Si vis pacem, para bellum!

Csíksomlyó egyetemessége

|
Találós kérdés: ön szerint a magyar kormány melyik rendezvényt és létrehozóit támogatja? Az 1567 óta évente sorra kerülő csíksomlyói búcsút, amelyen évente legalább fél millió magyar vesz részt, vagy a Tilos Rádió eddig két ízben megrendezett Baszd meg a karácsonyt! „fesztiválját”?

A perek elkerülése végett: az anyagi és erkölcsi támogatást abban az értelemben értjük, ahogyan azt olvasóink zöme érti: azaz pontosan olyan közvetett, közvetlen és áttételes anyagi, illetve „erkölcsi” támogatásra gondolunk, mint olvasóink túlnyomó többsége.

Igen: ilyen kormány a világon nincs még egy. És ilyen média sem, noha a nyugati médiáról sincs túlzott illúziónk, mint ahogyan e média legjobb külföldi szakértőinek sem. Akik velünk értenek egyet.

Nyilván tapasztalták : e média, amely a „celebek” váladékától kezdve az azonos neműek exhibicionizmusáig oly sok témával tud élvezettel és behatóan foglalkozni, nem tudott idén sem mit „kezdeni” e zarándoklattal, amely akkor indult először, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus határőr székelyeket protestáns hitre téríteni, akik azonban szembeszálltak seregével és győzelmet arattak. A legenda szerint egyébként a csatába induló gyergyói, csíki és kászoni székelyek Csíksomlyón gyülekeztek és a Szűzanya közbenjárást kérve indultak el onnan a Hargitára. A győzelem után is oda tértek vissza hálát adni, és megfogadták, hogy ennek emlékére minden pünkösd szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra. Mára e búcsú mind inkább az összmagyarság ünnepe lett, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül.

Hát nem érdekes? Itt van egy esemény, amelyet egy „globális” ünnep, a pünkösd dominál. Itt van egy ünnep, amely toleranciát, békét és szeretetet hirdet és gyakorol. Itt van egy ünnep, amely – a „piac!”, a „piac!” – hatalmas tömegeket vonz.

És mégis, e hívószavakra gerjedő kormány és annak médiája e búcsú előtt úgy áll, mint a sokat idézett borjú az újkapu előtt.

Miért?

Vajon ott tartunk, hogy nem csak ennek kimondása, de az okok keresése is már politikailag inkorrekt lett, sőt tilos?

Az idei búcsú e kormánynak és médiájának még a korábbinál is kellemetlenebb volt, ugyanis koronás-címeres különvonat indult a jelek szerint egyre toleránsabbá váló bukaresti hatóságok ellenőrzése alatt álló területeken, az ezer éves magyar határok legmesszebb pontjára, Gyímesbükkre. A vonaton és az összesereglettek kezében is látható volt az Árpád-sávos zászló. Az a történelmi lobogó, amelyre – és erre a Fidesz fehér holló ritkaságú nemzetközi sajtótájékoztatóin rendre elfelejti felhívni a világsajtó figyelmét – a magyar miniszterelnökök is felesküsznek, beleértve Gyurcsány Ferencet.

Miután ma már ott tartunk, ahol tartunk, nyilván megértik, hogy ez az írás szándékosan olyan csonkán marad, mint amilyen csonka az ország.

Az egyetemességet viszont Csíksomlyó mondja ki.

Lovas István
Brüsszel