiatalok egészségénél.

Az oktatásban elveszítjük a szocializmus idején szerzett tudáselőnyünket. Nem gondolkodni és alkotni képes mérnököket és szakmunkásokat nevelünk, hanem félművelt robotokat. A felsőoktatásban a bolognai rendszer nem előre visz, hanem hátra. Nem a magyar hagyományokat és sajátosságokat használjuk ki, hanem a multinacionális vállalatok kiszolgálására alkalmas tömegértelmiséget képzünk.

Az egészségügyben a cél nem az, hogy egészséges magyarok milliói nőjenek fel. Egerben a Hospinvest kijelentette: az egészségügy tíz százalékban szól az emberek gyógyításáról, kilencven százalék az üzlet. A cél az, hogy az egészségügyi vállalatok minél olcsóbban minél nagyobb profitot termeljenek. A következmény az, hogy beteg, önmagukkal küszködő fiatalok nőnek fel.

Veszélyben a haza! Veszélyben Magyarország! Veszélyben Szent István műve! Lássuk meg végre, hogy mi történik a környezetünkben! Lássuk meg, hogy amíg mi kiárusítjuk az országot, addig a szlovákok, a románok, a horvátok, a szlovénok, az osztrákokról nem is beszélve, építik a saját kis nemzeti kapitalizmusukat! És sikeresen építik!

Vegyük végre észre, hogy néhány évtized múlva Magyarország leszünk magyarok nélkül! Mondjuk végre ki: az az út, amelyet ránk kényszerít a mostani politikai elit, a gyurcsányok, a bajnaik, a szekeresek, a fodorok és kókák, a külföldi nagytőkétől függő egész magyar gazdasági és politikai elit, nos, ez a politika hibás, káros, nemzetvesztő. Szabaduljunk tőlük, amíg nem késő! Le velük!

Hirdessünk nemzeti ellenállást! Ne engedjük, hogy Szent Istvánt elvegyék tőlünk! István nem a külföldi bevásárló központok és magán egészségügyi cégek akadálytalan terjeszkedésének a jelképe, hanem az ésszerű magyar alkalmazkodásé, a nemzeti érdekek képviseletéé.

Hirdessünk nemzeti ellenállást! A nemzeti ellenállás nem valamiféle elavult, jobboldali, nacionalista jelszó. A nemzeti ellenállás az egyetlen, amely ma még megmentheti a magyar nemzetet. Ne engedjük, hogy a globalizáció, az EU "közös" érdekek érvényesítése miatt elveszítsük a nemzeti ellenállás lehetőségét! Ne tűrjük, hogy az egységesített világszemlélet, az új világvallás bevezetése megtörje a nemzeti emlékezetet!

Hirdessünk nemzeti ellenállást, mi, a dolgozók, a munkások, a szegények tömegei! A nemzeti ellenállás nem a polgárság előjoga. A nemzeti ellenállás a mi harci eszközünk is, az elnyomottaké. Akik ma nem engedik, hogy magyarul beszéljünk, magyar húst együnk, magyar bort igyunk, a tőke, a külföldi tőke jármába hajtanak bennünket. Merjünk magyaroknak lenni, csak így lehetünk munkások, dolgozók, emberek.

Védjük meg Magyarországot! Ne engedjük, hogy végleg beolvasszanak bennünket a globalizált világba! Merjünk nemet mondani az Európai Unió gyarmatosítására, ahogyan nemet mondtak a franciák, az írek! Védjük nemzeti sajátosságainkat, hagyományainkat, gyarapítsuk azt, amiben jók vagyunk és vegyük át azt, amiben mások jók!

Védjük meg a magyar oktatást! Ne engedjük, hogy összevonják a fizikát a biológiával, és valami amerikai tantárgyat tanítsanak! Ne engedjük, hogy a magyar nép szellemi rabszolga legyen saját világában!

Védjük meg a magyar kereszténységet! Én nem vagyok hívő ember, de az elmúlt időben sok templomot kerestem fel, sok helyi katolikus pappal találkoztam. Meggyőződésem, hogy a katolikus vallás ma nem a munkásosztály ópiuma, hanem menekülés egy bűnös és bűnöző világ elől. A katolikus vallás ma erőt és hitet ad azoknak, akiket a tőkés világi hatalmak magukra hagytak.

Védjük meg a magyar államot! Vaskéz kell és szilárd, mindenki számára kötelező törvények! A szilárd törvények mögött társadalmi egyetértésnek kell állnia, a társadalmi egyetértés mögött társadalmi megegyezésnek, nemzeti összefogásnak.

Mi, a Munkáspárt példát mutattunk nemzeti összefogásból. Nemet mondtunk a vizitdíjra, a kórházi napidíjra, a tandíjra, annak ellenére, hogy a népszavazást a konzervatív erők kezdeményezték. Gyűjtöttük az aláírások a magánpénztárak bevezetése ellen, noha olyan szakszervezetek álltak a gyűjtés élén, amelyekkel számtalan kérdésben nem értünk egyet. Együtt küzdünk az egri kórházvédőkkel, pedig nem vagyunk egyformák. Bizonyítottuk, hogy lehet együttműködni, csak akarni kell.

Mi, a Munkáspárt ezer éves történelmünket egységes egészként és nemzetünk közös értékeként kezeljük. Nem kétséges, hogy szívünkben azokat őrizzük, akik számára a nép, a szegények, a dolgozók élete volt szent. De magunkénak vallunk mindenkit, aki építette, gyarapította, védte, gyámolította a magyar nemzetet.

Mi megtettük a magunk lépését. Ezt várjuk mindenki mástól, akik számára fontos Magyarország. Meggyőződésünk, hogy nem hitvitákban kell felőrölnünk egymást, hanem a közös cselekvés konkrét útjait kell megtalálni. Nekünk nem tetszik a turulmadár, de tudomásul vesszük, hogy másoknak tetszik. Vegye tudomásul mindenki, hogy nekünk viszont érték a békés munka jelképe, a sarló és a kalapács, és a dolgozó emberek nemzetközi összefogásának jelvénye, a vörös csillag.

Nem pusztító gyűlölködés, nem acsarkodás kell, hanem építő jellegű együttműködés. Együttműködés a dolgozók, a magyar állampolgárok, a magyar nemzet jövője érdekében.

Barátaim!

Ma eljöttünk a Viharsarokba, Békésbe, Orosházára. Meghajlunk azok előtt, akik az idén is megtermelték a kenyerünket. Megbecsülésünk és tiszteletünk a magyar falu népéé, amely dacol a multibarát magyar kormány agrárpolitikájával, az EU kizsigerelésével és védi a legszentebbet, a magyar földet, a magyar kenyeret.

Éljen a magyar nép!
Éljen a munkások, a dolgozók egyetlen pártja, a Munkáspárt!
Éljen Magyarország!

(Orosháza, 2008. augusztus 20.)

http://www.kommunista.net/hir/munkasparti-unnepseg-oroshazan

Egyetlen megjegyzésem:
Hogy miért nem hallunk ilyeneket őfelsége ellenzékétől?
A szövegben a kiemelések, tőlem vannak!
A szerkesztő.

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Piszkos csalók!!!!

Nyomatékosítani szeretném ,hogy aki a fenti maszlagot  elhiszi nagyon jól meg lett vezetve . Egyszer már én is. Mert ez az igazság .Történt vagy 8 éve kb ,hogy orbánka szponzorálni kezdett eggy családi kőbányát ,úgy ahogy illik eggy jó családban .Közben a "jó" politika ,nem sok ország gyarapító eredményt hozott .Láttam  nem működnek ,nincsenek támogatva az orbán kormány részéről  a szakszervezetek ,amik a társadalom kiegyenlítődésénél a mérleg nyelvei  lehetnének .Miért ennyi a minimálbér ? Miért fizet minden multi az európai átlag alatti minimálbért ? Miért csak a köz igazgatásban vannak a legmagasabb  átlag bérek ? Megoldás  ? Bűvös szó .! Jól működő szakszervezetek. Mivel a munkáspárt úgy hittem igazi munkás paraszt érzelmű ,az elmúlt év tévedéseit is felválalva kiáll a társadalom elé és felválalja a valódi igazi ideológiáját.Hátha !  Bekerülve a parlamentbe  a munkások az árutermelők ,szószólója lessz ,mint munkáspárt .Mert ugye a patkányok ,a színt és ideológiát váltók távoztak  a pártból .Náluk a szociális érzékenységnek nyoma sincs.!Na de majd a régi MSZMP !!Megkérdem ki szedi az mszmp kopogtató céduláit.Furcsa volt ,mert eggy mszp-s szedte .Egy volt komunista párti tag .Az MSZMP kopogtató céduláját .Mindenek a vége ,Türner  beismerte eggy tv interjúban , az mszp úgy tudott nyerni ,hogy ők,az MSZMP átadták a voksokat,  az mszp nek a parlamenti mandátumok megszerzéséhezt ,segítve őket,. Majd hozzátette ,már bánja a dolgot .Tehát mint kofák a piacon ,úgy adják veszik a pártok egymás között a választók szavazatait?  Részemről ki bízta meg  Türmer Gyulát hogy az én szavazatomat ,bárkinek is az én beleegyezésem nélkül továbadja ??
Hozzásegítette a testvérpártot a választások megnyeréséhez.És most itt hablatyol ez az ember mint hazafias érzelmű ország építő .Nem gondolja hogy elég a szemfényvesztésből?? A kétszínűségből ,a hiteltelen emberek szerepléseiből . Hogy nem sűjed el a föld alatta amikor a magyar munkás képviseletéről beszél? Ő , aki eggyik legfőbb  okozója a jelenlegi bajoknak .Annak hogy eggy ijen vezetői  garnitúrát segített,  akaratunk ellenére a nyakunkba .Mert már én tudom .Ha szidja is az mszp- t testvére testvérpártja ,volt és marad is az mszp-nek .Mondandója hamis .Semmi más célt nem szolgál mint a választók megosztását  ,a szavazók feldarabolását ,mindezt azért ,hogy újra hatalomba segítse az mszp-t ,Gyurcsány pártját .A hatalom eszközeibe meg minden eszköz , a választó polgárok megvezetése a hazugság is belefér. Tapasztalhattuk .Ne feledjük ..!!!!

Amellett

hogy sok igazsaga van es megszolal a magyar "nepert" (nem nemzetert), eddig mindig a maszop szekeret tolta, amikor valtoztatasrol volt szo. Nem is szamolom hany valasztason keresztul. Hiszem ha latom Thurmer elvtars. Fuggetlenul ettol, On az egyeduli valoban, aki kiallt es kiall az elvei mellett, legyenek azok szamomra szornyusegesek is, amivel azonban kivivta meg a hozzam hasonlok tiszteletet is.

Tisztelt Thürmer Gyula

Tisztelt Thürmer Gyula Polgártárs!
Ugy-e megérti a megszólításomat, és remélem, értékelni is tudja azt: végülis, nem szólíthatom elvtársnak, mert nekem nem az, nem szólíthatom úrnak, mert az meg az Ön elveivel nem egyeztethető össze. Úgy érzem, legnagyobb tiszteletemet e megszólítással fejezhetem ki Ön iránt, mert a másik kettő vagy hazug, vagy sértő lenne. A maximális tiszteletemet pedig valóban kiérdemelte: Ön a kisemmizett, megsemmisített, megszüntetett, lezüllesztett magyar munkásosztály nevében ugyanazokat a  nemzeti radikális elveket hangoztatja, amelyeket a nemzeti radikális jobboldal.  -   Azt hiszem, értelmes emberek vagyunk, nem kell sorolni (mindet nem is lehet ):  nemzeti iparunk tönkretétele, munkás-tömegek elbocsátása, szakszervezetek szétverése, azállam eladósítása, multinacionális cégek kiszolgálása - magyar vállalatok és vállalkozók tönkretétele..... az egész magyar gazdasági élet, az államigazgatás, a rendőrség, a bűrokrácia okozta csőd .....
Akkor most lenne egy lényeget érintő kérdésem: Amennyiben Ön VALÓBAN!!! az igazi magyar munkásosztálynak , a magyar munkahelyek, és az általuk megtermnelt értékeknek, a magyar munkások életszínvonalának, a magyar ipar (és talán a mezőgazdaság is?)megmentésén ek a híve, ha ellene van az ipar (és a mezőgazdaság) külföldi tőke  maximálisan kizsákmányoló, kisajátító, monopolkapitalista, imperialista, finánctőke hatalmának,  -  ami a magyar munkásosztályt is szétverte!!!.....   -   ...nos, akkor miért nem fog össze azokkal, akik ugyanezeket az elveket vallják,  -  csak éppen nem Marx és társai elmélete alapján? Nem gondolja, hogy a  bűnösök, hazánkat tönkretevők, kiárúsítók, elkótyavetyélők, tolvajok, dolgozó, kétzkezi munkások életét tönkretevők, ....  és mindazok, akik ellen Ön is, a nemzeti radikalizmus  oldalán állók is a leghatározottabban ellene vannak, közös ellenségnek tekintik? Hogy ezek a hazaáruló rablók ellen közösen kellene fellépni? ...Hogy akik ugyanazokat az elveket vallják, mint Önök, azok - azért, mert Istenben hisznek - nem fasiszták?
 Van egy ajánlatom: fogjunk össze, buktassuk meg ezt az egész hgazaáruló kormányt, és mögötte langyosan  lebzselő,és lazsáló ellenzékét!  És, ha van közöttünk ellentét, hogy akkor möost Marx et.-nek van-e igaza, vagy Jézusnak,  - van-e Isten, vagy nincs  ?     -     szóval ezeket a kérdéseket ráérnénk később is tisztázni!
 Persze, csak, ha Ön az Ön által hangoztatott elveket komolyan gondolja, és valóban a magyar munkások, dolgozóemberek pártján van!
 Megtisztel válaszával?  - várom

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.