Si vis pacem, para bellum!

A szabadkőműves Martonyi János

Az Egyesült Államok külföldi fegyveres beavatkozásai ellen legkövetkezetesebben fellépő amerikai képviselő, Ron Paul bajorországi támogató blogján megjelent a titokzatos Bilderberg-csoport idei konferenciáján résztvevők listája, amelyen most először magyar résztvevő neve is szerepel.

Néhány résztvevő: Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter, Szófia spanyol királynő, Jean-Claude Trichet, az Európai Központi Bank elnöke,  Joaquín Almunia, az EU pénzügyi biztosa, Jan Peter Balkenende holland miniszterelnök, Oscar Bronner, az osztrák balliberális Der Standard napilap kiadója, Joschka Fischer, volt német külügyminiszter, Richard C. Holbrooke, volt amerikai ENSZ-nagykövet, Herny A. Kissinger, volt amerikai külügyminiszter, Peter Mandelson, az EU kereskedelmi biztosa, David Rockefeller, a Chase Manhatten Bank volt elnöke, Flemming Rose, a Jyllands Posten főszerkesztője (ezen dán lapban jelent meg a Mohammed próféta gúnyrajza), Martonyi János volt külügyminiszter (szerkesztő: és Marosvásárhelyi néven állambiztonsági jelentgető, besúgó(?)) és három ismert amerikai neokonzervatív: James Wolfensohn, Richerd N. Perle, valamint Paul Wolfowitz.
Forrás: http://bavaria-for-ron-paul.blogspot.com/

És álljon itt egy kis kiegészítés, mely a forrás megjelölésnél megtalálható:

"Bilderberg csoport"

Előfordul, hogy arról faggatnak hitetlenkedve, hogy ugyan kik lennének azok, akik állítólag a háttérből diktálnak - még a magyar politikai "elitnek" is. Eddig Drábik Jánostól és másoktól olvastam erről, pl. a Leleplező című könyvújságban. Most egy svéd lapban megjelent cikket kaptam, - és továbbítom, tájékoztatásul.
Az alábbi cikk megvilágítja ezt a - közönséges emberek által ismeretlen - hátteret, és néven neveznek sok, abban résztvevő személyt.

Értsünk a szóból.

Megismétlem: NEM AKAROM, HOGY MAGYARORSZÁG CSATLAKOZZON AZ EURÓPAI UNIÓHOZ!
Többek között az alábbi cikk tanulsága miatt.

- És mit szeretnék helyette? - Olvasható a www.fennmaradas.hu című honlapon is.
(KSM)

Világkormány
A Bildenberg-csoportról

Lars Adelskogh cikke
A "2000.Talets Vetenskap" c. svéd tudományos magazinból.

2001 május 24-töl 28-ig tartotta a Bildenberg-csoport éves összejövetelét, ezúttal szeretett hazánkban, közelebbröl véve Stenugnsundban, a Stenungbad-szállóban. Cirka 120-an gyültek össze a csoport tagjai és a vendégeik, hogy megvitassák a fontos kérdések hosszu sorát. A Rothschild és Rockefeller bankházak részéröl mindig jelen van valaki, szintúgy a NATO fötitkára, a Világbank fönöke, az Europai Centrálbank vezetöségi tagjai, az EU-komisszionerek, a Világkereskedelmi szervezet képviselői, vezető politikusok, média-fönökök és ipari fejedelmek. Svéd részről holtbiztos résztvevő Percy Barnevik, Marcus Wallenberg és Carl Bildt.

Az 1995-ös tanácskozáson, amit a svájci Bürgenstockban tartottak, a svéd kormányt Ines Uusman képviselte, de ott volt a svéd király, Carl-Gustav is. 1996-ban, Torontoban Mona Sahlin vesz részt. Az 1999-es éves ülésen, a portugál Sintra-ba többek között Björn Rosengren gazdasági-miniszter, 2000-ben a Brüsszel melletti Chateau du Lac-ba Leif Pagrotsky kereskedelmi-miniszter utazott. A legutóbbin, Stenugnsundban ismét Pagrotsky, de Göran Persson miniszterelnök is ott van. Az összejövetelt jóformán minden évben

megtartották 1954 óta, mikor az elsö, a névadó, a holland Oosterbeekben lévö "Hotel-Bilberberg"-ben megnyílott. Europa és Amerika hatalmi elitjének felbecsülhetöleg kétezer tagja látogatott legalább egy fordulót a 47 év alatt. Csak egyszer, 1976-ban maradt el, mikor a kezdetek óta díszelnök holland Bernhard herceg kissé belebonyolódott a Lockheed-megvesztegetési botrányba.

Eddig háromszor találkozott a Bilderberg-csoport Svédországban, (1962, 1973, 1984). Mindig a Grandhotel -"Saltsjöbaden"-ben. Híradás ezekröl a tanácskozásokról a tömegmediában egészen az utolsó évekig egyenlö volt a nullával. A nagyobb újságok, TV-csatornák egy kompakt érdektelenséget mutattak. Talán az lehet ennek az oka, hogy ezek tulajdonosai és a vezetö publicistái szintén ott ültek a résztvevök között?
Ahogy már a tavalyi Brüsszel-környéki tanácskozásnak is adódott egy kis visszhangja a médiákban, újabban az ez évi Stenugnsundin már bátortalan kritikák is jöttek a nagyobb svéd lapokban. Ez komoly fiaskót jelent a Bilderberg-csoportnak, akik eddig nagy sikerrel szervezték önmaguk media-megnemjelenését.

A találkozókat nagy titkosítással és jelentös biztonsági erök, rendörség és katonaság bevetésével rendezik. A hotelt, a találkozó szinhelyét már jó elöre megtisztítják minden illetéktelentöl, kívülálló nem léphet be. Nem tesznek nyilatkozatot, nem készül munkaterv, vagy hasonló. Ezáltal, hogy nincs hivatalos nyilatkozat, könnyebb arra hivatkozni, hogy a csoport nem hoz határozatot, nem vezet jegyzökönyvet sem a találkozókról, s még résztvevök listája sem létezik. Hogy ez is merö hazugság, mindjárt mutatom.

Bizony Robert Eringer kutatónak sikerült megszereznie egy példányát a francia Barbizonban, és ugyanabban az évben (1955) szeptemberben a nyugatnémet Garmisch-ban tartott összejövetelek titkos jegyzökönyvének. (Ez utóbbi vendége volt többek közt Herbert Tingsten, a Dagens Nyheter föszerkesztöje is). Itt áll a jegyzökönyv 30. oldalán: - Ezen konferencia résztvevöi azokat a megállapodásokat, amelyek a kifejtett vélemények után egy általános konszenzus folyamán születnek, a saját befolyás-övezetükön belül továbbadhatják, természetesen a forrás érintése nélkül.

Egy levelében ezt válaszolja Eringernek a "bilderbergista" sir Paul Chambers: "-Semmit nem árulhatok el a Bilderberg-csoportról egy kívülállónak, aki nem tagja annak. Ez kötelességem. Nagyon sajnálom, hogy nem segíthetek Önnek, de erre abszolút nincs fölhatalmozásom, s ebben a vonatkozásban nagy hibát követnék el, ha bármit is mondanék a Bilderberg-csoportról.? Továbbá arra is hivatkozik, hogy a csoport privát polgárokból áll, akik nem hivatalosan vesznak részt a találkozokon. Ez is természetesen szemérmetlen hazugság, amit néhány példával könnyü leleplezni.

1996 január elején írtam egy levelet az akkori miniszterelnöknek, Ingvar Carlssonnak. Kritikusan nyilatkoztam az olyan szervezetek létezése ellen, amelyek a "nem nép által választottak titkos-hatalomgyakorlását üzik", mert ez betüjében és szellemében is ütközik Svédország alaptörvényével: amely szerint ?- Minden nyilvános hatalom a népböl jön. Levelemben kertelés nélkül rákérdeztem a miniszterelnökre: Résztvett-e valamikor a Bilderberg-csoport éves találkozóján?
Válaszában (1996-02-16, diarienummer SB96/90) sok más között ezt írta: "Ami a Bilderberg-csoportot illeti, nem vettem részt egyik összejövetelükön sem. De véleményem szerint helyénvaló és hasznos, ha magas szintü - nemzeti és nemzetközi - reprezentáns személyiségei a politikának és a gazdaságnak, nem hivatalos formák között is tudnak találkozni és tapasztalatokat cserélni. Ezzel szemben természetesen az elképzelhetetlen, hogy én, mint svéd kormányfö, vagy jóváhagyásommal, a kormányom képviseletében valaki más részt vegyen az ilyen kötelezö erejü határozathozatalokban, az ehhez hasonló találkozókon."

Amit nem említett levelében, hogy "kormányának képviselöje", Ines Uusmann, 1995 májusában mégiscsak részt vett egy ülésen a svájci Bürgenstockban. Lars Andrén (TV-Aktuell) elmesélte, hogy 96 augusztus 12-én a Közlekedésügyi Minisztérium hivatalosan is megerösítette, hogy Uusmann tanácsos hivatalosan résztvett ott ?Ingvar Carlsson helyett?. Késöbb nagyon határozottan megállapították, hogy semmiféle adat sincs a Közlekedésügyi Minisztérium részvételével kapcsolatban, (ahol Uusman dolgozik). Ezzel szemben voltak hivatalos - de nem nyilvános - iratok az esettel kapcsolatban, az államtanács-elökészítö bizottságában, amelyek Gunila Rudling újságíró szerint továbbra is titkosítottak. Kérdés: hogy lehet egy privátszemély, mint Ines Uusmann részvétele egy privát összejövetelen (külföldön) titkosítás tárgya a miniszterelnök titkárságán?

Valószínüleg azért vett részt Ines Uusmann ezen a tanácskozáson, hogy további instrukciókat kaphasson: az ?m/s Estonia? elsüllyedésével kapcsolatosan a valós körülményeket leplezve hogyan fokozzák a homályt. Végülis nem volt képes elviselni a pszichikai nyomást, s a kormány újraalakulásakor lecserélték egy másik bilderbergistára, Mona Sahlinra, aki most mindent megtesz, nehogy bármi igazság az Estoniával kapcsolatosan felmerülhessen.
Jelenleg a svéd külügyminisztériumnak kb. 400 titkosított irata van az m/s Estonia ügyében. Az érdeklödök olvashatnak cikkeimben e kérdésröl a NEXUS Nya Tider nr2 o 3 ĺr -99 és a Samtidsmagasinet Salt nr 9, jul-aug 2001-ben.

Az 1998-as éves találkozón a skót Turnberry-ben résztvett George Robertson brit védelmi miniszter. Ekkor egy katonai helikopteren röpült a helyszinre. A kérdésre, miszerint ezt mivel tudják megindokolni, a miniszter szóvívöje ezt válaszolta: ?Ö hivatalos feladatot teljesített mint védelmi miniszter, s ilyen esetben az utazás a nyílvános költségvetés tehére kerül kifizetésre.? (Mail on Sunday, 14 juni 1998, s 15).

Ez máris visszavezet bennünket Uusmann részvételének kérdéséhez 1995-ben, Rosengrennek 1999-ben, és Pagrotskyéhoz a két utolsó évben rendezett találkozókon. Kizárt dolog, hogy ezek a svéd kormány képviseletében saját költségükre utaztak és állták a költségeket. Mindhárom esetben adott egy igen exkluziv hotel, ahol a szoba ára sokezer korona éjszakánként, s ahol a további fogyasztás sem lehet a legolcsóbb. Meghívták öket? Akkor ez megvesztegetés. Államköltségen utaztak? Ez esetben nincs helye a titkosításnak!

Szeretnék, ha azt hinnénk, hogy a Bilderberg-csoport csak egy jámbor vitaklub. De a titokzatosság, kétszínüség, ködösítések, féligazságok és nyers hazudozások a csoport körül valami egészen mást mutatnak.

A Bilderberg-csoport befolyását-hatalmát nem lehet másként kifejezni, csak hogy szörnyüségesen nagy. Csak néhány példát. A korábban emlitett titkos protokoll szerint 1955-ben áll, hogy a csoport ?közös felelössége?, hogy a legszükebb határidön belül létrehozzon egy szorosan vett európai közös piacot. 18 hónap múlva aláírták a Római-egyezményt, s így az EEC, az EG/EU kezdete megteremtödött. Az, hogy a Bilderberg-találkozó a szülöje, bevallotta késöbb az NSzK-beli amerikai nagykövet George McGhee, aki a Bilderberg-csoport irányító-bizottságának tagja. Az irányítóbizottság a majdnem-legbelsö magja a Bildenbergcsoportnak. 39 tagja van, egy tag minden fontosabb országból, és havonta találkoznak. A nagybefektetö Percy Barnevik a svéd "mi jóemberünk" az irányítóbizottságban, ami egy kicsit tulzó kijelentés, mivel a bizottság a legkevésbé sem törödik a svéd nép érdekével.

1989 májusában megírta a "Spotlight" nevü amerikai elemzö újság, hogy az (ugyanehavi) Bilderberg-tanácskozás úgy határozott, hogy Margret Thatcher elmozdítandó Nagy Britannia miniszterelnöki posztjáról, mert "vonakodik feladni a brit szuverenitást egy európai szuperállam javára, ami 1992-ben fog képzödni". Ez meg is történt késöbb, mikor a hivatali periodusa közepén a saját, brit konzervativ pártja elmozdította hivatalából. Késöbb nyilatkozott így mrs Thatcher - James P. Tucker Spotlight-zsurnalistának: "Megbélyegezésem a Bilderbergek által úgy viselem, mint a becsületrendet."

Az 1991-es tanácskozáson Baden-Badenban résztvett egy amerikai kormányzó, aki ez idö tájt ismeretlen volt a hazai pályán kívül. Politikai vagy financialis értelemben sem volt számottevö. Kevesebb, mint három hónap múlva nominerad volt, mint pártja elnökjelöltje, s másfél év múlva beiktatták, mint az USA elnökét.

Természetesen William Jefferson Clintonra célzok. Mi az, ami közös Bill Clinton, Henry Kissinger, Mary Robinson, Gerald Ford és Tony Blair személyében? Válasz: mindnyájan bilderbergisták voltak, jóval korábban, mielött elérték a hatalom ormait. Bildenberg egy kilövöállás a politikai karrier-rakétáknak. A karrierek természetesen a Bilderberg szerint alakulnak, pontosabban a Bildenberget irányítók akarata szerint.

A NATO-fötitkári posztra beiktatni valakit - ezt is a Bildenberg-csoport intézi. A hivatal mostani birtokosa a fent említett George Robertson. Ö és elödei, Javier Solana, Willy Claes, Manfred Wörner és az utobbi harminc évben az összes korábbi fönök bilderbergistaként kezdte, mielött NATO-fönök lett. Még a dán Uffe Elleman-Jensen is, aki néhány éve erös kandidant volt a posztra, szintén szorgalmas látogatója az összejöveteleknek.

Amit a kezdetben bemutattak és "eladtak" Európa népének, mint egy közös kereskedelmi övezetet, lépésröl - lépésre majd átváltozik egy európai szuperállammá, a leendö európai központi bank financ-diktatorikus kontrollja alatt. Egyidejüleg kialakulhat két további EG/EU-höz hasonló kereskedelmi blokk: egy jelentös az Észak-Délamerikai, és egy harmadik a Csendes óceán-övezetben. És ez talán nem is túl merész következtetés, mivel ezeket úgy tervezik, hogy lényegében azonos úton haladjanak. Eleinte persze mindegyik a sajátján. Késöbb összecsapódnak egy nagy blokká. Egy világállam, kezdetben beburkolva egy sajátos álruhába: -?csak egy-egy közös szabadkereskedelmi övezet, mi semmi más nem vagyunk..?
Ismerös a trükk?

A Bilderberg-csoport és néhány hasonló titkos társaság egy összefüggö hálózatát képezik a hatalom embereinek. A hálózatok vezetö személyiségei rendszerint tagjai több hasonló társaságnak is. Egy hasonló, de ifjabb testvérszervezet a Trilaterala comissionen (TC).

Egy kicsit idösebb, de nagyon fontos az amerikai külügyi-politikai tanács (Council on Foreign Relations, CFR) amely a neve ellenére egy privát társaság. 1921-ben alapították, már a kezdetektöl a Morgan és Rockefeller érdekkör által anyagilag támogatva és vezetve, és ez a tanács nevezi ki már nagyon régóta az Egyesült Államok külügyminiszterét.

Például: Mikor John F. Kennedyt (CFR-tag) 1960-ban az USA elnökévé választották, hallgatott Nelson Rockefeller (CFR-tag) tanácsára, hogy külügyminiszterré jelölje Dean Rusk-ot (CFR-tag), akit addig még sosem látott. Rusk idölegesen szolgálati felmentést kapott mint a Rockefeller-alapítvány fönöke, hogy az ajánlatot elfogadhassa.

Gazdasági miniszterré Kennedy Douglas Dillont (CFR-tag) nevezte ki. A CFR-nek van egy brit megfelelöje: A nemzetközi kérdések királyi intézete (Royal Institute of International Affairs, RIIA), amit amúgy Chatham House néven is neveznek a föhadiszállás alapján Londonban.

A Királyi Intézet majdnem a legrégibb a titkos társaságok hálózatában. 1920-ban alapították a nagyon exkluzív Kerekasztal nevü szabadkömüves-páholy vezetöi, melynek brit  ágát lord Alfred Millner, az amerikai ágát (az u. n. Inquiry Group-ot) vezette Edward Mandel House "ezredes".
House "ezredes" kiadott 1912-ben egy közeljövöben játszódó regényt, Philip Dru: Administrator - címmel, ami egy USA-ban bekövetkezö államcsinyt követöen megalakuló világkormány beiktatását írja le. A világdiktaturát 13 ember irányította volna, s fontos szerepet kapott House szerint, miszerint kezdésnek bevezettek egy központosított bankot az USA-ban.

Következö évben valóban is megalakult az USA-ban egy szövetségi központi bank (Federal Central Bank) (ami nem egy szövetségi hatóság, mint gondolná az ember, hanem privátbankok kartellje). Ennek a projektnek a legfontosabb létrehozói voltak a kulisszák mögött, House ?ezredes?-en kívül a Rothschild-strómanok, Jakob Schiff és Paul Warburg, együtt Nelson Aldrich-kal, John D. Rockefeller jr. apósával, (és tehát Nelson és David Rockefeller nagyapjával).

Az összejövetelek a Királyi Intézetnél tartandók az úgynevezett Chatham House szabály szerint. Ez így hangzik: ?Mikor egy ülés vagy egy hasonló zajlik a Chatham House szabályai szerint, a résztvevök szabadon használhatják a kapott információkat, anélkül hogy érintenék az elöadók vagy más résztvevök identitását, vagy felfednék, hogy az információt egy ülésen az Intézetben kapták. (RIIA Annual Report 1992-93)

A ?Kerekasztal? szabadkömüves páholy az anyaorganizáció, a hálózat legidösebb társasága, amelyböl a fiatalabb ágak kivirágoztak. Ezt a páholyt 1891 február 5-én alapították Cecil Rhodes és Alfred Milner. Lord Milner késöbb a brit szabadkömüvesek nagymestere lett. Ezzel a közvetlen kapcsolatot a nemzetközi szabadkömüves mozgalom és a hálózat között, melybe a Bilderberg-csoport is tartozik, szerintünk feltérképezettnek tekinthetjük.

Egy gyakran hallható ellenvetés a ?politikailag korrekt?, de szakkérdésekben járatlan emberek részéröl, hogy ezek csak ?konspiráció-teoriák?. Ezt ezennnel végérvényesen elutasíthatjuk, mivel ezek most már ?konspirációs-tények?. Carroll Quigley hagyott ránk Tragedy and Hope (Tragédia és remény) címü monumentális müvében egy alapos dokumentációt a Kerekasztal születéséröl és késöbbi elágazásairól (1964).

Az amerikai Quigley a modern historia professzora volt a Harvardon, a Yale-egyetemen és a Georgetown diplomata-föiskolán. A CFR tagja volt, 20 évig kutatta a "Kerekasztal" történetét, s két évig szabad bejárása volt a ?Asztal? titkos archívumába is. A 60-as évek közepéig szimpatizált a Hálózat céljaival, de végül megszegte a titkosságot, amint úgy kezdte látni, hogy a Hálózat hatalma messze felülmúlja azt, amekkora szerinte egy titkos társaságé lehet (Quigley, anf. Arb., s. 950). Tehát kezdett publikálni a kérdésröl. Rövidesen Quigley professzornak feltünt, hogy a karrierje már egy "nem létezö valami". Könyvét visszaküldték a könyvesboltokból, s furcsa módon a nyomdai nyomólemezek is megsemmisültek. Mielött 77-ben meghalt, még kiadott egy borotvaéles elszámolást a "Hálózatról"; (The Anglo-American Establishment).

Aspenintézet és Rómaiklub: sok közös van bennük, már ami az eredetet, anyagi háttért és munkamódszert illeti. Carl Bildt, aki másképp nem szívesen ?hagyna ki? egy Bilderberg-éves találkozót, 2001-ben mégis az Aspenintézet éves közgyülését látogatta, amit pontosan ugyanakkor tartottak Brysselben.

Pillanatnyilag valószínüleg a Bilderberg-csoport a nevezett hálózat legfontosabb szervezete. A hálózat egy hosszútávu stratégia alapján tevékenykedik, hogy célját elérve bevezessen egy világkormányt, egy világközponti bankot, és egy világhadsereget. Hihetjük-e, hogy a szivárványosan szép világállam majd egy óriási, világot átkaroló demokrácia lesz, ahol minden nép emberi és állampolgári joga lesz a törvény? Nem, ezt én sem hiszem. Valószínübbnek tetszik egy globális ültetvény képe, ahol Te és én, és minden egyszerü ember kb hasonlóan fogja érezni magát, mint egy napszámos egy brazil banánfarmon.
Így akarjuk ezt? Így kell ennek lenni?

Egy fantasztikusan szép, gazdag bolygón élünk. Megadja a a lehetöségét, hogy mindenki minden országban emberhez méltó életet élhessen. A világ tele emberek millióival, a kik jóakaratuak. Ez a MI közös tulajdonságunk. A mi közös tudásunkat, tapasztalatunkat és ügyességünket nincs szó, ami kellöen értékelni tudná. Más szóval: Kezünkben minden lehetöség, hogy földünket paradicsommá változtassuk mindenki számára. Miért hagyjuk, hogy megakadályozzák?"

------------------

A Bilderberg csoportban benne van Bokros és Surányi!

Forrás: Modemido.hu

Kapcsolódó linkek:
  1. Szabadkőművesek: a Bilderberg csoport igaz története 1. rész
  2. Szabadkőművesek: a Bilderberg csoport igaz története 2. rész
  3. Szabadkőművesek: a Bilderberg csoport igaz története 3. rész
  4. Szabadkőművesek: a Bilderberg csoport igaz története 4. rész
  5. Susan Georg: Luganoi tanulmány
  6. Pokol Béla: Jegyzetek a transzatlanti uralmi rend kiépüléséről
  7. John Smith: A világgazdaságot uraló Bilderberg-csoportról
  8. Karizmatikus vezérre várva

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

A közgyűlés döntött

A közgyűlés döntött elfogadott állásfoglalás 38 / 7, név szerinti szavazást a 108 mellett a 9 ellen (Antigua és Barbuda, Barbados, Dominika, El Salvador, Izrael, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek és az Egyesült Államok) , és 27 tartózkodás mellett. Grenada szavazott meg a szöveget. A közgyűlés, a külön rögzített szavazatát 71 mellette és 23 ellene, 41 tartózkodással jóváhagyta a belga módosítás egy olyan rendelkezést, ami kéri a szervezet a szabad választások Greanda JN0-531 braindumps "a lehető leggyorsabban, hogy az emberek grenada választhat a kormány demokratikusan. indítványokat a Demokratikus Jemen, hogy nem tekinti a belga módosítástervezet elutasították név szerinti szavazás 43 mellette és 63 ellene, JN0-522 braindumps 34 tartózkodás mellett. Szavazást megelőzően a felbontás, mint egész, a közgyűlés megszavazta az egyes operatív bekezdésében kérésére, az Egyesült Államok. A szöveg, a közgyűlés mélyen elítélte a fegyveres beavatkozás grenada minősül "kirívó megsértése a nemzetközi jog és függetlenségének, szuverenitásának és területi integritásának az adott állam", és elítélte az ártatlan civilek halála eredményeként a fegyveres beavatkozást. Ugyancsak felszólította az államokat,HP0-J22 braindumps hogy a legszigorúbb tiszteletben thesovereignty, függetlenségének és területi integritásának Grenada.

Martonyi János - eredeti családnév: Martin

Zsidó ügyvéd. Kádár alatt a Kereskedelmi Minisztérium főosztályvezetője.

Talán nem kell mondani, hogy ügynöki múltja és jelene a zsidóságából ered.

Furcsa, de a semmit a véletlenre nem bízó zsidóktól megszokott, hogy egy volt MSZMP-s pártkáder pont Orbán "jobb" vagy mindkét balkeze...

Így nem csoda, ha 2002-ben is sikerült a megnyert választást "elvesztenie" Orbánnak.
A kérdés, csak az, hogy Orbán ezért mennyit kapott?...

A Bilderberg Csoport.

Ha jól tudom, akkor nem Martonyi volt az első magyar résztvevő a Bilderberg Csoport összejövetelein. Biztos vagyok benne, hogy ezzel kapcsolatban Surányi és Bokros nevét  olvastam, de rémlik egy harmadik résztvevő is, nevét sajnos elfejetettem.

Mebus

Ez idáig mind zsidó. Magyar útlevéllel.

Bár a Tel-Aviv New-York viszonylaton nem azt hanem az izraelit húzzák elő. Surányi talán még a sábeszdeklit is felteszi a Ben Gurion-on, leszálláskor azonban már cuki szivárványos polóban feszit. Buzi zsidó kommunisták.

Egyetértek.

Ugyanaz mikor a cigány áll sorban Kanadában az ottani bevándorlási hivalnál. Magyar útlevéllel. De ha lenne neki, akkor ők is a zsidó útlevelet is elővennék. Cigánynak mindegy csak  hasznot húzzon belőle mások kárára.

Résztvevők

Bilderberger Teilnehmerliste 2008
 
DEU "Ackermann, Josef" "Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee, Deutsche Bank AG"
CAN "Adams, John" Associate Deputy Minister of National Defence and Chief of the Communications Security Establishment Canada
USA "Ajami, Fouad" "Director, Middle East Studies Program, The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University"
USA "Alexander, Keith B." "Director, National Security Agency"
INT "Almunia, Joaquín " "Commissioner, European Commission"
GRC "Alogoskoufis, George" Minister of Economy and Finance
USA "Altman, Roger C." "Chairman, Evercore Partners Inc."
TUR "Babacan, Ali " Minister of Foreign Affairs
NLD "Balkenende, Jan Peter" Prime Minister
PRT "Balsemão, Francisco Pinto" "Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister"
FRA "Baverez, Nicolas" "Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP"
ITA "Bernabè, Franco" "CEO, Telecom Italia Spa"
USA "Bernanke, Ben S." "Chairman, Board of Governors, Federal Reserve System"
SWE "Bildt, Carl" Minister of Foreign Affairs
FIN "Blåfield, Antti " "Senior Editorial Writer, Helsingin Sanomat"
DNK "Bosse, Stine" "CEO, TrygVesta"
CAN "Brodie, Ian " "Chief of Staff, Prime Minister's Office"
AUT "Bronner, Oscar" "Publisher and Editor, Der Standard"
FRA "Castries, Henri de " "Chairman of the Management Board and CEO, AXA"
ESP "Cebrián, Juan Luis" "CEO, PRISA"
CAN "Clark, Edmund" "President and CEO, TD Bank Financial Group"
GBR "Clarke, Kenneth" Member of Parliament
NOR "Clemet, Kristin" "Managing Director, Civita"
USA "Collins, Timothy C." "Senior Managing Director and CEO, Ripplewood Holdings, LLC"
FRA "Collomb, Bertrand" "Honorary Chairman, Lafarge"
PRT "Costa, António" Mayor of Lisbon
USA "Crocker, Chester A." James R. Schlesinger Professor of Strategic Studies
USA "Daschle, Thomas A." Former US Senator and Senate Majority Leader
BEL "Davignon, Etienne" "Vice Chairman, Suez-Tractebel"
CAN "Desmarais, Jr., Paul " "Chairman and co-CEO, Power Corporation of Canada"
GRC "Diamantopoulou, Anna" Member of Parliament
USA "Donilon, Thomas E." "Partner, O'Melveny & Myers"
ITA "Draghi, Mario" "Governor, Banca d'Italia"
AUT "Ederer, Brigitte" "CEO, Siemens AG Österreich"
CAN "Edwards, N. Murray " "Vice Chairman, Candian Natural Resources Limited"
DNK "Eldrup, Anders " "President, DONG A/S"
ITA "Elkann, John" "Vice Chairman, Fiat S.p.A."
USA "Farah, Martha J." "Director, Center for Cognitive Neuroscience; Walter H. Annenberg Professor in the Natural Sciences, University of Pennsylvania"
USA "Feldstein, Martin S." "President and CEO, National Bureau of Economic Research"
DEU "Fischer, Joschka" Former Minister of Foreign Affairs
USA "Ford, Jr., Harold E." "Vice Chairman, Merill Lynch & Co., Inc."
CHE "Forstmoser, Peter" "Professor for Civil, Corporation and Capital Markets Law, University of Zürich"
IRL "Gallagher, Paul " Attorney General
USA "Geithner, Timothy F. " "President and CEO, Federal Reserve Bank of New York"
USA "Gigot, Paul " "Editorial Page Editor, The Wall Street Journal"
IRL "Gleeson, Dermot " "Chairman, AIB Group"
NLD "Goddijn, Harold" "CEO, TomTom"
TUR "Gögüs, Zeynep " "Journalist; Founder, EurActiv.com.tr"
USA "Graham, Donald E." "Chairman and CEO, The Washington Post Company"
NLD "Halberstadt, Victor" "Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings"
USA "Holbrooke, Richard C. " "Vice Chairman, Perseus, LLC"
FIN "Honkapohja, Seppo" "Member of the Board, Bank of Finland"
INT "Hoop Scheffer, Jaap G. de" "Secretary General, NATO"
USA "Hubbard, Allan B." "Chairman, E & A Industries, Inc."
BEL "Huyghebaert, Jan" "Chairman of the Board of Directors, KBC Group"
DEU "Ischinger, Wolfgang" Former Ambassador to the UK and US
USA "Jacobs, Kenneth" "Deputy Chairman, Head of Lazard U.S., Lazard Frères & Co. LLC"
USA "Johnson, James A." "Vice Chairman, Perseus, LLC" (Obama's man tasked with selecting his running mate)
SWE "Johnstone, Tom " "President and CEO, AB SKF"
USA "Jordan, Jr., Vernon E." "Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC"
FRA "Jouyet, Jean-Pierre " Minister of European Affairs
GBR "Kerr, John " "Member, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell plc."
USA "Kissinger, Henry A." "Chairman, Kissinger Associates, Inc."
DEU "Klaeden, Eckart von" "Foreign Policy Spokesman, CDU/CSU"
DEU "Kleinfeld, Klaus" "President and COO, Alcoa"
TUR "Koç, Mustafa " "Chairman, Koç Holding A.S."
FRA "Kodmani, Bassma" "Director, Arab Reform Initiative"
USA "Kravis, Henry R." "Founding Partner, Kohlberg Kravis Roberts & Co."
USA "Kravis, Marie-Josée" "Senior Fellow, Hudson Institute, Inc."
INT "Kroes, Neelie " "Commissioner, European Commission"
POL "Kwasniewski, Aleksander " Former President
AUT "Leitner, Wolfgang" "CEO, Andritz AG"
ESP "León Gross, Bernardino" "Secretary General, Office of the Prime Minister"
INT "Mandelson, Peter" "Commissioner, European Commission"
FRA "Margerie, Christophe de" "CEO, Total"
CAN "Martin, Roger" "Dean, Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto"
HUN "Martonyi, János" "Professor of International Trade Law; Partner, Baker & McKenzie; Former Minister of Foreign Affairs"
USA "Mathews, Jessica T. " "President, Carnegie Endowment for International Peace"
INT "McCreevy, Charlie " "Commissioner, European Commission"
USA "McDonough, William J." "Vice Chairman and Special Advisor to the Chairman, Merrill Lynch & Co., Inc."
CAN "McKenna, Frank" "Deputy Chair, TD Bank Financial Group"
GBR "McKillop, Tom " "Chairman, The Royal Bank of Scotland Group"
FRA "Montbrial, Thierry de" "President, French Institute for International Relations"
ITA "Monti, Mario" "President, Universita Commerciale Luigi Bocconi"
USA "Mundie, Craig J. " "Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation"
NOR "Myklebust, Egil" "Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA"
DEU "Nass, Matthias" "Deputy Editor, Die Zeit"
NLD "Netherlands, H.M. the Queen of the"
FRA "Ockrent, Christine" "CEO, French television and radio world service"
FIN "Ollila, Jorma" "Chairman, Royal Dutch Shell plc"
SWE "Olofsson, Maud " Minister of Enterprise and Energy; Deputy Prime Minister
NLD "Orange, H.R.H. the Prince of"
GBR "Osborne, George" Shadow Chancellor of the Exchequer
TUR "Öztrak, Faik" Member of Parliament
ITA "Padoa-Schioppa, Tommaso " Former Minister of Finance; President of Notre Europe
GRC "Papahelas, Alexis" "Journalist, Kathimerini"
GRC "Papalexopoulos, Dimitris" "CEO, Titan Cement Co. S.A."
USA "Paulson, Jr., Henry M." Secretary of the Treasury
USA "Pearl, Frank H." "Chairman and CEO, Perseus, LLC"
USA "Perle, Richard N." "Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research"
FRA "Pérol, François" Deputy General Secretary in charge of Economic Affairs
DEU "Perthes, Volker" "Director, Stiftung Wissenschaft und Politik"
BEL "Philippe, H.R.H. Prince"
CAN "Prichard, J. Robert S." "President and CEO, Torstar Corporation"
CAN "Reisman, Heather M." "Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc."
USA "Rice, Condoleezza" Secretary of State
PRT "Rio, Rui " Mayor of Porto
USA "Rockefeller, David " "Former Chairman, Chase Manhattan Bank"
ESP "Rodriguez Inciarte, Matias" "Executive Vice Chairman, Grupo Santander"
USA "Rose, Charlie" "Producer, Rose Communications"
DNK "Rose, Flemming" "Editor, Jyllands Posten"
USA "Ross, Dennis B." "Counselor and Ziegler Distinguished Fellow, The Washington Institute for Near East Policy"
USA "Rubin, Barnett R." "Director of Studies and Senior Fellow, Center for International Cooperation, New York University"
TUR "Sahenk, Ferit " "Chairman, Dogus Holding A.S."
USA "Sanford, Mark" Governor of South Carolina
USA "Schmidt, Eric" "Chairman of the Executive Committee and CEO, Google"
AUT "Scholten, Rudolf " "Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG"
DNK "Schur, Fritz H. " Fritz Schur Gruppen
CZE "Schwarzenberg, Karel " Minister of Foreign Affairs
USA "Sebelius, Kathleen" Governor of Kansas
USA "Shultz, George P." "Thomas W. and Susan B. Ford Distinguished Fellow, Hoover Institution, Stanford University"
ESP "Spain, H.M. the Queen of"
CHE "Spillmann, Markus" "Editor-in-Chief and Head Managing Board, Neue Zürcher Zeitung AG"
USA "Summers, Lawrence H." "Charles W. Eliot Professor, Harvard University"
GBR "Taylor, J. Martin" "Chairman, Syngenta International AG"
USA "Thiel, Peter A." "President, Clarium Capital Management, LLC"
NLD "Timmermans, Frans " Minister of European Affairs
RUS "Trenin, Dmitri V." "Deputy Director and Senior Associate, Carnegie Moscow Center"
INT "Trichet, Jean-Claude" "President, European Central Bank"
USA "Vakil, Sanam" "Assistant Professor of Middle East Studies, The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University"
FRA "Valls, Manuel " Member of Parliament
GRC "Varvitsiotis, Thomas" "Co-Founder and President, V + O Communication"
CHE "Vasella, Daniel L." "Chairman and CEO, Novartis AG"
FIN "Väyrynen, Raimo" "Director, The Finnish Institute of International Affairs"
FRA "Védrine, Hubert" Hubert Védrine Conseil
NOR "Vollebaek, Knut" "High Commissioner on National Minorities, OSCE"
SWE "Wallenberg, Jacob" "Chairman, Investor AB"
USA "Weber, J. Vin" "CEO, Clark & Weinstock"
USA "Wolfensohn, James D. " "Chairman, Wolfensohn & Company, LLC"
USA "Wolfowitz, Paul " "Visiting Scholar, American Enterprise Institute for Public Policy Research"
INT "Zoellick, Robert B. " "President, The World Bank Group"

Likudista Martonyi és Orbán beszervezése

Régóta tudott, hogy Martonyi a zsidesz zsidó cionista részének a bűntagja.

Így az aranyborjú imádója nem véletlenül lett részese a szabadkőműveseknek...

Eggy bátor riportert ide!!!

Nagyon szivesen venném.-Sőt díjjaznám,ha lenne eggy jó műsor,eggy jó riporterrel,és kérdéseket tenne fel Martonyinak a fent leírtakkal kapcsolatban.És ne legyen szégyenlős ,gátlásos a kérdések megfogalmazásával kapcsolatban.

Magyarországon? neeeeeeeeeeee

ez a magyarországi zsidó médiában elő sem fordulhat!
ne álmodozzunk!
előbb ki kellene takarítani a mocskot!de az utolsó szálig.

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.