Si vis pacem, para bellum!

Van kiút?!

Tisztelt Szerkesztőség!

Az elmúlt bő hét témái között vezető helyen szerepelt a kiút keresése, látszólag reménytelen helyzetünkből. Kérdésem az lenne, nem lehetne nyitni ennek a témának egy állandó rovatot? Valami megoldást illő lenne találnunk a problémáinkra, valami konklúziónak csak kéne születnie végre. Mert így továbbra is marad a szétaprózottságunk, meg az, hogy reménytelenül elbeszélünk egymás mellett. Bár már többször hangot adtam annak a véleményemnek, hogy itt már csak egy véres felkelés „segíthet”, de mint a helyzetet reálisan szemlélő, tudom, hogy csak feleselges véráldozat (még ha „győzne” is) és káosz lenne. Főleg, hogy nincs, nem lenne egységes vezetése, parancsnoksága, a képzett „csapatok”, vagy az egyéb technikai hiányosságokról nem is beszélve.


Viszont ha belehajszolják a társadalom egy részét egy ilyen kilátástalan „harcba”, akkor ezzel a lehetőséggel is számolnunk kéne. (Ehhez is jó lenne sok gyakaorlati tanács.) Viszont ha még van remény egyéb megoldásokra, bőven itt az ideje, hogy kidolgozzuk azokat. Szép és jó, hogy hetente többször is világgá kürtöljük, bánatunkat, dühünket, vagy épp világmegváltó gondolatainkat. De nem lehetne mindezt végre rendszerben, s főleg végre v.mit meg is valósítva belőle? Annyi okos, a haza és polgárai sorsáért aggódó ember ír, szerkeszt, olvas itt, hogy bizony nagy szégyen lenne, ha nem tudnánk végre valami értelmes cselekvési tervet kidolgozni, majd azt (apránként, fokozatosan) végre is hajtani. Természetesen ez csak egy javaslat, de talán ez a közösség a passziv információ áramoltatáson/befogadáson túl az aktív cselekvés katalizátora, motorja is lehetne.

Ma már egész biztos vagyok benne, hogy mi magunk vagyunk a leginkább felelősek azért, hogy a helyzet olyan legyen az országban, mint amilyen. Ellenségeink ugyanis pontosan azt teszik ami a dolguk, de mi csak állunk, nézzük és semmit nem, (vagy nem sokat, főleg nem hatékonyan) tettünk ellene. Vagyis mi miért nem tesszük a dolgunkat? Elsőnek javasolnék pár, általam legfontosabbnak látott témát: Gazdaság/Mezőgazdaság, Önvédelem (Egyéni és kollektív), Vezetési/Szervezési ismeretek, Jog, Információtechnológia/Kommunikáció (alternatív hírközlési, tájékoztatási technikák).

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

reménytelen

reménytelen magyar.
 Természetesen mi magunk vagyunk az okai annak, hogy a helyzet olyan az országban, amilyen.Remélem, mindenki tisztában van  vele, hogy ez ezután csak rosszabb lesz, mint eddig volt. És, ha valaki nem tudná, hogy miért, annak elárulom: egyre több a nyugdíjas, és egyre kevesebb az aktív, értéket előállító dolgozó, - de ami a legriasztóbb: egyre kevesebb a gyermek!!! - Szerencsétlen gyermekek, akik, ha felnőnek, óriási elöregedett tömeget kell eltartani szegényeknek! Az, hogy a politikai rendszer egyre kíméletlenebbül zsákmányolja ki a dolgozó rétegeket, nagy bűn. Az, hogy a média, az oktatás, a kultúra felelősei lepusztították az értékek iránti igényeket: nagy bűn. Még sokáig sorolhatnám, mik a nagy bűnök, amelyek megakadályozzák a társadalom egészséges fejlődését, azt is, hogy mindezekért kik a felelősök?
De : amíg többen halnak meg, mint amennyien születnek, addig a nemzet csak fogy. Amíg fontosabb egyeseknek a kutya, mint a gyermek (Budapesten csak nyilvántartottan 240000 -jól olvasták: kettőszáznegyvenezer!!!) kutya van. - és mennyi nincs nyilvántartva? -  Valaki árulja már el, hogy mennyivel kevesebb gyermek van a fővárosban?

Szóval, csak egy példát emeltem ki abból a sok társadalmi, erkölcsi ...stb.  problémából, anomáliából, ami oda fog vezetni, hogy a világ legértékesebb kultúrája, nyelve, népe  -  pitiáner, rosszindulatú, primitív  érdekek miatt szép lassan el fog tűnni a történelemből.
Már ezen a fórumon is leírtam George Washington szavait: "Amely nemzet férfiai leszoknak a munkáról, asszonyai meg a gyermekszülésről, annak meg van ásva a sírja.  -  Nos, kedves honfitársaim, hol is tartunk mi ebben a folyamatban?  -  Szerintem már benne is fekszünk ebben a sírban, és a kedves szomszédaink alig várják, hogy ránk húzhassák a földet!!!!  - Nagyon meggondolandó!!!

Tehát: a megváltás áldozatvállalással jár: a gyermek-nevelés áldozatával -de örömével is! Enélkül teljesen fölösleges és értelmetlen minden politikai, társadalmi, polgári egyesület, mozgalom, szervezet...stb.
 A  NŐK MEG TUDJÁK MENTENI A NEMZETET,  -  DE MEG IS TUDJÁK ÖLNI - az önzésükkel!!!

A Fidesz, aki már bizonyított.

Egyre többet hallani a Jobbik ellen érvelő fideszesek részéről, hogy a nemzeti radikális párt tapasztalatlan, még nem bizonyított, szemben a polgári szövetséggel, amely már megmutatta: képes a magyar érdeken alapuló felelős kormányzásra. Csakhogy a Fidesz négy éves, 1998-tól 2002-ig tartó kormányzásának tényei ennek éppen az ellenkezőjét tanúsítják.

Bár a Németh-, az Antall-, a Boross- és a Horn-kormány idején folyamatosan zajlott a nemzeti vagyon elherdálása, valamint egyes volt párt- és KISZ-vezetők mértéktelen gazdagodása, Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt még csak kísérlet sem történt a nemzetgazdaságnak sokmilliárdos károkat okozó csalások, privatizációs visszaélések feltárására. Gyurcsány, Szilvásy, Bajnai, Veres és társaik gondtalanul élvezhették a nemzet kifosztásával szerzett vagyon által biztosított előjogokat, előkészítve a politikai hatalomba történő visszatérésüket.

Hasonló jóindulattal viszonyult a Fidesz által vezetett kormány a balliberális sajtóhoz, illetve médiához is. Az olyan gyűlölködő és piaci alapon életképtelen lapok, mint például a Magyar Narancs, a Hócipő vagy az Élet és Irodalom évről-évre lenyesték a maguk szeleteit a különféle állami támogatásokból. A kereskedelmi televíziók züllesztő, értékromboló tevékenységének korlátozására pedig még csak kísérletet sem tettek. Tény, hogy a Fidesz kormányzása alatt jelentős részben közpénzből fedezték a nemzeti oldal elleni uszítás költségeit.

Nem volt okuk a félelemre a Kádár-rendszer leginkább véres kezű kiszolgálóinak, haszonélvezőinek sem. Az ÁVH terrorlegényei, a pufajkások és a vérbírák Orbán Viktor alatt is jólétben élhettek, a kiemelt nyugdíjuknak köszönhetően, szemben az ötvenhatosok többségének nyomorúságos helyzetével. Pedig Lengyelország a példa arra, hogy adott lehetőség az önkényuralmi rendszerben kiváltságokat szerzők nyugdíjának a csökkentésére.

Aztán ott van a kommunisták foxi-maxinak becézett ideológiai iskolájának szakosított tagozata. A marxizmus-leninizmus iránti feltétlen elkötelezettségre nevelő intézmény bizonyítványát mind a mai napig diplomaként kell elismerni. Az egykori pártiskolák által kiadott irattal felsőfokú végzettséget igénylő tisztségeket, munkaköröket lehet betölteni. Sajnos Orbán Viktorék semmit nem tettek annak érdekében, hogy a demokratikus értékeket tagadó képzésben szerzett bizonyítványt végre a szemétkosárba tegyék, értéktelen papírfecnivé nyilvánítsák.

Természetesen a magyar munkaerő olcsóságának hasznát lefölöző, az elért nyereséget külföldön befektető multinacionális cégek is akadálytalanul folytathatták az Orbán-kormány alatt káros tevékenységüket, élvezve az állam által biztosított előnyöket, kedvezményeket. Épültek a plazák, a bevándorlóknak szánt luxus lakóparkok, a semmiféle magyar szellemi tevékenységet nem igénylő összeszerelő üzemek, miközben a hazai vállalkozások már akkor is súlyos finanszírozás hiánnyal küszködtek. Ám Orbánékban még csak fel sem merült annak a szándéka, hogy egy igazán erős és hatékony, kedvező hitelek tömeges nyújtására képes állami bank létrehozásával ellensúlyozzák a hazai cégeket, vállalkozásokat sújtó hátrányokat.

Az önmagát egyértelműen euroatlanti elkötelezettségű pártként definiáló Fidesz a kormányzati hatalom birtokában is élen járt az idegen érdekek kiszolgálásában. Bevitték hazánkat a NATO-ba hogy az amerikai érdekek szolgálatában magyar katonák áldozzák az életüket távoli országokban. A legsúlyosabb árulást azonban az EU-csatlakozással kapcsolatos tárgyalásokon követték el.

Orbánék alatt egyezett meg Magyarország az unióval arról, hogy a termőfölddel kapcsolatos kérdéseket a töke szabad áramlásáról szóló fejezetbe utalják. Ezzel az akkori magyar kormány hozzájárult ahhoz, hogy hazánk földjét mindenki által szabadon adható és vehető áruként kezeljék. Így megteremtették a feltételét a magyar föld külföldiek általi és spekulatív célú felvásárlásának. Az ezzel kapcsolatos, és valószínűleg a jövő évtől jelentkező súlyos gondokat eleve meg lehetett volna előzni a nemzeti érdek hatékonyabb képviseletével, amit a fideszes kormány nem tett meg.

Évek óta beszédtéma â013 különösen a gyászos emlékű 2004-es népszavazás miatt - a határon túli magyarok kettős állampolgárságának a kérdése. Ennek megadására azonban a Fidesz vezette kormány még csak kísérletet sem tett, beérte egy csupán jelképes gesztussal, a magyar összetartozást csak formálisan erősítő magyar igazolvánnyal.

Számos hiteltelen, balról jött ember is található a Fideszben, illetve a támogatói holdudvarban. Például Martonyi János, Orbán Viktor egykori külügyminisztere komoly szerepet játszott azoknak a törvényeknek a kidolgozásában, amik a 80-as évek végétől lehetővé tették a spontán privatizációt, a kommunista nomenklatúra hatalomátmentését. A Fidesz legaktívabb propagandistái közé tartozik az a Csintalan Sándor is, Aki a Horn-kormány alatt még az MSZP alelnöke volt, ám pártján belül alulmaradt a hatalomért folytatott kíméletlen küzdelemben. Megbosszulva a rajta esett sérelmeket, átállt a Fideszhez, és most a Hír tévéből osztja az észt, ám megnyilvánulásaiban ugyanaz a bolsevik bunkó maradt, aki korábban is volt. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Jobbikkal manapság folyton riogató Kövér László is az állampárt védőszárnyai alól kibújva kezdte el politikusi karrierjét. A Fidesz aktuális szegénységügyi mindentudókája, a Párizsból importált, kettős állampolgárságú Hegedűs Zsuzsa pedig a kilencvenes években még a Tégy a gyűlölet ellen! nevű magyarellenes SZDSZ-es hecckampány egyik vezéregyénisége volt.

Orbán Viktor, akire rajongói ugyanolyan áhítattal tekintenek, mint Gyurcsányra a nyugalmazott pártmunkás elvtársnők, már csak életkorából adódóan sem lehetett részese a kommunizmus bűneinek, Ám jó néhány cselekedetéről, döntéséről elmondható, hogy nem szolgálta Magyarország érdekeit. Továbbá a politikai vita területén is többször alul maradt baloldali ellenfeleivel szemben.

Emlékezünk arra, hogy a Soros ösztöndíjjal Angliában kiképzett Orbán Viktor egyike volt azoknak a képviselőknek, akik 90-ben a trianoni diktátumra történő emlékezés miatt kivonultak a magyar Országgyűlés ülésterméből. Még korábban, a közelmúltban elhunyt neves íróval, Fekete Gyulával vitatkozva kiállt az akkor még fideszes lapnak számító Magyar Narancs mellet. Mégpedig egy olyan cikk kapcsán, melyben a hazai népességfogyás miatt aggódó írót a szélsőliberális kiadvány â01Eagyalágyulánakâ01D nevezte.

Később a magyarság megváltójának kikiáltott Orbán már tartózkodott a nyíltan nemzetellenes megnyilvánulásoktól, de a külföldi hatalmi központok (IMF, Világbank, NATO, EU) iránti elkötelezettséget és feltétlen hűséget soha nem tagadta meg. Ezek játékszabályai és feltételrendszere alapján igyekezett esetenként kedvezőbb pozíciót kiharcolni Magyarország számára.

Fellépése azonban több alkalommal is hiteltelennek bizonyult a nem feltétlenül fideszes elkötelezettségű állampolgárok számára. Az eredményt illetően még a verbális félidiótaként megnyilvánuló Medgyessy Péterrel szemben is alul maradt, míg a rutinosan hazudozó Gyurcsány Ferenc egyszerűen leiskolázta. A miniszterelnök-jelöltek 2006-os vitáján szánakozással nézhettük Orbán vergődését, akin MSZP-s ellenfele â013 igaz, a lehető legtisztességtelenebb eszközök alkalmazásával â013 kiütéses győzelmet aratott.

Mindezen tények ismerete persze nem jelenti azt, hogy egyenlőségjelet kell tenni a Fidesz és az MSZP közé. A szocialista párt irányítása zsákmányszerzésre, a nemzet vagyonának elrablására, a magyar érdekek kiárusítására berendezkedett köztörvényes bűnözők kezébe került. A Fidesz által követett, az igazságosságra, a törvényességre és a nemzeti érdekre is tekintettel lévő politikát össze sem lehet hasonlítani az MSZP nemzetrontó ámokfutásával.

Ugyanakkor a Fidesz vezetősége, értelmiségi holdudvara is szervesen beletartozik abba a â01Epolitikai elitbeâ01D, amely lepusztította és elszegényítette országunkat, csődhelyzetbe juttatta és idegen hatalmaknak szolgáltatta ki a magyar nemzetgazdaságot. Az Orbán-kormány alatt pedig csupán szünetelt országunk hanyatlása, de nem következett be a káros, a nemzet pusztulását eredményező folyamatok megváltoztatásához szükséges gyökeres fordulat, hiszen akkor még Orbán Viktor is kevesebbet ígért egy valódi rendszerváltozásnál.

Lehet, hogy az elmúlt nyolc év kártevéseit, a magyar gazdaság súlyos válságát felismerve a Fideszben is megszületett az elhatározás a változtatásra, a neoliberális dogmákkal való szakításra, ami nélkül nincs magyar felemelkedés. A nemzeti érdekű változáshoz azonban arra is szükség van, hogy egy olyan politikai erő ösztönözze ígéreteinek betartására a Fideszt, amely nem érintett a 80-as évek vége óta tartó időszak bűneiben és hibáiban, nem része semmiféle formában az alvilággal összefonódott politikai álelitnek. Ezért kell a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak minél nagyobb képviselőcsoporttal jelen lennie a választások után megalakuló magyar Országgyűlésben.

Olvasd el!!!

http://raio.freeblog.hu/

Új társadalmi rendszert!

Helló!
A minap egy párbeszéd során ezt írtam:

"Most mindkét oldal meg van győződve arról, hogy a másik veszélyes ellenség, rosszul dönt, rosszat akar, áruló, stb.
Ezért természetesen az ellene való harcban minden megengedett. Így menti fel a saját oldalát (pártját) minden ugyanolyan gazemberség alól, amit ha az ellenoldal követ el, akkor a dühtől fuldokolva tiltakozik ellene!...
Csakhogy így az történik, hogy állandóan szívunk, állandóan ki vagyunk szolgáltatva, mindig azt tesznek velünk amit akarnak, mert sohasem magát a tettet nézzük, hanem azt, hogy kedvenc pártunk tette-e (akkor oké), vagy az ellenség (akkor monnyon le).
És mivel a társadalom nagyjából fele-fele arányban megosztott (mint általában a nyugati demokráciák...ugye milyen érdekes?...) így soha nem jön létre olyan társadalmi többség, ami magát a rendszert veszélyezteti...
Így soha nem változik semmi..."

A mai politikában (társadalmi rendszerben), az "egyszerű ember" csak vesztes lehet. A formális demokráciában max. szavazógép, a hatalmi játszmák bábja. A rendszer csapdája, hogy a benne lévőket állásfoglalásra kényszeríti, választani viszont csak a meglévő készletből lehet. A hatalmi politikai (és a mögöttes globális gazdasági)elit, egy virtuális valósággá silányították a politikát, ahol az "oszd meg uralkodj" elve érvényesül.
Bármit tehetsz, bármit gondolhatsz, mindenképpen a rendszer csapdájában maradsz...
Kiút csak egy új társadalmi rendszer lehet. Konszenzusos népképviseleti demokrácia; a szakértők uralma, stb. ezen lehet vitakozni (sőt kell is!!), de hogy ez a jelenlegi liberális képviseleti demokrácia semmi jót nem tartogat, és gyakorlatilag már régen megbukott, azon aligha!

Minden, amiről e rendszeren belül beszélünk: pártok, elvek, politika, érdekek, avagy a mindennapos kis perpatvarok; avagy ki miről mit mondott, mit nyilatkozott, vagyis a mindannapi politika mocsara, kis útvesztői, mindez nem más mint üres locsogás! Blabla!
Érdemi változás ugyanis e rendszeren belül nem lehetséges!
Ezt kellene végre megérteni, és új irányt venni! Másképp megszervezni és berendezni az életünket.
Slay
UI: Szerintem a téma megérne egy külön topikot. Ezt a szerkesztőkre bízom!...

 
Bolsik konyec!

Ébredjünk fel!...((

Helló!
Az utóbbi napokban körbejártam az országot. Utam legfőbb tapasztalata egy mondatban összegezhető: Ez a nép, ez a társadalom reménytelen!....
Látom, az utóbbi napok történései itt is megosztják a netezőket. A radikálisokat megértem. Ha az érzelmeimre hallgatnék (és a törvény ebben nem gátolna) olyat tennék itt, hogy csak na!...
Kérdés, hogy a hit abban, hogy igazam van feljogosít-e a cselekvésre, ha a társadalom nagy többsége ebben nem támogat? Mert lássuk be, hogy a radikális megoldásokra ez a társadalom nem vevő. (Max 2-4% az!...)
Aztán itt van a demokratikus ellenzék...(a Fidesz). Egy öreg bolsevik ismerősöm azt mondta a minap, hogy a világtörténelemben hatalmat eddig csak fegyverrel szereztek, vagy tartottak meg. A demokráciában csak időnkénti politikai elitcsere (váltógazdaság) van, ami a mögöttes hatalmat nem érinti, tehát csak felszínes színjáték...

És igaza van (magam is ezt mondom évek óta)...Mert hát milyen lényegi változás történne, ha holnaptól a Fidesz kormányozna?
Gyakorlatilag semmilyen! Kisebb hangsúlyeltolódásokon kívül semmi!
A rendszerbe (képviseleti demokrácia) ugyanis bele vannak kódolva azok a működési mechanizmusok, amik lehetetlenné teszik a rendszer lényegének és céljának (kapitalizmus társadalmi rendszere) megváltoztatását.
A rendszeren belüli LÉNYEGES változtatás esélye egészen minimális...
Én állítom, hogy a Fidesz most semmitől sem fél jobban, mint a kormányzástól!
BÁRMERRE FORDULUNK IS ZSÁKUTCÁBA JUTUNK! A RADIKÁLISOKNAK NINCS TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA, A FIDESZ PEDIG RÉSZE, EGYIK FŐSZEREPLŐJE A "DEMOKRÁCIA" NEVŰ SZÍNJÁTÉKNAK!
Nincs kiút...:-(((
 
Slay
Bolsik konyec!

Ébredjünk.

A működési mechanizmusokat meg kell változtatni . Ami átvehető mert jobb,  és alkalmazhatóbb rendszernek tűnik azt át kell venni . Bokros egyetlen és új elemként felelhető programjának egyik elemét,  érdemesnek tartanám  megfontolásra .Az önkormányzatok jelenlegi,  a kommunista hatalmi berendezkedést magán viselő de t átnevezett , de lényegében érintetlen területét .  Leszögezném:- Bokrossal semmi másban nem értek egyet .  Jelenleg az önkormányzatok  nagy száma , az  ehhez rendelt   hivatal fenntartása,  rengeteg adóforintunkba kerül .Történtek kis átalakítások , amik szerint már,  egy építési engedély megszerzéséért a megye központok hivatalaiba kell utazni . De tényleg rossz ötlet lenne az,  hogy a kisebb településeken választott , fő , vagy mellékállású polgármesterek dolgoznának ?  Minden kis faluban  hagyományos módon választott  ,  és működő képviselő testülettel . Egy megfelelően képzett,  állandó  főállású  hivatali munkatárs al   akinek feladata , a település polgárainak felvilágosítása,  problémáik megoldásához ,  iránymutatás tanács adás ..Az adók elszámolása könyvelése , regionális járási szinteken összevonva történhetne .Az összevonáshoz nyilván , megfelelően képzett és megfelelő számú munkatársakra lenne szükség .De semmiképen nem annyira mint az,  a jelenlegi formában történik .A hivatalok működése jelenleg számtalan átfedésekkel történik .Így sok a " haszontalan " ember a rendszerben .Ez által drága is , a rendszer .Érdemes lenne átalakítani .A radikális változás meg egyszerűen szükségeltetik.Semmit nem lehet megoldani nélküle .Nem kell átmenni szélsőségekbe , de nem jó a túlzott liberalizmus sem .Szerintem az oldja meg jól a " házi " feladatát , aki a problémák megoldásához ,  konzervatívként cselekszik.
-"Én állítom, hogy a Fidesz most semmitől sem fél jobban, mint a kormányzástól!......"

Ebben kétséget kizáróan van is igazság .A jelenlegi politikai elit,  olyan mértékben tette függővé , kiszolgáltatottá ezt az országot , hogy igen nehéz és hosszadalmas folyamat lesz  a rossz döntések miatti helyzet , folyamat visszafordítása .De nem reménytelen ! Olyan politikusok kellenek, akik  ezt  a nemzetett , egy akaratban tudják , és akarják összekovácsolni . Ehhez elengedhetetlen,   a már bizonyítottan  kártékony ideológiát követő,  és kiszolgáló politikusi személyi anyag   végleges kiiktatása lecserélése .  Ehhez egységes nemzeti akarat kell .-Aminek meglétét  vagy hiányosságait , az előttünk álló választások fogják megválaszolni .

 

Szabó Gábor

Na szeva. Figyeljmá, te az a Szabó Gábor vagy, akit megemlített a Magyar Narancs a feb. 4-iki számában?

areszkának .A " kitaszított "szélkelynek .

Tapasztalj , és vond le a tanulságokat .Vannak ?
http://kuruc.info/r/35/55164/

Vannak.

1. Kérdeztem valamit. Te vagy a jobbik pártigazgatója, vagy csak a nevét használod?
2. Vannak tévesen levont tanulságok is.

Szabó Gábor

Nem vagyok párt igazgató.Egyszerűen csak egy magyar vagyok .
Megkaptad, ...............?
És most mond el védőbeszéded a cigány gyilkosok felmentésére .
Imádkozz hogy azt a bírót kapják  , akit kozákrajmund gyilkos cigány is kapott .És garantált az,  hogy az idős néni lesz a bűnös . 

Köszi a választ

Cső, Gábor!

Kösz a választ.

Ne vidd túlzásba, szerintem te se gondoltad komolyan, hogy a gyilkosok pártján leszek. Nem túl sportszerű tőled ilyet feltételezni.

A cigányokról meg, ha arra próbálsz kilyukadni, hogy ez itt egy cigánybűncselekmény cigánybűnösökkel, ezt gondolom téves következtetésnek.

Itt is ilyen vagy olyan brutalitással viselkedtek magyar állampolgárok, ugyanolyan büntetést érdemelnek szerintem, mint egy akármilyen másik magyar állampolgár.

Másik kérdés, hogy a törvény néha tényleg aránytalanul eltolja a hangsúlyokat, tehát korántsem azt gondolom, hogy a büntetés minden esetben példás.

Két dolog miatt nem példás:

  1. nálunk nevetséges a gyilkosok fenyítése, ha a börtönben töltendő időket nézzük. Ebben egyetértek veled.
  2. a mocsok gazember elkövetők hátterének nem mutat példát, azoknak a példabefogadó képessége miatt. Szerintem olyan a műveltségük, hogy nem is érzékelik, mi történt, elengedik a fülük mellett, el tudom képzelni, hogy a házuk táján hétköznapivá vált a börtönbe kerülés és onnan kikerülés. Ez a háttér kellene megváltozzon szerintem, és ez az, ami már nevelési kérdés, de legalább egy generációt átívelően meg kell őket tanítani becsületes magyar állampolgárnak lenni, különben a nagyon sokszor elkényeztetett cigány embertömegből sose lesz használható munkaerő vagy bármi, ami az államadósság kifizetését szolgálhatná, csak ez a ködös massza marad, ami mára lett.

Egyértelműen megdöbbenve állok a dolog előtt, ha személyeskedni óhajtunk.
Viszont amikor az újságban lejön, hogy nevezett xy cigányokat 160 év börtönre ítélték tekintettel minden szörnyűségre, amit el lehetett követni azzal az áldozattal, az is csak nekünk mutat példát 1. akik tudunk olvasni és el is olvassuk az újságot 2. nekik nem, mert szarnak rá, mert tudják, mert náluk hétköznapi.

Nincs lehetőség kitoloncolni őket, Gábor, értsd meg. Internálni sincs, se egyenként kínozgatni őket, mert csak azokat szórakoztatja, akik a kicsinyes bosszújukat élik ki rajtuk. Olvasva ezt a borzalmat, amit elkövettek, bezony mondom, viszket az én tenyerem is. De valahogy másképp kell őket gatyába rázni - és látod, azt se tudnám elsőre megfogni, hogy kiket. Erről még el fogom olvasni a jobbikos szóróanyagot, pártprogramokból egyébként is alulképzett vagyok még, pedig már Vitya is kitolatott a garázsból egy szpíccsel.

Ráncba szedni kiket is? Cigányokat an-blokk? Nem lehet. Bűnösöket? Azokat lehet. De legfőképp az embert, akinek számtalan alkalma van dönteni a bűn elkövetése és nem-elkövetése között, azt lehet, kell nevelni, ezt gondolom. Más lehetőséget nem látok erre a bajra.

Persze a segélyeket első körben én is megvonnám úgy, ahogy vannak, de ezt csak azért mondom, mert foggal-körömmel eddigi életemben megúsztam minden segélyre szorulást, adja Isten, hogy így maradjon. Az tuti, hogy emiatt úgy érzem, rálépnék a postás tökére, amikor érkezik, de ez így még csak magánügy, Gábor. Kiskapukat se hagynék, úgy törölnék el olyan törvényeket, amik mentén nekik elég az ujjukat szopdosni, hogy megkapják azt az adóforintot, amit lassan már exportból kell kitermeljek, mert a hazai fogyasztás olyan kicsi.

A dolgot egyébként Budapesten úgy érzem, egy egész másik világ bajaiként kezelik. Valahogy egy burok van a fővároson, amin nem lát ki, a koordinátatengelyek a sugárutak, ami számít, a körúton van. Szerintem érdemes lenne szavazógépet összerakni arról, hányan tudják egyáltalán elképzelni, hogy néz ki egy nyomorult szabolcsi falu ilyen kutya februárban és hogy nézhetett ki a hely, ahol az egyik ember bűnössé vált, a másik pedig áldozattá. Nem jutna eszükbe semmi, max. a helyszínelők. Erről mi tehetünk, hogy a pesti szem elitista, és erről a pesti is tehet, mert úgy állítottuk be, hogy attól főváros, hogy ezt megtehesse. Nem kívánhatom azt, hogy a bírók lakjanak telepeken, de ha egy mód lenne rá, abból tanulnának, az biztos.

Azt hittem

reménytelen eset példánya vagy.DE ebből az írásodból kitűnik , még nincs vesztve minden .  Levetted a szem ellenződ ? Talán fejlődni is tudsz ............Azután a végén nehogy "véres szájú roti"    vagy  "fasiszta jobbik  os"  legyél ám .( Ezt félig , viccnek szántam ).Mert már lassan ugyan azt mondod, mint eddig én a magyar (  "fasiszta   " ?)

Azt hitted

pedig lehet, hogy csak félreolvastál előítéletek miatt ;)

Kedves Umemura!

Ha röviden kellene válaszolni a feltett kérdésre (Van Kiút?) akkor azt mondanám, hogy nincs!...
Több okból sem. Az egyik rendszerelméleti. Mint azt több nagy gondokodó (Dunn, Schumpheter, Slayer))) megállapította, a liberális képviseleti demokrácia nem más, mint a (globális) kapitalizmus rendszere.
S mint ilyennek a működési mechanizmusa, a dinamikája úgy van felépítve, hogy minden a tőkének (a globális gazdaságnak, pénzpiacnak) van alárendelve. A szabadság e rendszerben elsősorban a tőke szabadságát, és szabad áramlását jelenti. A rendszer e szempontból mára annyira kiépült, hogy minden (különutas) nemzeti politika eleve kudarcra van ítélve. A tőke ugyanis nem tűri a "lázadást"!... Hatalmát pénzügyi-gazdasági függőséggel, és a lobbycsoportok révén a politikai pártokon keresztül biztosítja.
Némi mozgástér e rendszerben is lehetne, de most nincs, és ez már a dolog emberi oldala!
Mert itt az ún. nemzeti oldalon nincs két ember, aki képes lenne összefogni! Ahány ember (nem sok egyébként...) annyiféle világnézet.
Van itt  szélsőjobb, radikális, nemzeti liberális, bigott vallásos, ateista, latin amerikai baloldali forradalmi romantikát hirdető, és még sorolhatnám hosszasan.
Ez még nem is lenne baj (sőt még előny is lehetne), ha valami beteges szellemiség nem telepedne erre a táborra immár évek óta.
Arra gondolok, hogy mindenki hazaárulónak, beépített ügynöknek, stb. tartja a másikat, aki nem azonosul 100%-ban az ő elképzelésével, ez pedig kizárja az összefogást!
Nézzük meg, hány párt, szervezet, civil mozgalom, stb alakul, működik, amelyik a másikban "természetesen" árulót lát, sőt veszélyesebb ellenfelet, mint a komcsik!
Lám a Kossuth Tériek is hány táborra szakadtak, aztán ügynök lett Budaházy, aztán Torockai, a Kuruc. akármin meg már mindenki zsidó, és ezt az egész sajátságos miliőt, amit nemzeti oldalnak nevezünk, ma csupán egy dolog tartja össze: a mindennapi összeesküvés elmélet, amiből megtudhatja, hogy ma éppen ki a hazaáruló, és a beépített ügynök...
Hát ez pedig így nem megy!
A dolog politikai-szakmai része (életképes program kidolgozása) gyerekjáték az emberi tényezők akadályaihoz képest.
Ez utóbbi téren sajnos én látom az esélyét a jelenlegi helyzet javulásának...
Slay
 
Bolsik konyec!

több kiút is lehet

Üdv Mindenkinek,

Slayernek sok mindenével egyet lehet érteni. A helyzetelemzés pontos.
Legalábbis pontosan az, amit a helyzet formálói ill. deformálói sugallni akarnak. A világban káosz van, a megzabolázatlan fogyasztás kimeriti a föld erőforrásait, a szennyezés rövid időn belül élhetetlenné teszi a bolygót, naponta lehet hallani a katasztrófa-jóslatokat...Nagy a baj, közel a vég... Minden egy megmentőért kiált...

Visszaköszön a Jegyzőkönyvek forgatókönyve...

(http://www.freepress-freespeech.com/holhome/konyvek/bolcs1.htm)
A Jegyzőkönyvekből világos, miért, ki által és hogyan jutottunk idáig:

Hogyan eredményezhet káoszt a szabadság szent eszméjének elferditése, aminek eredményeképp pl. a társadalmi deviancia üldözhetetlenné válik, mert a bűnözőnek több joga van, mint az áldozatnak, vagy hogy lehet a "másság tiszteletbentartásának" eszméjét kicsavarni, aminek következménye, hogy a homoszexualitás már-már szükséges feltétel a társ. elitbe tartozáshoz, vagy hogy lehet a demokráciát megcsúfolni, mikor az 1% képviselettel rendelkező törpe dönt a többség dolgairól, stb.

"Szerencsénk van" mert a Jegyzőkönyvek a "megoldást" is fölvázolják egy igen-igen kemény, faji alapú háttérhatalom által kommandirozott  diktatura formájában.

Akár igaziak a Jegyzőkönyvek, akár nem, a tendenciákat szépen nyomon lehet követni, és a megoldás, tehát a diktatura is logikusnak látszik. Persze mi jobb szeretnénk, ha az a diktatúra nem faji alapon jönne létre és nem a faji kisebbség hatalmát lenne hivatott szolgálni a többség felett.
Naivan olyan diktatúrát képzelhetünk, ami a tömegek érdekei és jövője érdekében veszi el a hatalmat a jelenlegi globál tőke érdekeit képviselő politikai elittől és magától átadja a hatalmat, ha a "dolgok" rendbe jönnek...

Az egyik megoldás lehetne tehát a "jótőkony diktatura".

A másik az anarchia.
Remélem mindenki tudja, hogy nem a felfordulás, rendetlenség, káosz értelmű anarchiára kell itt gondolni, hanem arra a modern társadalmi ötletre, ami az állam leépitésése ill. funkciójának minimalizálása mellett az egyénnek ad sokkal több szabadságfokot és döntési jogot. Az uj irányzat érdekes dolgokat tartalmaz, a központi szabályok lebontása mellett pl.a civilek szabad és önkéntes szerveződéseit teszi a merev és nem-hatékony központi intézmények helyébe.

Sajnos a politikai hatalom birtokosainak nem érdeke a saját hatalmukat és szervezeteiket ily mértékben leépitő ideológiát  reklámozni, ezért a "rendetlenség-sztereotipia" uralkodik és a dolog nemigen jön számba, mint a problémák lehetséges megoldása.

Van kiút?

Még egy fontos megjegyzésem lenne: senki ne reménykedjen abban, hogy : "Bolsik konyec!"  -  Nagy, nagy tévedés !!!  A sátán olyan sokfejű, hogy, ha  egyet levágsz, újra nő (lehet, hogy még kettő is) helyette. Vagy csukott szemmel néztétek az elmúlt 20 évet?
Aki pedig eredményesen akar ellene harcolni, az jó, ha megtanulja Sztálin elvtárstól, hogy "a győzelem harmada az, hogy megismerjük az ellenséget!"

van kiút?

Reménytelen magyar
No, lám csak! Már más is használja a "reménytelen" szót. Azt hiszem, lassan egyre többen fogják megérteni, miért neveztem magam így. Mert tisztában vagyok a mai magyar politikai, társadalmi, erkölcsi, szellemi..... stb  állapotával. Ehhez végig tanultam a marxizmust, a vallás-filozófiát, mindíg nyitva volt a szemem, olvastam a sorok között, és megéltem több évtizedet.  - Hogy is mondta Grosits Gyula?: "Én már vagyok olyan öreg, hogy megmondhatom az igazat".
Tehát: van-e kiút? Elméletileg van, gyakorlatilag lehetetlen. (éppen olyan lehetetlen, mint a kommunista társadalom felépítése, vagy az embernek egész életének minden percében a Tízparancsolat maradéktalan, tökéletes betartása: mindkettő lehetséges elméletileg, de gyakorlatilag lehetetlen)
 A kiúton való elinduláshoz egységesebbnek, de legalább toleránsabbnak kellene lenni - legalább a nemzeti oldalnak. Mert: Ha összejön három német, az már alakít egy dalárdát - ha összejön kettő magyar, az már alakít három pártot: egyet nekem, egyet neked, egyet meg kettőnknek -és mind a három ÖLI!!! egymást, és nem vitatkozik egymással.
 A másik feltétel: a társadalom erkölcsi állapotának csaknem 180 fokos fordulata. Miért is? Mert a materialista etika csupán  úgy nevezett "megnyilvánulási" etika: csak a mások által ellenőrizhető, és bizonyítható megnyilvánulásokon alapszik: csak a cselekedetek, írott, vagy elhangzott megnyilvánulások, viselkedések kontrollálhatók. Az egyén gondolatainak, szándékainak, hitvallásának, ki nem mondott érzelmeinek, céljainak, mások által nem bizonyítható tetteinek CSAK!!! a vallás-etika képes kontrollt jelenteni. Mi következi ebből? Az, hogy a társadalom erkölcsi megújulásához, ŐSZINTE!!!, belső megjavulásához vallás-etikai alapokra kell váltani: az egyházakkal szemben követelményként kell felállítani a z iskolai hitoktatást, a vallásos nevelést,... és mindazt, ami ezzel összefügg.
 A harmadik életbevágóan fontos dolog a népesség fogyásának megállítása. Mit is mondott George Washington?: "Amely nemzet férfiai leszoknak a munkáról, asszonyai meg a gyermek-szülésről, annak meg van ásva a sírja"  Tessék már mondani: hol is tartunk most ebben a folyamatban? Szerintem már benne fekszünk a sírgödörben - a történelem (ugy-e finom voltam?) pedig olyan szívesen ránk húzza a földet!!!
 Csak a három legalapvetőbb feltételét írtam meg a kiút megtalálásának, de lenne még valószínűleg több is...
  Most pedig szeretném megkérdezni a magyar társadalmat, hogy képes lenne ezen feltételeknek megfelelni? Képes lenne ezért áldozatokat vállalni? (No, nem úgy, ahogy ezt már a pogányoktól csaknem 60 éve halljuk!) Hajlandó lenne elmenni vasárnaponként az Isten-tiszteletekre? (Tévedés ne essék : nem a perselypénz miatt!!)
Hajlandók lennének a házaspárok több gyermek felnevelését vállalni, akkor is, ha az áldozatokkal jár? Hajlandók lennének az együtt-élők polgári és egyházi házasságot kötni, hogy családot (több-gyermekes) alapítsanak?
 Aki pedig azt hiszi, hogy enélkül is menni fog, az illúziókat kerget. Ezek után kérdezem: Hol van az a párt, szervezet, egyesület, - vagy bármilyen társadalmi alakulat, aki mindezeket a feltételeket céljaiul tűzi? - DE HITELESEN ÉS SZÁMONKÉRHETŐEN!
 Tudom, hogy sokan nem értenek velem egyet...azoknak javasolom, tegyék borítékba , amit írtam, és amikor meggyőződik róla, hogy mindez igaz, - gondoljon rám!
 De! Mint írtam, nem lehetetlen! Aki hisz benne, és tenni is akar érte, várom!

Kiutak

Szevasz, reménytelen magyar!

A nagyokosok lehetségesség-saccolásáról: gyakorlatilag maga a lehetetlen, hogy pont Kend megszületett, mégis megtörtént. Vagy éppen én. Lehet az, hogy fehér folyadékból meg valami másból egy élő ember lesz? Nem! Mégis megtörténik, meg is történt. Szerintem éppen ennyire lehetetlen és lehetséges minden az égvilágon, ami az emberrel kapcsolatba kerülhet, így a kiutak megléte is.

Békés óráimban olvasgattam. Vannak ilyenek is, minden este kb. 1-másfél óra. A legutóbb ajándékba megkaptam Götz László Keleten kél a Nap című gyűjteményét. Régészet, történetírás, László Gyula előszavával, remélem, mond valamit. Valahol el van rejtve a könyvben azoknak a sumerológusoknak a megjegyzése, akik megfejtették a szumér nyelvet, hogy aki szumérül akar megtanulni, először magyarul tanuljon meg. A könyv hitelességéről: 1200 oldalnyi szöveg, 600 hivatkozással más történeti írásokra.

Remélem, érted, mire célzok. Egy hiteles könyv egyik forrása összefüggést teremt a szumér nyelv és a magyar között. Namost ha ez áll (ami persze nem biztos, de jól hangzik), akkor muszáj lesz Gandhit idéznem: "India 5000 évvel ezelőtt is volt. Most így élünk, szegényen, de valószínű, hogy még leszünk egy darabig." Oda próbálok kilyukadni, hogy ha eddig elvonszoltuk a belünket, valószínűleg mostantól is lesz valahogy. Igaz, ezt az egészet a jó öreg Svejk alapján is mondhattam volna.

Ez nem a megnyugtató "majd lesz valahogy" akart lenni. Lesz valahogy, de azért meg kell küzdeni ezután is, ha munkával, ha acéllal. Magam a munkára szavazok, hogy alkati kérdés-e vagy tapasztalati, azt csak azok tudják eldönteni, akik ismernek.

2010 22. napja van és már jobb, mint tavaly ilyenkor. Persze kérdés, hogy milyen szempontból jobb, mert jó párból rosszabb. Elkövettem azt a hibát, hogy naplót vezetek.

Érdekes kérdés mindig ez a helyes megfejtés-dolog. Előre bocsájtom, hogy úgy tekintem: nemzetállam vagyunk, nemzetiségekkel, amik közül is a Jobbik szemében kiemelt a cigány nemzetiség. Azonban ők is magyar állampolgárok, tehát rájuk is a magyar állam törvényei vonatkoznak. Vannak itt azonban még svábok, szerbek stb., akikre mind-mind szükség van, akiknek mind-mind kettétörne az élete, ha megpiszkálnák őket. Tehát van egy raklap állampolgárunk.

Ha kiutat keresünk, szerintem egyértelmű a cél megjelölésének szükségessége, mert nem vagyunk éppen világrendőr USA, hanem pár területen igencsak cselekvésre szorulunk, ha nagyobb potenciálra, komolyabb alkupozíciókra várunk nemzetközi viszonylatokban (kb. ennek a résznek a megfelelője a "lemossuk a gyalázatot", az "újra neve lesz a magyarnak").

Az egyik ilyen terület nem más, mint az államadósság rendezése. A nemzetállam bizony adós. Orrig. Engedelmeddel, ezt tartom szem előtt, amikor a feltételeidhez írogatok.

A pontok, amiket említettél:

1. Egységesség és tolerancia (legalább a nemzeti oldalon): úgy van, de a legjobb szó a "legalább" itt. Ez nemzetállam. Ha egység van, akkor az nem állam-az-államban, hanem az egész nemzetet felölelő egység. Politikai szempontból nem lehet egységesnek kikiáltani, hiszen demokrata ország, kizárt, hogy mindenkinek ugyanaz legyen a véleménye. Tehát valamilyen másik síkon kell egyetérteni mindenben. Például ne tagadjuk meg értelmiségünket, évszázados hagyományainkat. De még erre se lehet azt mondani, hogy na most egyszerre mindenki, hiszen éppen ezért dobtuk le magunkról a komcsi terhet. A toleranciát tiszteletnek nevezném és máris magyarul beszélünk. Ez azt jelenti, hogy nem hasítom ketté a koponyád egy szekercével, amiért nem szereted a Vágtázó Halottkémeket.

2. Az erkölcs: ezt egész pontosan tegnapig én is így gondoltam és lehet, hogy vissza fogok rázódni abba a kerékvágásba. Tegnap ugyanis megkaptam egy pszichológustól, hogy az erkölcs meg tud változni helyzettől függően. Namost ha változhat, akkor egy kalap szart se ér. Az erkölcs egyrészt a XIX-XX. század fordulóján valahogy megsemmisült, Nagy-Britanniában legalábbis, és az irodalom tanúsága szerint. Aztán kiderült, hogy egy nagy hanta, hogy megsemmisült, mert valójában mindenki lady & gentleman. Viszont ez az irodalom már elegendő volt a dekonstruktivizmusnak, hogy a hátára üljön és bomlassza a helyi erkölcsöt. Mi 20 éve nézzük a reklámokat mint valóságot. És persze késő éjszakai filmeket német adókon. Utána lesünk, hogy a házasság romokban. Tehát lényegében egyetértenék az erkölcs feljavításával, a lehető legmódszeresebben, szülőkön, tanárokon át, akár próbatételekkel. A valláserkölcsről még kellene győzködj egy kicsit. Ami engem illet, édesanyám nevelésének jobban hinnék, mint egy pap szavainak. Persze papja is válogatja, de első nekifutásnak ez az esélyes hozzáállás. Magyarul az anyán és a tanáron van a hangsúly szerintem.

3. A népességről: a kivándorolni készülő emberek itthon tartása erőszakkal lehetetlen, a stagnáláshoz viszont elengedhetetlen. Érvrendszerre van szükség, hogy miért jobb neki itthon. Ha erre találsz történelem-filozófia szakos emberkéket, bele is vághatunk, csinálok rá külön fórumot. A másik, hogy az emberek nem olyanok, mint a nyulak. Nem lehet őket tenyészteni, akármennyire csábító az ötlet :D érdekes megfigyelés, hogy hogy megugrott a népesség, amikor újfajta tömegélelem érkezett. Legutóbbi ilyen a kukorica volt, az előző századfordulón. A németek pornót vetettek be, nem kukoricamagot.

Hozzátennék még pár dolgot ehhez az egészhez, ha kiderül, hogy mennyire szalmaláng.

(Kapjátok be, bajtársak :P)

Idézet...

Idézet ismeretlen szerzötöl:
"Nem igaz,hogy a jó nem gyözedelmeskedhet a gonosz fölött!
Csak az angyaloknak is úgy kellene szervezödniük,mint a maffiának"

Az ki MSZP-s ördögnek szolgál, kínnal fizetnek neki.

Régi magyar mondás ez is: 
A balos békának igen nehéz a dér.  Az MSZP-s egér sem bírja a Fideszes macskát. Az hol sok liberális fej vagyon, sok veszedelem vagyon!... MSZP-s ördög ördögül cselekszik, de vitézek, mint a nyögdíjjas proletárdalos vénasszonyok.
 
Tömjén füsttel, kereplővel nem lehet az országot megvédeni, mert attol nem fél a "viperás" hadúr, hanem emberrel szokás az hazát tartani és szabjával oltalmazni.
 
Ha a jobboldal /itt beleértem az összes "hazafit", még azokat is, akik ma csak jobbra rugnak és jobbra köpnek/, akkor minden csepp vértől megmenekülhetnénk. És ha ez így lett volna korábban, ma nem ismernénk Gyurcsány Ferenc nevét sem. Csak magunknak tehetünk szemrehányást, mert a jelenlegi hatalom csak azt teszi, amire tehetsége van: lopni, csalni, kizsákmányolni, gyilkolni, leígázni, idegen zsoldban talpat nyalni és hazudni, és hazudni, hazudni...
 
Az jó kaszával mindég arattak, hazát védtek, egy szóval: rendetraktak.
 
Üdv: Turulka

Köszönöm, hogy

Köszönöm, hogy kiraktátok ebben a formában javaslatomat. Azért jobb lenne, ha nálam tekintélyesbb személyek jegyeznék ezt a felvetést. Lenne azért egy munkacím javaslatom is: Önsegélyező Cselekvésiprogram.
 Kiegészítésként vetném még fel, hogy hatalmas problémánk (társadalmi szinten), a fegyelmezetlenség. Milyen módon/módszerekkel lehetne a nemzetben gondolkodóknak példát mutatniuk e téren? Esetleg v.mi képpen hatni  környezetünkre is.
 Továbbá, hogy fogunk megbírkózni a bekövetkező klímakatasztrófával? Mint nemrég olvastam, a globális felmelegedés nem abban fogg kiteljesedni, hogy a végén felforrnak az óceánok, hanem a légkörben növekvő hőmennyiség, mozgásienergiává alakul. Tehát függetlenül attól, hogy a Kárpát-medencében esetleg új jégkorszak is lehet a globális felemelegedés (helyi) visszacsatolása, még akár hónapokon át tartó viharok is kísérhetik a változásokat. Így már rögtön kaptunk két új megoldandó „témát”. Ehhez képest Gyurcsányi meg a bűntársai, viszonylag könnyű problémának tűnik! Vagy mégsem?

de, csak legalább öt

de, csak legalább öt megbízható ember kellene a megoldáshoz. Amolyan kamikaze-k. És az egész országban rend lenne hetek alatt!

Stoffán lírtad: rendet

Stoffán lírtad: rendet kellene teremteni.
De a fejekben is. Umemura is keveri a cselekvési programot a klímakatasztrófával. Felejtsük már el ezt a klímakatasztrófás média-marhaságot. Nem ez a mi bajunk. Magyarország kontinentális klímaövezetbe tartozik, itt mindig szélsőséges időjárások voltak. Nem lesz ez ezután sem.
Rendet, pedig csak erőskezű tiszta erkölcsű, nemzeti elkötelezettségű vezető képes tenni. Ilyennel pedig nem rendelkezünk. Így a téma ugrik, marad a demokratikus káosz.

erről jut eszembe /vanek úr, h, 2007-01-22 09:36/

  • "Rendet, pedig csak erőskezű tiszta erkölcsű, nemzeti elkötelezettségű vezető képes tenni. Ilyennel pedig nem rendelkezünk." (Szerintem ezt előre nem tudhatjuk) 
  • Tételezzük fel hogy rendelkeznénk ilyennel, válaszoljon valaki, de ne csak szólamokkal, közhelyekkel, hogy az említett vezető..

1. Hogyan fog elbírni az ellenséges médiatúlsúllyal, hogyan szerez a nemzeti oldalnak médiafölényt?? (e nélkül nem lehet a többséggel elfogadtatni semmit sem..)
2.  Az állami vagyon elkótyavetyélésével és a haszonélvezőivel (ezek voltak az "eredeti tőkefelhalmozók" -- tőkésekre lehet hogy szükség van-- de ne így jöjjenek létre...) kapcsolatban, vagyis a közéleti erkölcstelenség mindent elborító nyálkája ellen mit tud tenni?
3. A gyarmati függőségünket, amire mindenünk rámegy, hogyan szünteti meg? Pl hogyan éri el, hogy a vele szükségképpen szembenálló multik esetleg elhúzván a csikot ne csak gazdasági romhalmazt haggyanak maguk után?
4. Hogyan javít a gazdasági állapotunkon, honnan szerez pénzt a szükséges fejlesztésekhez, illetve a további leépülés visszafordításához, az életszínvonalromlás megállításához?
 Olyan embereket, vezetőket kellene keresni és megszólaltatni, akiknek ezen kérdésekre válaszaik vannak. És akkor a "téma ugrik", de jó irányba!

  Kedves  ihunt.  A

  Kedves  ihunt.  A recept Venezuelában van csak le kell másolni.
Szeresd a Te népedet,nemzetedet,jobban mint önmagad,s rajta kivül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet,melyen élsz,hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta!

Hun itt-ott maestro!

Hun itt-ott maestro! Bevallom, nem nagyon tudom, hogy ott hogy van, (Hugo Chavez -ről  olvastam, stb) Szerintem Venezuelában lévő repcet szerint azért is nehéz lenne főzni, mert nincs hozzá olaj. A másik, amitől tartok, hogy a latinam. országok fejlődési folyamatai kb: --gyarmati országból korrupt diktatúra, ahol lehető legnagyobbak a társadalmi különbségek,--ezután nemzeti ébredés, jobboldali nemzeti diktatúra, gazdaság rendbehozatala közben nyomorúság marad, esetleg nő is, --ezután épülhet olyasmi, mint Venezuelában, (szivesen megnézném, hogy milyen is ott?)--ha szerencséjük van. Nem lenne jó, ha a recepthez hozzátartozna az, amit délamerikában általában a népnek át kellett-kell élnie.

Óvjad csak Magyarországot a Latin-Amerikai modelltől!

Bolgár is óv, amikor éppen ideje engedi.

Persze, ha már a Latin Amerikában és Észak- Amerikában az indián-holokausztról nem is beszélnek, azért én emléküket feleleveníteném.

Sok indián nép tűnt el örökre nyelvükkel, kultúrájukkal, szokásaikkal.

Nukleon, hátrébb a bogarakkal!

     Bolgár azért óv latin példa követésétől, mert fenn van, " fél a helyzete megváltozásától"  (azért fizetik, hogy féljen, ez a hivatása). Én azért óvok, mert lent szívok, de nem szeretném, ha  többet szívatnának a szükségszerűnél.  Hasonlítunk marhára, mintha erre céloznál... Ő is levegőt lélegzik be, ennek ellenére én is,(meg te is) de én biztos nem egy klubból...
    Apropó, Hetzl Tivadar egyik helyszíne a tervezett Zsidó államra Argentina területének egy megszerzendő része lett volna.  Mit úsztak meg...lehet azér szalszáznak-szambáznak annyit. Kikupálódott mayák kárpótlást kérhetnének kiirtott őseik nevében. Az indiánokban többek közt az a szép, hogy nem az ő "megmaradt véreik" nyúlják le a dolgokat, és nem ők uszítják egymásra az ostobákat.

Magmaradt?

Kalkufok, Onák, Jahgánok, és még ki tudja hány indián törzs tűnt el nyomtalanul. Nem az 1500-as évekről beszélek!

1920-tól 1960-ig tartó népírtásról, ahol minden indián fül egy fontot ért!

Sokakat csak az a

A legtöbb embert csak az a szörnyűség dúlja fel igazán, amit a saját szemével lát vagy tapasztal. Azt szokták mondani, minden népirtás felháborító bűn, gyilkosságok hatványozva, majd tovább eszik a vacsorát, nézik a tv-n az akciófilmet, vagy az aktuális holokausztmegemlékezésről szóló híreket. Úgy volna igazságos, ha az összes szörnyűséget egyforma szinten tudatosítaná a média. De a többi nem "biznisz", (mint a holk.) ezért arról csak pl Te emlékezel meg.

Vanek úrral ismét egyetértek.

Persze a demokratikus káosz kicsit túlzó. Én Diktatórikus önkényuralmat vélek felfedezni külföldi részint izraeli és amerikai valamint orosz befolyással (és területfoglalással).

Egy 20-as évek amerikája, ahol a politikai és gazdasági gengsztereké a "jövő" egy velük kollaboráló hun-hiéna vállalkozói kör nyelvcsapásai mellett.

Erős monopóliumok szegényes és elszegényedő magyar társadalom és szinten tartott panelproli rétegek Big Brotherrel Győző-Showwal és konzumidióta fogyasztói körrel.

Ez ma Magyarország. Egy volt komcsi ország, kommunizmus nélkül kommunistákkal.

Vanek úr nagyon szigorú vagy:-)

Én ugyan kétségtelnül nem vagyok egy lángelme, de még a szerény meterorológiai ismereteimmel is érzékelhető a változás. Sajnos már tapasztalati úton is érzékelem. Amúgy én csak arra próbálok mindezzel utalni, hogy egy (majdnem) teljesen kifosztott, lelkileg, gondolatilag összezavart, fegyelmezetlen populációnak mennyi a túlélési esélye? Ha lényegesen kisebb léptékű problémáira nem talál egzakt válaszokat. Jelesül, hogy egy nem egyészen 500 000 létszámú, aktív elnyomó rétegtől sem tud megszabadulni, vagy hatékonyan védekezni ellene? Akkor mi vár rá ha ilyen immunhiányos állapotban tör ránk sokkal nagyobb katsztrófa? Őszintén kíváncsi lennék bővebb válaszodra, véleményedre!

kezdetnek

helyes lenne ilyenféle írásokat terjeszteni. Hátha-talán-végre-egyszer hatásos propagandát tudnánk kifejteni??!!
Nyílt levél a Kormánykoalíciót uralmon tartó szavazókhoz
2007.01.20. FUSZ

Most, hogy Önök is saját bőrükön (pontosabban fogalmazva: pénztárcájukon) érzik, mit is jelent Gyurcsány Ferenc hazugságai áldozatának lenni, kérem maguk közül azokat, akik felvállalják, hogy 2006-ban az MSZP-SZDSZ duót segítették a hatalmon maradásban, de azóta már belátták, hogy egy előre kiszámított propaganda és hazugságsorozat jóhiszemű áldozatai lettek, hogy most Önök nyújtsanak be "bizalmatlansági indítványt" a miniszterelnök és pártja ellen.

Mi, akik eddig sem hittünk a szocialista és liberális politikusoknak, már megtettünk minden tőlünk telhetőt, hogy Gyurcsány Ferencet lemondassuk, de ránk nem hallgat. A mi módszereink nem tetszettek Önöknek sem, kérem, most mutassák meg, hogyan tudják korrigálni Magyarország jövőjét, ha már egyszer eljutottak oda, hogy belátják; bizony hiba volt az MSZP-re szavazniuk. Gyakoroljanak Önök is önkritikát és vallják be: ezt bizony maguk is..., de nem is kicsit!

Bizonyítsák be, hogy nem egy terelgethető, békés, mindent megemésztő birkanyáj a "csendes többség"! Ha Önök nem emelik fel szavukat, akkor a magyarok (itt nincs Önök és Mi, jobb vagy baloldal) többsége csendben elhal. Az előfordulhat, hogy a liberális oktatásügy az új tankönyvekben a Szózatot a következő szövegrésszel jelenteti meg: "itt éhen halnod kell", de higgyék el, az eredeti nem így hangzik!

Most, baloldali honfitársaim, Önökön a sor: tavaly belehúztak, most húzzanak ki belőle minket és az országot, amíg nem késő!

Javaslom, hozzanak létre egy civil szervezetet "Csalódott Baloldali Szavazók Társasága" néven, majd gyűjtsenek aláírásokat, melyekkel tanúsítják, hogy az MSZP és a Kormánykoalíció elveszítette már az Önök bizalmát is, mandátumaikat ezennel visszavonják.

Ha ennek sem lesz foganatja, talán majd Önök is megértik, hogy mennyit ér a demokrácia Gyurcsányiában!

Pintér Gábor

 
 
ébredjünk

Én még mindíg azt mondom,

Én még mindíg azt mondom, hogy a jobboldalnak nem szabad részt vennie egyetlen parlamenti ülésen sem, és ezekkel egyetlen tárgyalóasztal mellé sem szabad leülniük... és miután lehetetlenné válik a parlamenti munka.... és veszélybe került de facto törvény szerint is a demokratikus berendezkedés, akkor bizony az államfő léphet! De csak akkor.... másképpen nincs kiút. Vagy megvárjuk tényleg amíg a proli agyáig eljut, hogy neki is szar!

van kiút?

 Tévedsz! Miben is? A proli agyáig eljut az, hogy neki is rossz, de annyira gyengeelméjű, hogy ezért is a Zorbán a bűnös a megszédített agyában. - Csak kérdezz rá egyikre másikra!

Igen, ez tűnik most az

Igen, ez tűnik most az egyik leghatékonyabb demokratikus megoldásnak! Miként lehet az operettellenzéket rávenni erre a lépésre? Vagy miként lehet őket nyilvánosan szembesíteni azzal, hogy elszabotálják ezt amegoldást. (Kizárólag önös anyagi érdekből). Mik a jogi lehetőségeik, kötelezettségeik?? És mi a plebsé?

:-) Te még hiszel a magyar jog mindenhatóságában?

Látszik, hogy még nem találkoztál vele. Ezért nem is ismerheted.

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.