Si vis pacem, para bellum!

Márai Sándor: Mennyből az angyal

  MENNYBŐL AZ ANGYAL - MENJ SIETVE
  Az üszkös, fagyos Budapestre.
  Oda, ahol az orosz tankok
  Között hallgatnak a harangok.
  Ahol nem csillog a karácsony.
  Nincsen aranydió a fákon,
  Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
  Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
  Szólj hangosan az éjszakából:
  Angyal, vigyél hírt a csodáról.

  Csattogtasd szaporán a szárnyad,
  Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
  Ne beszélj nekik a világról,
  Ahol most gyertyafény világol,
  Meleg házakban terül asztal,
  A pap ékes szóval vigasztal,
  Selyempapír zizeg, ajándék,
  Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
  Csillagszóró villog a fákról:
  Angyal, te beszélj a csodáról.

  Mondd el, mert ez világ csodája:
  Egy szegény nép karácsonyfája
  A Csendes Éjben égni kezdett -
  És sokan vetnek most keresztet.
  Földrészek népe nézi, nézi,
  Egyik érti, másik nem érti.
  Fejük csóválják, sok ez, soknak.
  Imádkoznak vagy iszonyodnak,
  Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
  Népek Krisztusa, Magyarország.

  És elmegy sok ember előtte:
  A Katona, ki szíven döfte,
  A Farizeus, ki eladta,
  Aki háromszor megtagadta.
  Vele mártott kezet a tálba,
  Harminc ezüstpénzért kínálta
  S amíg gyalázta, verte, szidta:
  Testét ette és vérét itta -
  Most áll és bámul a sok ember,
  De szólni Hozzá senki nem mer.

  Mert Ő sem szól már, nem is vádol,
  Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
  Különös ez a karácsonyfa,
  Ördög hozta, vagy Angyal hozta -
  Kik köntösére kockát vetnek,
  Nem tudják, mit is cselekesznek,
  Csak orrontják, nyínak, gyanítják
  Ennek az éjszakának a titkát,
  Mert ez nagyon furcsa karácsony:
  A magyar nép lóg most a fákon.

  És a világ beszél csodáról,
  Papok papolnak bátorságról.
  Az államférfi parentálja,
  Megáldja a szentséges pápa.
  És minden rendű népek, rendek
  Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
  Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
  Mért nem várta csendben a végét?
  Miért, hogy meghasadt az égbolt,
  Mert egy nép azt mondta: ,,Elég volt.''

  Nem érti ezt az a sok ember,
  Mi áradt itt meg, mint a tenger?
  Miért remegtek világrendek?
  Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
  De most sokan kérdik: mi történt?
  Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
  És kérdik, egyre többen kérdik,
  Hebegve, mert végképp nem értik -
  Ők, akik örökségbe kapták -:
  Ilyen nagy dolog a Szabadság?

  Angyal, vidd meg a hírt az égből,
  Mindig új élet lesz a vérből.
  Találkoztak ők már néhányszor
  - A költő, a szamár, s a pásztor -
  Az alomban, a jászol mellett,
  Ha az Élet elevent ellett,
  A Csodát most is ők vigyázzák,
  Leheletükkel állnak strázsát,
  Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
  Mondd meg nekik, -
                              mennyből az angyal

  New York, 1956.

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Com a rápida penetração

Com a rápida penetração das tecnologias de comunicação na Internet em todo o mundo, a possibilidade de os indivíduos a buscar outras pessoas para consultoria e know-how aumentou drasticamente. Os indivíduos podem agora atravessar as fronteiras organizacionais se comunicar eficientemente com os outros, independentemente do tempo e do espaço (Hinds & Kiesler, 1995). Como resultado, muitas organizações estão em processo de implementação de ferramentas de comunicação baseados em intranet, tais como redes de discussão eletrônica, para promover a partilha de conhecimentos através das fronteiras internas da organização (Alavi & Leidner, 1999; Davenport & Prusak, 1998; Fulco & DeSanctis, 1995 ). Os investimentos nestas tecnologias são impulsionadas pela suposição de que o conhecimento é o recurso mais valioso da empresa e que o conhecimento é criado através da recombinação e troca de conhecimentos existentes (Kogut e Zander, 1992;
-------------------------------
cisa exam | cissp tutorial | citrix exam | dell certification exam

A katolikus egyház ereje

A katolikus egyház ereje pont olyan nagy, mint 2000 éve. Ez egy hatalmas idöbeni tévedés !!  Akkortájt ha jól emlékszel üldözték a keresztényeket és nem volt olyan nagy ereje. Elöször Nagy Konstantin idején kapott eröre, mint a császár által kijelölt államvallás !!
Nem ennyi idös a katolikus egyház, azonkivül a görög-keleti egyház nagyobb volt, mint a római katolikus egyház !! Bizánc történelme !!
Egyházszakadás is gyengitette a kereszténységet, annyira, hogy még MA sem egyesült a római és a görög ágazat !! Szomorú dolog ez !
Jézus NEM alapitott egyházat, hanem a tanitványain keresztül, hagyta ránk  az Istenröl szóló tanitást, illetve tudást  MINDENKINEK!! Az Evangéliumokban OTT van a lényeg és ma MINDENKI tud olvasni !!
Azt honnan tudod, hogy a protestánsok mekkorák ?? Lehet, hogy nem a katolikusok felülmúlását tüzték ki életcéljuknak CSAK a HITET !! A Hit nem hasonlitható az olympiai játékokhoz !! Ez is szomorú dolog . Versengés a HIT-ben ??!!
Bizonyos országokban a protestánsok illetve a lutheránusok dominálnak, mig más országokban a római illetve a görögkatolikusok !! Nem lenne szabad ennyire kategorikusan nyilatkoznod !!  Mindegyik vallásnak a közös alapja JÈZUS !!! és az általa hirdetett SZERETET !!
EZ A KERESZTÈNYSÈG !!!
Mit értesz azalatt, hogy a többi nem számit ??
Istennél MINDENKI SZÀMIT !! még az ateista IS !!
Nagyon jó lenne, ha a keresztények nem minösitgetnék egymást, sok baj származott ebböl !!!! .
 A lényeg  a Jézusi tanitás nem pedig a felekezet !!

A cölibátus kérdésével foglalkozott és foglalkozik az Egyház

De a kérdés kevésbé frekventált, mint a homo-hetero kérdés és az eutanázia, stb...

Az egyháznak van egyébként pontos válasza  cölibátusra. Sőt korábban is volt! Még vicc is van egyházi körökben a cölibátusról :-). Hiszen mi hívők és nem hívők mindannyian emberek vagyunk.

A katolikus Egyház arculata nem sokat változott az időben és a térben.

Ez abból ered, hogy mérhetetlen tudás lapul a vastag ódon falak mögött, mely a hívő emberi lélek és az emberi gyarlóság végtelen határait is dokumentáltan őrzi.

Az Egyház nem néma, de sokan a néma ima és a szeretet erejét vélik benne felfedezni.

Persze manapság a vallás kereskedelmi célú árucikként történő kínálásának korában sokan összetévesztik a hitvilágot a wellness-fitness szigorúan üzleti "lélek-ápolásával".
Az emberek mindent pénzben gondolnak és abban is fejeznek ki. XVI. Benedek fölszólította a hívőket, hogy ebbe a hibába ne essenek bele. Hiszen hinni az Istenben nem ugyanaz, mint hinni a pénz mindenhatóságában.

Akinek sok van, azt gondolja sokáig él: De lássuk Szaparmurat Türkménbasi Nyijazov sem tudta legyőzni a cukorbetegséget és 60-as éveiben viszonylag fiatalon nem tudta magával vinni a túlvilágra Türkmenisztán földgázbevételéből egy fillért sem. :-)

Ez nadon jó

összefoglaló volt Nukleon. Gratulálok.
Yoda

:-) Köszi ;-)

Boldog, Békés Új Esztendőt, Yoda!

Örülök, hogy Slay megemlítette a témát a "fejlődésről"

A katolikus egyház volt az egyetlen az utóbbi évtizedben aki felismerte, hogy akció-csoportra van szükség, és párbeszédet kell kezdeményezni az emberekkel a modern világ új társadalmilag megoldatlan problémáira, és válaszokat keresni a felmerült kérdésekre.
Eutanázia, szexuális forradalom, hetero-homo, cölibátus, női papok.
A többi egyház hallgat róla, mintha ez nem is lenne fontos. Itt mutatkozik meg igazán, hogy egyedül az Egyház az amely keresi a választ a hívők számára.
 
Ma magyarország súlyos társadalmi problémákkal küszködik, így még a kérdést sincs időnk föltenni. Ezt az Egyház megtette helyettünk. Az Egyház nem mindenható, de rendszeresen ad iránymutatást, és dolgoz ki válaszokat, gondol át helyettünk is problémákat.
 
Szerintem az is elég nagy probléma, hogy Magyarország "szó nélkül" Negatív donorkártyás, míg a többi nyugati állam pozitív donorkártyás. Így a magyarellenes Nemzeti Nyomozó Iroda valamint a többi ilyen magyargyilkoló, "nemzetinek" gúnyolt magyarellenes szervezet akár gyilkológépként a "tenyésztett" és kiválasztott szerveket akár árulhatja, is mint a Kínai Népi demokratikus államban teszik a halálra ítéltekkel.
Még az a szerencse, hogy a hozzátartozók ezt szinte minden alkalommal megakadályozzák. A kormány magas költségen próbál-készül marketing kampányt lefolytatni a tévén keresztül, hogy ne idegenkedjenek belenyugodni az emberek, abba, hogy szeretteiket különbő "több biztosítós" maffiaszervezetek irányításával a kórházban szétszedik és eladják szervenként. Jó esetben mint a disznóvágáskor csak a lágy részeket és bőrkét hátrahagyva, amit a hozzátartozók elkaparhatnak, vagy jobb esetben elégethetnek.
De ez egy példa volt csak. Szerintem pozitív donorkártyássá kell tenni az országot, és erről népszavazással kell dönteni, mert jelenleg a magyarok szerveit szállítják nyugatra, de onnan hiába várunk bármit is...

Jó a meglátásod Nukleon

mert a római-katolikus anyaszentegyház a II. Vatikáni Zsinat előtt népegyházként1 működött. A II. Vatikáni Zsinat szellemében "átszervezte magát", paradigmát váltott, és a communio (plena communio2) egyházaként "működik".
Yoda
Tomka Ferenc: Új evangelizáció (Gyakorlati teológia - Pasztorális) könyve alapján:
1 A népegyház azt az egyházat, illetve társadalmat jelöli, amelyben a társadalom, a nép élete nagyjából egybeesett a vallás, az egyház életével. (15. oldal)
2 Az egyház lényege a communio (közösség, egyesülés-eggyé válás), ebben a voltában valósítja meg Isten róla alkotott tervét, vagyis a Szentháromság képmása. (67. oldal)

Az Erdő Péter interjúhoz

Bocs, hogy ide írom, de ott nem tudtam hozzászólni...
Szóval: A Bíboros úr jól látja napjaink gondjait, de most jön a "de"!
A katolikus egyháznak el kellene gondolkodnia azon, vajon mennyire jól tölti be szerepét, ebben az elidegenedett világban, ahol valóban nagy szükség lenne a lelki támaszra!
A válaszom: nem jól tölti be ezt a szerepet!
Nem, mert különben aligha emelkedett volna tízszeresére a depressziósok száma az utóbbi években, az emberek tömegei nem csaló szektákban, és kisegyházakban keresne menedéket (hozzáteszem, hogy bizonyára nem mindegyik ilyen intézmény áll csalókból), nem lenne egyre mélyebb válságban a család, és minden egyéb érték stb!
Méghozzá azért nem jól tölti be ezt a szerepet, mert nem veszi figyelembe az élet/világ változásait, egyszerűen életidegen válaszokat ad a mai kor problémáira!
Megjegyzem, nekem az egész katolikus egyház életidegen, de ez nyilván az én problémám, ezzel majd megküzdöm magam, de egyébként mire is gondolok?
Könnyű elővenni a bibliát, és (ki)hirdetni az igét, ami úgy van, oszt kész! Igen ám, de az élet újabb, és újabb problémákat szül! Könnyű azt mondani, hogy a homoszexuálisok nem házasodhatnak, ...de ugyan miért nem? Összedőlne a világ? (Nyilvánvaló, hogy itt az összetartozás szentesítése jogi kérdés is, pl: öröklés, stb)
Szerintem házasodjanak! Szenvedjenek csak ők is, mint a többi házas ember!:-)))
Csökken a népesség? Töröljék el a cölibátust, házasodhassanak a papok is, sőt, mutassanak példát a családi összetartozásból, gyereknevelésből!
Meleg párok nem fogadhatnak örökbe? Miközben minden alkoholista, felelőtlen, antiszociális baromnak annyi gyereke lehet, amennyit akar?
Hány százezer gyerek él olyan családban, ahol ütik-verik, enni is alig kap, nem taníttatják, nem kap sem szeretet, sem törődést
Mégis ez így normális, míg ha mondjuk van egy jól szituált, szerető leszbikus pár aki gyereket szeretne örökbe fogadni, az nem normális?
A normalitás csupán abban áll, az a döntő, hogy férfi-nő nevelje azt a gyereket,? Akár kínozhatja is, még akkor is normálisabb, mint egy leszbikus örökbefogás?
Aztán itt az abortusztabletta? Ez ellen tiltakoznak, mikor ez éppen hogy kíméletesebbé teszi az abortuszt, ami persze rossz, de a megelőzésére kellene törekedni, nem pedig egy olyan módszer ellen tiltakozni, ami kíméletesebbé teszi, ha már az illető úgy gondolja, hogy számára nincs más megoldás...
És itt most folytathatnám egy sor olyan dologgal, mint az óvszerhasználat kérdése, meg hogy egy mese (Harry Potter) az most sátánista-e, vagy sem, stb. -vagy már a felvetés is hülyeség, vagy teljesen életidegen válasz születik rá!...
Összefoglalva: Ébresztő katolikusok! Az élet problémái nem oldhatók úgy meg, hogy ne tedd ezt, vagy ne tedd azt! Nem ilyen egyszerű!
Valós élethelyzetekre valós, életszerű válaszok kellenek (kellenének)!
Mert ma az a helyzet, hogy ha a katolikus egyház állást foglal valamiben, akkor az emberek jó része vagy legyint, vagy elnézően mosolyog, vagy dühbe gurul, vagy a lelki gyötrelmeit pszichiáterrel kezelteti, vagy elfojtja, vagy szektába menekül, stb!
Biztos, hogy a katolikus egyház nem felelős ezért? (Biztos, hogy ezért MINDEN felelősséget rá lehet fogni a liberális médiára, az elmúlt negyven évre, stb?)
Szóval én egy másfajta hozzáállást várnék az egyháztól, ez a véleményem!
Slay
 
Bolsik konyec!

Kedves Slay

azt írod: "Összefoglalva: Ébresztő katolikusok! Az élet problémái nem oldhatók úgy meg, hogy ne tedd ezt, vagy ne tedd azt! Nem ilyen egyszerű!
Valós élethelyzetekre valós, életszerű válaszok kellenek (kellenének)!
"
Egy kérdésem van, ami három lesz a végén:
 1. akkor a halálán levő, fájdalmakban "fetrengő" beteget küldjük a másvilágra (Eutanázia),
 2. vagy a bűnben, erőszakban fogant magzatot, mert az anya nem "kívánta" a gyermeket kaparjuk ki és/vagy gyilkoljuk meg (Abortusz)1,
 3. vagy a buzik (bocs egyneműek) szerelmét, házasságát támogassuk (tiltja mind az Ószövetség, mind az Újszövetség)?
Ezek is valós élethelyzetre adott életszerű válaszok. Csak az a baj, hogy Isten és a katolikus egyház tanításával ellentétesek.
Yoda
1 Ajánlom megtekintésre a "Csendes sikoly" című filmet

Fogjunk össze Yoda!:-))

Borzasztó, hogy ez a világ milyen gyorsan változik! (Liberalizálódik)
Egyre másra adjuk fel ősi törvényeinket.
A kereszténység már régen elvesztette korábbi hatalmát (pl: inkvizíciós jogát), és most kegyetlen támadás folyik a világ más tájain is a vallás, és az ősi törvények ellen!
Most például Pakisztánban engedték meg a nőknek, hogy futballmeccsre járjanak! (Igaz, a csador még kötelező, és külön szektorban kell tartózkodniuk, de az erkölcsi fellazulás már megkezdődött...)
Afrikában pedig egy futballedző elzavarta a varázslót, mondván hogy megzavarja a játékosok fejét, és a felkészülést. Ismét a vallás, és az ősi törvények szorultak háttérbe.
Hová fog ez vezetni kedves Yoda? Talán még azt is megérjük, hogy néhány év múlva Iránban már nem kövezik halálra a nőket?
Vagy be fog következni az a szörnyűség, hogy Afrikában nem vágják ki a kislányok csiklóját, az ősi törvények szerint?
Én nem akarok olyan szörnyű világban élni, ahol ez egyszer bekövetkezhet! Fogjunk össze Yoda! Harcoljunk a végsőkig az ezredéves (vallási) törvényekért!
Hisz csak jobban tudták eleink, hogy mi lesz a jó nekünk többezer év múlva, hogy mi a helyes, hogyan kell élnünk, mi mi magunk itt is most az adott korban, nem igaz?
Igen, fogjunk össze, és védjük meg az ősi törvényeket, erkölcsöket!
Esküszöm, hogy én magam gyújtok alá az inkvizíciós máglyának, kövezek majd halálra, vágok ki csiklókat, stb az ősi törvények védelmében!
Ugye segítesz majd Yoda! Te mit vállalsz?
Slay
 
Bolsik konyec!

Slay ezt most gúny avagy mi

Slay ezt most gúny avagy mi ??
Talán még azt is megérjük, hogy néhány év múlva Iránban már nem kövezik halálra a nőket?( EZ ZSIDÓ SZOKÁS !!) A KERESZTREFESZITÉS  jött a perzsáktól !!
Iránban NINCS kövezés és rengeteg iráni diáklány tanul Budapesten a különbözö egyetemeken !!
Az afrikai sem sötét, mert van nagyon sok tanult köztük is !! A primitivekkel meg NEM KELL foglalkozni !!
Slay hagyd a fenébe ezt a vallási és egyéb diskurzust, mert ezzel CSAK magadnak ártasz !! Tudom, hogy pipás vagy ! De a harag igen rossz tanácsadó. Gondolj az EGÈSZSÈGEDRE és engedd el a mérged, mert az valóban MÈREG !!
Amiröl irsz az a nyomorúgásos TRADICIÒ amelyik összekoszolta az eredetileg jónak induló vallási mozgalmakat. Az, hogy ezek MA nem müködnek az a MAI generáció hibája !!  Nem csinálnak SEMMI pozitiv dolgot
Annak Örülj, hogy  Erdély bent van az Unióban !! Most kaptam a jó hirt !!!
Nagyon sok szeretettel
zola
A HIT a fontos a JÒBAN és nem a vallás !!

Nem csupán varázslatból áll a világ

Fiat Lux
Szépen kiemeltél néhány idejétmúlt szokást. Kár, hogy a hasznosakat is elvetetted közben. 
Szerinted csupán csadorból meg varázslókból áll egy vallás? Vagy magad is  el vagy varázsolva?

Fiat Lux!

 
Azt írod: "Szépen kiemeltél néhány idejétmúlt szokást."
Nocsak? Ezzel elismered, hogy a szokások (vallási törvények) nem feltétlenül örökérvényűek!?
Másképpen: időről időre felülvizsgálhatóak?! Mindenképp, hisz hogyan másként tudnánk eldönteni, hogy mi idejétmúlt, és mi nem?
Ezzel máris közös nevezőre jutottunk Fiat Lux! Ugyanis én ugyanezt szajkózom már évek óta! Vagyis hogy nem uralkodhatnak rajtunk (több)ezer éves vallási törvények, babonák, varázslatok, stb.
Nem azt mondtam, hogy ezeket mind azonnal el kell vetni, hanem azt, hogy ezeket (melyek megalapozták a korábbi társadalmak törvényeit, "működőképességét", erkölcsét, stb. folyamatosan felül kell vizsgálni, és hozzá kell igazítani az adott korhoz!
"Kár, hogy a hasznosakat is elvetetted közben. "-írod.
Én ugyan nem! Ehhez ugyanis társadalmi konszenzus kell. Ha úgy tetszik társadalmi vita! És már az is előrelépés, hogy bizonyos kérdésekről egyáltalán lehet beszélni.
Slay

Bolsik konyec!

Kedves  yoda, ezekre a

Kedves  yoda,
ezekre a kérdésekre csak akkor tudsz helyes választ adni, ha magad vagy ezekben a szituációkban !!
Másoknak mindig könnyebb tanácsot, adni mint önmagunknak !! Egy orvos sem vállakozik a saját családjának gyógyitására.
Egy kérdésem van, ami három lesz a végén: Több lett !

 1. akkor a halálán levő, fájdalmakban "fetrengő" beteget küldjük a másvilágra (Eutanázia),
 2. Te mit választanál, ha fetrengenél a fájdalomtól ? 
 3. vagy a bűnben, erőszakban fogant magzatot, mert az anya nem "kívánta" a gyermeket kaparjuk ki és/vagy gyilkoljuk meg (Abortusz)1
 4. Képzeld bele magad annak a szerencsétlen tépett lelkü nönek a szitujába. Elég neki a saját lelki problémája  is. Ezek szokták kitenni a nem kivánt gyermekeket anevelöotthonokba, rosszabb esetben télen a bokor alá !!,
 5. vagy a buzik (bocs egyneműek) szerelmét, házasságát támogassuk (tiltja mind az Ószövetség, mind az Újszövetség)?
 6. Ehhez is csak akkor tudnál hozzá szólni ,ha meleg lennél !!
 7. Az ilyen hipotétikus dolgok mindig vitákhoz és problémákhoz vezetnek.
 8. Hagyjuk meg az egyénnek a szabad döntési jogát !!
 9. Ez az amit a felebaráti szeretet alatt értek .
 10. A Vatikán is reagál arra amikor kritizálják az életmódjukat. (érthetö, mert ez meg az Ö szabad akaratukat sérti )

 Van egy jó régi német mondás !
Leben und leben lassen
azaz Èlni és élni hagyni !!
Ez nem kötözködés nem lázitás, de szerintem az a legjobb, amikor mindenki a maga  küszöbe elött takaritja el azt amit el kell takaritani.

Szia Yoda!

Kérdéseidre adott válaszaim:
1: Igen, ha a beteg is úgy akarja! Sajnos vannak olyan helyzetek, mikor a beteg "életben tartása" már nem más, mint értelmetlen kínzás!
Vagy a kínzást is támogatja a Vatikán?
2: Az abortuszt lehetőség szerint megelőzni kell! Sajnos ebben megint csak nem partner a Vatikán, gondoljunk itt például az óvszerhasználattal kapcsolatos álláspontjára! Tehát ha úgy teszik a sok abortuszért a Vatikán is felelős!!!!!!!!!
Óriási különbségek vannak az egyes országok között. Sok nyugati országban negyedannyi az abortuszok száma (népességhez viszonyítva) éppen azért, mert ott a szexualitás már évtizedek óta nem tabutéma. Nálunk az államszocializmus (bár más indíttatásból) legalább olyan szemérmes volt-e kérdésben, mint az egyház.
Tehát első a megelőzés, ha azonban erre már nincs mód, akkor jobb az abortusz, mint egy nem kívánt gyermek.
3. Az egyneműek házasságát Spanyolországban például a többség támogatja! (Pedig az egy jobbára katolikus ország nem?) Hollandiát, Belgiumot, stb már nem is említem, mert ott ez természetes.
Azt mondod, tiltja az Ószövetség és az Újszövetség.
Na bumm! Oszt akkó mi van? Vagy van olyan dolog amit nem tesz, nem tett még az ember (akár naponta többször is), pedig szintén tiltja a Biblia?
Akik a Bibliát írták, azoknak szerinted volt halvány segédfogalmuk is arról, hogy milyen lesz a világ többezer év múlva? (A jövőre is gondolok)
Micsoda társadalmi-gazdasági-politika-technikai stb változások, korok, kultúrák, társadalmak, divatok, stb lesznek? Hogy milyen kérdések kerülnek akkor elő, és azokra milyen választ kell adni?
Már bocsánat, de ezt csak az adott korban élő ember tudja eldönteni, tud(hat) rá válaszolni.
Slay
 
Bolsik konyec!

Tudod Slay

amit leírsz az a kozmopolita- szélsőségesen liberális nézet. Ráadásul semmi nem választ el a Horn Gyulától. "Na és?"
Yoda

Szia Yoda!

Nem hiszem, hogy a gondolkodás az szélsőséges kozmopolita liberális kiváltság lenne!
Ennyire ne értékeld le önmagad, és az egyházat!
 
Slay
 
Bolsik konyec!

Szia Slay Az euthanázia

Szia Slay
Az euthanázia ókori formája Jób könyvében található.
Amikor Jób szenved a csapások alatt, a neje azt mondja : Àtkozd meg az Istent s akkor meghalsz és megszabadulsz a kinoktól.
Fogamzásgátlás !! VOLT de még mennyire !!
Lásd Juda fia Onan aki magját a föld fele irányitotta !!(innen ered az onánia szó meg avelejáró tartalom )  Meg is halt ezért, bár Juda összes fia meghalt Tamar mellet, aki VÈGIG gyermektelen maradt !!
Èrdekes módon !!!
Aztán Juda neje is váratlanul meghala vala és ekkor Tamar  RÖGTÖN terhes lett az apósától és ikergyermekeket szüle az apósának házasságon kivül !!
Egynemüék már Àbrahám idejében is voltak, söt Lót az unokaöccs is kitünöen érezte magát köztük, az angyalok szinte eröszakkal rángatták ki öt meg a családot Szodomából, Gomorháról nem is szólva . A homoszexualitásról azért irtak , mert már akkor is LÈTEZETT !! Szerintem egyidös az emberiséggel. Nincs új a nap alatt !!
Abortusz is volt, de még mennyire, csak többen belehaltak ebbe.
Mózes sem tartotta egy hatalmas veszteségnek, ha egy terhes asszony baleset, avagy eröszak következtében elvesztette a  magzatot. Volt valami kis pénzbirság, Az ókori abortuszok másik igen elterjed zsidó vállfaja a lánycsecsemök kitétele a sivatagba, (Ezt a gyakorlatot szüntette meg az arab Mohammad proféta ).
Lásd Jakob lánya Dina sorsát. Gyöngédszivü fiutestvérei a megszületett lánygyermeket kitették a sivatagba, mig ösz, de tehetelen apjuk  otthon a sátorben tépte magát a fiai viselkedése miatt.
Òvszer is volt!! Juhbélböl készitett kondom a sok szifiliszes miatt ! Casanova példánya még létezik !!
Akik a Bibliát írták, azoknak szerinted volt halvány segédfogalmuk is arról, hogy milyen lesz a világ többezer év múlva? (A jövőre is gondolok)
Nem kellett a jövöre gondolniuk, mert már AKKOR is divatban voltak ezek a dolgok, söt még ettöl rosszabb dolgok is !! Ezért volt szükség a Prófétákra, akiket viszont rendszeresen MEGKÖVEZTEK !!!
Vagy van olyan dolog amit nem tesz, nem tett még az ember (akár naponta többször is), pedig szintén tiltja a Biblia?
A Biblia nem tilt CSAK figyelmeztet a Bünnel járó  következményekre !!
Kedves Slay
Fájdalomtól megtört szivvel tudatom, hogy elödeink MÀR mindent kipróbáltak , igy mi már csak szomorú és unalmas, ISMÈTLÈSEK vagyunk !!

Zola!

Jól tudjuk, hogy az ember(iség) már mindent átélt/kipróbált, stb, ahogy fel is soroltad.
A kérdés az, hogy az adott korban milyen válaszokat adunk ezekre a kérdésekre/problémákra/élethelyzetekre?
Nyilván nem ugyanazok a válaszok születnek mint kétezer éve, és talán újabb kétezer év múlva sem ugyanazok fognak születni, mint ma.
Azt kellene megérteni végre, hogy a létező világban minden mozgásban van, nincsnek, nem lehetnek lezárt kérdések az élet semmilyen területén (legyen az társadalom, erkölcs, esztétika, stb), mert az a válasz, ami kétezer éve jó volt, vagy annak tűnt egy-egy kérdésre, az ma már nem biztos, hogy az!
Hogy mit mond az egyház, az egy dolog! Az egyház mondta már azt is, hogy a föld lapos, meg azt is, hogy a Nap forog a Föld körül, sőt máglyára küldte aki szerint ez nem igaz, aztán kiderült, hogy az egyház tévedett...
Nem lehetne elgondolkodni a dolgokon, ahelyett, hogy kapásból rávágnánk, hogy mit mond erről a Biblia, vagy az egyház?!
 
Slay
 
Bolsik konyec!

Hogy mit mond az egyház, az

Hogy mit mond az egyház, az egy dolog!  A vicc az hogy az Egyház még nem is létezett amikor ezeket MÀR praktizálták !!az adott korban
Jól tudjuk, hogy az ember(iség) már mindent átélt/kipróbált, stb, ahogy fel is soroltad
Ebben nem vagyok olyan hulla biztos !!
újabb kétezer év múlva sem ugyanazok fognak születni, mint ma.
Nem kedves Slay akkor már leklónozott idióták fognak  születni, ha még ezt is el nem cs.....ik !!
Nem lehetne elgondolkodni a dolgokon, ahelyett, hogy kapásból rávágnánk, hogy mit mond erről a Biblia, vagy az egyház?!
Gondolkodtam, de ennyi  disznóságot nem  tudtam sem összefantáziálni és megvalósitani mint az eleink !!
A szüleim MEGGÀTOLTAK (széles vigyor+kacsintás )
Azért olvasni illetve müvelödni szabad ?? (ujabb kacsintás, mielött félreértenek )

Csökken a népesség?

Csökken a népesség? Töröljék el a cölibátust, házasodhassanak a papok is, sőt, mutassanak példát a családi összetartozásból, gyereknevelésből!Ezért engem nagyon letoltak !! Egy pap csak buzdit a családalapitásra, de a Vatikán az bizony nem ad pénzt az ilyenfajta tevékenységhez.
Meleg párok nem fogadhatnak örökbe?Minek növelni a káoszt ?? Ezzel én sem értek egyet !!
Miközben minden alkoholista, felelőtlen, antiszociális baromnak annyi gyereke lehet, amennyit akar?Ez viszont sajnos igaz !!!!!!
Hány százezer gyerek él olyan családban, ahol ütik-verik, enni is alig kap, nem taníttatják, nem kap sem szeretet, sem törődést Ebben is igazad van Slay, de a megoldás nem a leszbiknél keresendö, hanem az ILYEN  szülöket !! már a családalapitás elött sterilizálni kellene. A komcsik sterilizáltak !! Cigányokat is a 9 -ik értelmi fogyatékos után, melyet az állam nevelt fel. Most itt pontot teszek, mert többen nekem fognak esni, hogy FAJVÈDÖ vagyok (megsúgom az vagyok !!)
Biztos, hogy a katolikus egyház nem felelős ezért? (Biztos, hogy ezért MINDEN felelősséget rá lehet fogni a liberális médiára, az elmúlt negyven évre, stb?) Nem kedves Slay, csak azért felelösek, hogy eltörölték az INKVIZICIÒT !!  Jelenleg lenne rá szükség Maszop, Zsadesz....... stovább (kacsintás )

zola ha nem fogod vissza ezt a

katolikus egyházat támadó, a legrosszabb protestáns időkből való, áligazságokat felsoroló dumcsit, akkor ki foglak moderálni. Végső esetben pedig még mindig van egy lehetőségem.....
Yoda

Erre gondolsz !! Yoda ? Ha 

Erre gondolsz !! Yoda ? Ha  ránézel a sor végére akkor láthatod, hogy vicceltem !!
 Nem kedves Slay, csak azért felelösek, hogy eltörölték az INKVIZICIÒT !!  Jelenleg lenne rá szükség Maszop, Zsadesz....... stovább (kacsintás )
Itt van a végén az a szó, hogy kacsintás !!! Mivel VALÒBAN viccnek szántam  és nem másnak !!

Kedves yoda Visszaolvastam a

Kedves yoda
Visszaolvastam a szövegeimet és SEHOL sem támadtam a katolikus egyházat !!
Nem értem, azt, hogy milyen protestáns féligazságokat mondtam ?
Az Inkvizició valóban létezett és müködött, még a protestánsok elött is jóval,söt a katolikus egyház ezért bocsánatot is kért a hivektöl.
A cölibátus sem  létezett a katolikus papoknál, söt Nagy Károly idején még fegyvert is viselhettek.  A magyar történelem örzi a bátor Ugrin érsek emlékét, aki a tatárok ellen vivott harcban esett el a MAGYAR NÈPÈRT .
Mindegyik egyház élö és változik. Ez alól nincs kivétel !! Nyilvánvaló, hogy nem lehet az egyházak 500 illetve 2000  évvel ezelötti tevékenységet hasonlitgatni. Minden egyháznak fel kell nönie az adott kor problémáihoz !!
Ennek a jelenlegi kornak súlyos problémái vannak és ezzel még egyetlen egyház sem tudott megküzdeni IDÀIG. A protestánsok is vállvetve küzdenek a katolikusokkal a jó erkölcsökért, (ott is van mit csinálni,) de egyetlen protestáns sem gyülöli avagy támadja a katolikusokat !! Ez egy borzalmas TÈVHIT !!
Luther megmaradt végig KATOLIKUSNAK !! Ö CSAK az egyházban levö, alkalmatlan papok ellen emelte fel a szavát, NEM a katolicizmus ellen. Ez egy hatalmas és nagy különbség !!
Nem tudom miböl gondolod, hogy mi akiket a SZÛLEINK !! kereszteltettek meg az akaratunk ellenére protestánsnak, avagy katolikusnak. milyen OKUNK lenne gyülölni avagy támadni egymást ? Mindkettö  KERESZTÈNY EGYHÀZ, és nincs nagy nézetbeli különbség, mondhatnám semmi.
Nagyon sok protestáns  lelkész , katolikusnak indult , katolikus családból jött !! (Varga Róbert  pasaréti református lelkész is katolikusként kezdte az életét , ö az én lelkigondozóm is )
A nagymamám az anyám katolikusok voltak !! Az anyai nagypapa lutheránus. Apám apja protestáns, az édesanyja meg lutheránus volt. Most utáljam ÖKET ????  Minden évben a SZÛLEIM a Bazilikába mentek és vittek engem is az éjféli misére !! bár papiron protestáns voltam . A templombajárás nálunk nem volt felekezethez kötve !! Ami  fontos  volt, az otthonunkban az  a HIT volt!!! és annak a gyakorlása a mindennapokban !!
Annyit viszont meg kell jegyeznem, hogy az emberek nagy többsége NEM hivö és nem is viselkedik úgy, sem itt Magyarországon, sem külföldön !! ez nem az Egyház hibája,( itt jön be az egyén szabad-akarata) viszont nem irigylem öket azért az eröfeszitésért amit majd ki kell fejteni, hogy visszatereljék a nem-hivöket az egyházba.
Ilyenkor nem árt kritikusan átnézni az egyháztörténelmet és  más módszerekkel közeledni a  nem-hivökhöz !! Ez nem kritika részemröl, csak egy praktikus megállapitás !!
Amikor arról irtam, hogy a katolikus papok is alapitsanak családot, akkor pont a pozitiv oldalát látom ennek a dolognak !! Tanult, komoly, érett és hivö emberek alapitanának családot és adnák tovább a HITET, a TUDÀST, meg a JÒ erkölcsöt a gyerekeiknek !! Szerintem ez egy nagyon pozitiv gondolat és egy nagyon pozitiv megitélése a katolikus egyháznak !! Gondolkodj el a soraimon és  nem fogsz hibát találni az argumentemben. Nem protestánsként irtam ezeket, hanem EMBERKÈNT !!
Nem vagyok egy vallási fanatikus !!! aki abban éli ki magát, hogy  szemetet dobáljon azokra akik eröfeszitéseket tesznek azért, hogy az emberiség ne süllyedjen el az erkölcsi fertöben !!
Ha  a személyes véleményemet akarod hallani, akkor nagyon szoritottam, hogy a jelenlegi pápát válasszák meg  !! Nagyra értekelem öt mint embert !! Az elözö pápa,  János Pál pápa magyarországi látogatásakor "megáldotta" a gyerekeimet !! Mit gondolsz miért ??? mert ott voltam amikor beszédet mondott a Hösök terén !! és oda mentem a közelébe, hogy  MEGÀLDJA öket !! A gyerekeim még ma is nagyon nagy szeretettel gondolnak rá és amikor meghalt akkor öszintén meggyászoltuk !!
Gondolom ebböl  leszürheted azt, hogy még véletlenül sem tartozom azok közé, akik a EGYHÀZAKAT (nem véletlen a többes szám ) gyalázzák !!
Azon is meg vagyok lepödve, hogy ez egyáltalán megjelenik mint probléma. Gyerekkoromban ez nem volt sem téma sem probléma otthon !! Ezért nem értem a jelenlegi  felháborodásodat !!
Mindenesetre sok szeretettel kivánok neked  Boldog Ùjévet
zola

Cöleb. fizethetne stb

Yoda

Ezt Slay irta !! Ö miért 

Ezt Slay irta !! Ö miért  lett tolerálva ?? Ez egy igen szerény kérdés ? Remélem nem személyes ellenérzésröl van szó ??? Legalább MI keresztények ne essünk egymásnak !!!!
 
A papi cölibátus eltörlését pedig én elengedhetetlennek tartom előbb utóbb!
Inkább előbb!...
Méghozzá elsősorban a példamutatás miatt! Másodsorban azért, mert a papok az egyik legműveltebb társadalmi réteg, és példamutató családban nevelkedett kiművelt emberfőben nem bővelkedik az ország....

: - )

 
Legalább MI keresztények?
Így még igaz is lenne: legalább TI keresztények… :-)

Itt megint félreértettél

Itt megint félreértettél !!
Igenis több Egyházi iskola kellene  és ehhez lehetne anyagi segitséget adnia a Vatikánnak. Sajnos az emberek SZEGÈNYEK !!! a gazdag emberek meg NEM ADNAK !! Itt erre céloztam .
A cölibátus, hát igen ezen lehetne vitatkozni, de nem akarok, mert nincs értelme , de már erröl is tárgyal a Szentszék , mert ök is látják a hátrányokat !! Erröl pont egy jezsuita tájékoztatott !!
Azelött egyszerübb volt az élet, nem volt ennyi félreértés mint ma . Az ember HIVÖ volt s ez elegendö volt, mind a két egyházban söt még a többiben is !!
Nem kellett ennyit  magyarázkodni minden szóért !!

Helló Zola!

A leszbikus örökbefogadás felvetésével arra céloztam, hogy ne csupán a férfi-nő kapcsolat önmagában  legyen a normalitás legfőbb, minden más szempontot felülíró mércéje, mert a való élet másképp működik!
Mert tegyük fel a fiktív kérdést: adott egy gyerek, akit mindenképpen örökbe kell adni. Két lehetőség van: az egyik egy hagyományos házaspár, akik antiszociális, alkoholista, iskolázatlan barmok, akik esténként közös italozás után egymást, és a leendő gyereket csépelik, vagy a másik megoldás egy normális családi hátterű, és életvitelű, kiegyensúlyozott leszbikus pár, akik a gyermeket szerettel veszik körül, iskoláztatják, stb.
Na, ki hová adná örökbe? Mert aki az elsőhöz, az nyilvánvalóan nem normális! Ha a másodikhoz, akkor azzal életszerű döntést hozunk, a gyermek érdekeit nézve, néhány hülye dogmát megsértve.
Mi a fontosabb? A gyermek jövője, vagy valamiféle dogmához való merev ragaszkodás?
Lehet-e elsőbbrendű bármiféle dogma, az életnél?
Erre válaszoljon az, aki találva érzi magát! 
A papi cölibátus eltörlését pedig én elengedhetetlennek tartom előbb utóbb!
Inkább előbb!...
Méghozzá elsősorban a példamutatás miatt! Másodsorban azért, mert a papok az egyik legműveltebb társadalmi réteg, és példamutató családban nevelkedett kiművelt emberfőben nem bővelkedik az ország....
Egyébként érdemes volna erről egy Fórum topikot nyitni, de nekem ez már a múltkor sem sikerült...
 
Slay
 
 
 
Bolsik konyec!

Kedves Slay ! Ha már ez a

Kedves Slay !
Ha már ez a helyzet akkor a gyereknek jobb az állami nevelés !! mert ez a csöbörböl vödörbe való kerülés klasszikus esete.
De lenne még egy javaslatom amelyik az Egyházhoz kapcsolódna.
A szerzetesek meg az apácák nevelnék öket !!
A barátnöm fia kártyázott mint egy örült. Elküldtem öket a dominikánusokhoz,aztán a franciskánusokhoz, hogy tartsák bent a fiatalembert igy le lenne ezzel a környezettel.
A "kedves" szerzetesek PSZICHOLÒGUSHOZ küldték öket. A mama belehalt az ügybe most októberben, Nem birta tovább !!! 
Egyébként érdemes volna erről egy Fórum topikot nyitni, de nekem ez már a múltkor sem sikerült
Nem mert ebböl hatalmas balhé lesz mindig. Minden szülö ISTENNEK tartja magát!! Nézd meg a filmsztárokat, mit csinálnak gyermeknevelés ???cimszó alatt Ez ez etalon  Slay ! Sajnos !! 

Helló Zola!

Lukács egyszer azt mondta,....no nem "az" a Lukács, hanem Lukács György, hogy "a legrosszabb szocializmus is jobb, a legjobb kapitalizmusnál".
Én ebben nem hiszek, mint ahogy abban sem, ha valaki azt mondja, hogy "a legrosszabb heteroszexuális kapcsolat is jobb, a legjobb homoszexuálisnál".
Slay
 
 
Bolsik konyec!

Kedves Slay lépéselönyben

Kedves Slay lépéselönyben vagy velem szemben, mert TE még hiszel valamiben !!
Szerintem a gyerekcsinálás elött GONDOLKODNI kellene !! A szex az egy intellektuális tevékenység !! A következmény az már NEM !! Az a MUSZÀJ !!
Valamit muszáj csinálni !! Ès ennek a muszájnak issza meg a levét az ártatlan gyerek.
Ezért vannak ilyen politikusok és ezért ilyen a világ, mert nem sok ember kapott egy NORMÀLIS környezetet.
Gyurcsány is ettöl  beteg, hogy beteg otthonban nött fel, s Töle meg az Ország beteg
Láncreakció !!
Ez most nem védöbeszéd, csak illusztráció !!
Tegyük fel, hogy egy homokos pár nevel.
Már a kiindulás beteg.
Ha két férfi nevel egy fiut akkor abból ki illetve mi lesz. Ha lányt nevel ami nem valószinü , ki tanitja meg a kislányt nönek lenni.
Ez a leszbikusokra is vonatkozik
A gyerek identitás zavaros lesz !! Ez az amit problémaként látok, nem a szeretet meg a pénz.
Jó neveléshez NEM kell pénz !! hanem jó PÈLDAKÈP !!!
Ez az ami ma totálisan hiányzik a példakép !!!  

Helló Zola!

Látszólag jó válasz..., de most megint a "de" jön!:-)))
1. Sajnos az égvilágon semmiben nem hiszek! (Ennél nagyobb csapás pedig nem sújthat egy embert...én már tudom...)
2. Mindent a saját viszonyrendszerében kell nézni.
Azt mondod, hogy egy homo kapcsolatban már a kiindulópont beteg. Oké. De hány "egészséges" kiindulópont válik menet közben beteggé?
Nincs recept!!! Látszólag ép, egészséges családból is került már ki hideg sorozatgyilkos, és homo szülők is neveltek már fel olyan gyereket, akiből aztán "egészséges" felnőtt lett.
 
És itt most nem kivételekről beszélek (mint a "láttam már rendes cigányt is", meg hasonlók), mert nézz körül: mindenhol széthullott családok, tönkrement kapcsolatok,  válások!
És a gyerekek hihetetlen érzékenységgel "leveszik" a legkisebb családi konfliktust is, és ki tudja hogyan dolgozzák fel!...
Szinte alig látni ép, kiegyensúlyozott, boldog családot!
 
Szerintem minden az emberen múlik! Az ember tulajdonságainak "minőségének" sorában pedig szerintem egészen hátul kullog a szexuális beállítottsága.
Slay
 
Bolsik konyec!

  Heinrich Pestalozzi: Die

 
Heinrich Pestalozzi: Die Abendstunde eines Einsiedlers, Összes mûvei
321. o.
.Isten-elfeledés, az emberiségnek az Istenséggel szembeni gyermeki viszony
elfeledése ill. félreismerése jelenti azt a forrást, melyben a szokásoknak,
az ihletnek és a bölcsességnek minden áldásos ereje feloldódik. Ezért
világ legnagyobb szerencsétlensége az emberiségnek ez az elvesztett gyermek-
érzülete Istennel szemben, mivel lehetetlenné teszi Isten minden atyai
nevelését; és az elveszett istengyermekek megváltását jelenti ez elvesztett
gyermek-érzület visszaállítása..

Ez a NEVELÈS lényege !! Szó sincs beállitottságról.

Helló Zola!

Szerinted az ember hogyan formálódik?
Mert szerintem egyrészt az öröklés, másrészt a szocializáció alakítja (és még kismillió ezekkel összefüggő attitűd).
Kevés biztosabbat lehet állítani a pedagógia tudományán belül...
 
Slay
 
Bolsik konyec!

Sokkal nagyobb

mértékű a családi és a társadalmi szocializáció. Az öröklőtt "hajlamok" sokkal kevesebb mint a szocializációs tényező.
Yoda

Isten-elfeledés, az

Isten-elfeledés, az emberiségnek az Istenséggel szembeni gyermeki viszony
elfeledése ill. félreismerése
Továbbra is ITT látom a bajok gyökerét !! Az Isten-elfeledést, mindegy hogy hol. mikor és kik által !!

Nagyrészt az öröklés !!

Nagyrészt az öröklés !! (Istentöl jövö rész !) Régi nemesi család a mienk igy van szerencsém mindkét oldalról ismerni a familiát. Aztán a környezet. Itt nemcsak a család a lényeges, hanem a családot körülvevö társadalom is.
Amig az ember gyerek, addig erre hivatkozhat, de felnöttkorban már szabad söt KELL választani, azt illetöen, hogy mivé legyen !! 
EMBERNEK vagy ÀLLATNAK sem nevezhetö szörnyetegnek
Itt jön be a SZABAD AKARAT !!!!
Kevés biztosabbat lehet állítani a pedagógia tudományán belül...
 
Idáig mindig az volt a gyakorlat, hogy minden embernek önmagát kell és lehet nevelnie.
SENKI sem tud egy másik embert megnevelni az illetö akarata ellenére, ez még a gyerekeinkre is áll. Egyetlen szülö sem birtokolja a gyerekét, semmilyen tekintetben !!!
Ez az én nézöpontom !!
Olvasd el Khalil Gibran: Próféta cimü könyvében , azt, hogy mit ir a gyermekröl és a nevelésükröl!! A jó libanoni költö nem tévedett ezügyben.
Nekem három felnött gyermekem van !! Három sajátos Universum !! Van sok hasonlóság köztem és köztük de ..................................................................................................... és ez az amitöl MÀSOK !!!!
 Isten minden atyai nevelését;
Végsö soron az ISTENÈ az utolsó szó, még a nevelésben IS !! 

Zola!

Mondjuk egyik gyerekedet születése után elvitte volna a dzsungelbe egy benszülött törzs, ott nőtt volna fel, míg a másik veled maradt volna itthon, akkor jelenlegi jellemüket mi alakította volna jobban: az öröklött tulajdonságok, vagy a környezet? (Melyiknek melyik lenne a domináns? Egyforma lenne, netán a körülményektől függetlenül mindenképpen az öröklött tulajdonságok lennének a mérvadóak?)
Szerintem itt sincs recept! Az öröklés és a szocializáció hatásának megoszlása egészen szélsőséges is lehet, még két testvér között is, hisz számtalan példa van arra, hogy azonos családon belül, azonos szülőktől, azonos környezetben, két homlokegyenest eltérő személyiségű testvér van!
Bármi lehet bárkiből!
 
Slay
 
Bolsik konyec!

Kedves Slay !! A  SZÛLÖ

Kedves Slay !!
A  SZÛLÖ azért VAN, hogy védje a gyerekét. Ez velem nem eshetett volna meg, mert, egy nem viszem a gyerekem veszélyes helyekre !!
Kettö úgy nekimegyek ennek az emberrablónak, hogy az ihaj !!!
Nem foglalkozom ilyen extrém és nem életszerü dolgokkal.
Isten irgalmazzon annak aki a gyerekeimet megpróbálja elvinni !! Ilyenkor válok egy emberevö TIGRISSÈ !!
Viszont és itt van a lényeg !! Akkor hoztam világra a gyerekeket, amikor már érett voltam mint ember. Kettö imádom öket és ezt ÖK is tudják !! (ki is használják alaposan ezt a gyengeségem irántuk, a bestiák, de ez semmit nem von le a szeretetemböl !!) A szülö szeretete a legfontosabb . A gyerek attól lesz egy életerös, nyugodt, és harmónikus ember, hogy a SZERETET még akkor is sugárzik felé amikor  az ember nem áll direkt a hátuk mögött. Ez az amit az én gyerekeim is éreznek, hogy szünet nélkül, a hibáikkal együtt (bár javitom a hibákat )FELTÈTEL nélkül szeretem öket. Ezért is boldogok. Mind a három !! Nem nevelem öket, hanem szeretettel vezetem öket arra rá, hogy mikor hibáznak, utána jön az Ö döntésük, melyért viszont vállalni kell a felelöséget.
Nekem mindig a Szüzanya volt a példaképem ami az anyaságot illeti. Mária sem papolt megállás nélkül Jézusnak, hogy mit csináljon illetve mit ne. Viszont amikor a kereszten haldoklott Jézus akkor VELE és ÈRTE imádkozott.
Ami a testvéri szeretetet és összetartozást illeti, hát erröl lehetne irni sokszáz oldalt, viszont a Bibliában direkt ott van az elején, hogy már az elsö családban, pedig akkor még törzsfök sem voltak, ott volt Káin és Àbel, meg a testvérgyilkosság. Ez az ami ma is változatlanul folyik. Kit terhel a felelösség ezért ?? Az akkori nagyfönök az ISTEN volt.  Szerintem kár efelett vitázni !!
Vállalni kellene a felelösséget  a tetteinkért, az ember-testvéreinket  meg szeretni kellene. Ez lenne az IDEÀLIS állapot !!
 

Pontos

meghatározás Slay.

Jó Kívánság !

Kívánok az  oldal  minden Kedves Olvasójának és  Szerkesztőinek

 
Kellemes   Karácsonyi  Ünnepeket  és
Eredményekben Gazdag  Boldog Új  Esztendőt  és

egy  Szebb , Jobb , Magyar Jövőt !

 
Szeretettel

Hunnia

 
 
 

Várj, még ..

Várj  még  Magyar , várd  a tavaszt , és  el  jő  a Te  Istened  !

kommunikáció

Áldott Karácsonyt mindenkinek.Szentestén a libsi-szoci honlapokon semmi,de semmi sincs ami karácsonyra utalna.

Hamarosan eljön ..

Mert  azok  nem keresztény Magyarok, azok átkozottak !

Hamarosan eljön az  idő amikor  megfizetünk nekik !
Ki  -,hogy  érdemli ,aszerint  ,hogy  aljasságuk által  mennyi  Magyar  családot tettek tönkre ! Egynek  sem  maradunk adósai  !
Majd  törvényt  változtatunk  és  ellenük   azt  tesszük amit  ők  a Magyarság  ellen !
A kérdés az , hogy melyik világtáj felé űzzük  a nyomorútakat, a vagyonuk  nélkül !

Áldás, Békesség legyen Karácsony Ünnepén!

Minden, tőlem kigondolt ima helyére teszek egyetlenegyet: a Miatyánk-ot.
Mindaz, amit Istentől kérhetnék, páratlanul magasztosan s Hozzá méltóan van meg ezekben az igékben: "Legyen meg a te akaratod, miképen a mennyben, azonképen a földön is."

[GR. Tolsztoj L.: Naplója, 1853 dec.]

Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánok minden kedves Jobbik Szerkesztőnek és Olvasóinknak!

Surgyi Szomorú, hogy már

Surgyi
Szomorú, hogy már megint ott vagyunk ahol az ötvenes években, amikor egy csomó gyereknek szintén nem volt apukája Karácsonykor. Ha valaki megérti ezt, az én vagyok. Amikor elöször láttam az apám, akkor visitottam a félelemtöl, mert ismeretlen volt számomra. Szegény elsirta magát,
Budaházynak azt üzenem , minden rendbejön és a gyerek szentként fogja tisztelni öt. !! Ezek a régi rothadékok is eltüntek, pedig erösebbek voltak, mint a maiak !!
Apámtól tanultam
ERÖS VÁRUNK NÉKÜNK AZ ISTEN !! S aki ebbe a várba menekül azt megtartja !!!
Higyjen és akkor megmenekül !!
A Budaházy család MÀR gazdag, mert a Teremtö NEM hagyja el az övéit, csak megpróbálja.
Nagy ember lesz ebböl a Budaházyból !!!
Ö a JÖVÖ !! embere, nem ezek a rablók és országpusztitók !!
 
Isten áldjon és védjen !! Kedves Budaházy György !!

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.