logo
Published on Jobbik.NET (http://portal.jobbik.net)

Stoffán György: Magyar hiszekegy

By admin
Létrehozva 2006-10-10 21:37

Ünnepnek számít ez a mai nap… számomra. Nyolcvanegy éves öreg barátom látogatott meg otthonomban. Öreg barátom, aki maga a történelem, a hazaszeretet, az elkötelezettség a nemzet iránt, elkötelezettség a szeretet és a hit iránt. Szekeres Gyula nyolc és fél esztendőt töltött a szovjet koncentrációs lágerek egyik legfájdalmasabbjában, a vorkutai lágerben, amelyről könyvet is írt, „Nyolc év rabmunka a Szovjetunió vorkutai lágereiben – 1945-1953” címmel.

[1]A könyv, szerkesztőségünknél megrendelhető! [2]

Amikor Gyula bácsi életéről mesél, mosolyogva adja elő a legdrámaibb „jelenteket”, ám ha a mai magyarságról kérdezem,  szeme könnyes lesz… arca komor. Mert fáj neki, hogy szenvedései, s a többi sok tízezer magyar szenvedése nem tanította meg a nemzetet az összetartásra, a hitre, a hazaszeretetre… Búcsúzóul meglepetést adott át mindnyájunk számára. Videóra vehettem egy verset, az ő előadásában. Egy verset, amelynek négy sorát skandálja boldog boldogtalan, de a vers lényegét aligha érti, mert nem is ismeri a teljes művet, Papp-Váry Elemérné sorait. Öröm közreadnom most egy gulágot járt magyar ember tán utolsó intelmeit a jövő generációinak, ezekben a válságos percekben, amelyeket Hazánk kénytelen átélni… Jó volna megérteni a verset, s nem csak azt a négy sort skandálni… mert a vers összességében jelenti azt, amit az a négy sor csak töredékesen, vagy még annyira sem ad vissza…

 

 


Source URL:
http://portal.jobbik.net/index.php?q=node/2869